VIKTIG INFORMASJON TIL DEG SOM ER SYKEMELDT

Raskere Tilbake lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser

IPR har et samarbeid med NAV om ordningen Raskere Tilbake lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser. Dette er et behandlingstilbud for sykemeldte som dekkes av NAV.

Hensikten med behandlingen er å hjelpe sykemeldte å få det bedre, håndtere utfordringer lettere og komme raskere tilbake i arbeid. For lettere psykiske lidelser består behandlingen av terapi hos psykolog. For sammensatte lidelser er behandlingen tverrfaglig og består av samarbeid mellom psykolog, lege og fysioterapeut.

Fastlegen må sende henvisningen til oss via NAV lokalt. Vil du vite mer om ordningen og hvordan du kan henvises kan du lese mer her.