Idividualterapi

Individualterapi for voksne

Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Pasient og psykolog arbeider sammen i en prosess med fokus på hele mennesket; kropp, tanker og følelser. Psykologene våre er aktive og tilstedeværende, og ikke bare passivt lyttende til det klienten har å fortelle. Terapi gir en god mulighet til å finne ut av hvordan man bedre kan lytte til egne følelser og behov og ta disse på alvor. Da er det lettere å ta gode valg for seg selv og håndtere livets utfordringer, som stress, angst, uro, depresjon, sorg, traumer, alvorlig sykdom og annet.

Individualterapi kan vare fra et par timer til å gå over en lengre periode. Dette finner du og psykologen ut av sammen.

Du trenger ingen henvisning fra lege for å begynne hos oss. Vi har ikke refusjonsordning/driftstilskudd. Vi samarbeider gjerne med andre instanser om det er ønskelig.

Individualterapi for barn og ungdom

I individualterapi med barn snakker vi som oftest i hovedsak med barnet, i hvert fall over en viss alder, men vi har alltid foreldrene med innledningsvis og/eller underveis i behandlingen. Vi bruker god tid på relasjonsbygging slik at barnet eller ungdommen blir trygg på psykologen.

Det finnes mange grunner til at barn og ungdom har behov for terapi eller å prate: usikkerhet/vanskeligheter på skolen, opplevelse av stress og prestasjonsangst, sosial angst , depresjon, atferdsvansker, tanker og erfaringer rundt det at kroppen endrer seg, seksualitet, skilsmisse, ensomhet, opplevelse av overgrep/incest, oppvekst i familier med alkohol- og/eller voldsproblematikk, encoprese eller enurese m.m.