Mindfulness

Mindfulness kan oversettes med oppmerksomt nærvær og er et stadig mer utbredt verktøy i forebygging og behandling av utbredte psykiske lidelser som bl.a. angst og depresjon. Virkningen av å ta i bruk disse teknikkene er etter hvert godt forskningsdokumentert, og mindfulness er i ferd med å tas opp i varianter av både Kognitiv adferdsterapi (CBT) og psykodynamiske og andre mer opplevelsesorienterte behandlingsparadigmer. Det har også en godt dokumentert innvirkning på evnen til å håndtere stress, og brukes også i dag i en rekke coaching og ledelsesprogrammer.

Kort fortalt handler Mindfullness om å øke evnen til å forholde seg til stress og negative tanker fremfor å identifisere seg med eller la seg overvelde av dette. Det hjelper oss å være mer tilstede i kroppen, sansningene og følelsene våre i øyeblikket, og til ikke å mentalt bevege seg bort fra nuet. Mindfulness tradisjonen tar i bruk en rekke teknikker og prinsipper hentet fra buddhistisk tankegang. Meditasjons og avslapningsteknikker utgjør viktige verktøy på veien mot økt evne til en aksepterende og nysgjerrig observerende tilstedeværelse. Med aksept menes ikke en holdningsløshet eller mangel på handling i sin alminnelighet, men en øvelse i å registrere fremfor å handle og vurdere, som et viktig første, og noen ganger eneste steg. Idealet er altså ikke å rømme fra, men være mer tilstede i det som faktisk er både i form av lidelse og glede.