Aktuelle ressurssider og samarbeidspartnere

Norsk Psykologforening er en fagforening og faglig forening for norske psykologer. De forhandler om lønns- og arbeidsbetingelser for psykologer, men har også offentlig mandat til å forvalte spesialisering og faglig utvikling av ferdig utdannete psykologer.

Foreningen for Sakkyndige Psykologer, FOSAP, http://www.psykol.no/Foreningen/Organisasjon/Utvalg-raad-og-interesseforeninger/Interesseforeninger/Foreningen-for-sakkyndige-psykologer-FOSAP

 Tiltaksgruppen er et tilbud rettet mot det offentlige barnevernet og tilbyr barnevernstiltak for ungdommer som har opplevd omsorgssvikt, har atferdsvansker, har rusproblemer eller er involvert i kriminalitet.

 Tipo International arbeider med tidlig intervensjonsprogrammer hos barn med autisme, Downs syndrom, Retts syndrom og generell psykisk utviklinghemming, basert på behandlingprinsipper utviklet av den norsk-amerikanske forskeren Ole Ivar Lovaas.

 International society for prevention of child abuse and neglect (ISPCAN): www.ispcan.org

 British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (BASPCAN): www.baspcan.org.uk 

 Emotion-Focused Therapy Clinic: www.emotionfocusedclinic.org

 Samlivsbrudd er et tema mange synes er vanskelig å drøfte med barn. Barne- og familiedepartementet har laget en folder til hjelp for foreldre eller andre som skal snakke med barn ved samlivsbrudd. Du kan finne folderen her.

 Helse Vest har en liste over privatpraktiserende spesialister i Hordaland med refusjon/driftstilskudd. Du trenger da henvisning fra fastlegen. Du kan finne listen her