Utredning, Behandling og Rådgivning ved IPR

Omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Psykiske lidelser er årsaken til en fjerdedel av alle uføretrygdelser og 20 % av alt sykefravær i Norge. Tidlig behandling reduserer risikoen for langvarige psykiske lidelser betydelig, og du kommer langt med 10 behandlingstimer hvis du er tidlig ute. Mange venter for lenge med å ta kontakt med psykolog. Da er det ofte behov for lengre behandling, men det er aldri for sent og aldri for tidlig å komme i gang.

Vi har bred teoretisk og praktisk erfaring. Vi tilpasser terapien til dine behov, men har særlig kompetanse på Emosjonsfokusert Terapi (EFT), Kognitiv Atferds Terapi (CBT) og Arbeidsrettet Terapi. Både EFT og CBT er forskningsbaserte terapiformer nevnt i nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon. Vi har også psykologer som jobber med utgangspunkt i psykodynamisk teori, EMDR og mindfulness. Vi har spisskompetanse på søvnvansker, diabetesrelatert problematikk, traumer og idrettspsykologi og prestasjonsangst.

Det viktigste for en vellykket terapi handler likevel først og fremst mye om å bygge en god relasjon. Vi har derfor mye fokus på varme, empati og respekt i arbeidet vårt.

Vi har tilbud for barn, voksne og par.

Du kan komme til en enkelttime, noen få rådgivningstimer, korttidsterapi eller langtidsterapi. Vi finner sammen ut hva som er behovet ditt.

Ta kontakt med oss ved å klikke herVi tilbyr blant annet hjelp i forhold til:

Angst og depresjon

Stess og utbrenthet

Sorg

Traumer

Prestasjonsangst

Fobier

Tvangslidelser

Søvnforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Sinnemestring

Ekteskapsrådgivning/parterapi

Diabetesrelatert problematikk

Foreldreveiledning

Utredning av kognitiv fungering hos barn og voksne

Adopsjonsutredning