Dagtid

Anne-Hilde

Anne Hilde Vassbø Hagen

Psykolog, daglig leder

EFT-terapeut med spesiell interesse for selvkritikk, traumer, angst og depresjon, og foreldreveiledning. Les Mer

Vanja Hjelmseth

Vanja Hjelmseth

Psykolog, salg- og markedssjef

EFT-terapeut med særlig fokus på følelser i terapi. Tilbyr emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og foreldreveiledning. Les Mer

Bodil Solheim

Bodil Solheim

Psykologspesialist, prosjektleder Raskere tilbake

Jobber mye med arbeidsrettet terapi for sykemeldte, med kognitiv terapi og emosjonsfokusert terapi. Les Mer

Jan Reidar Stiegler

Jan Reidar Stiegler

Psykologspesialist og PhD kandidat, leder NIEFT

EFT-terapeut med spesiell interesse for skam, selvkritikk og depresjon. Forsker på emosjonsfokusert terapi.
Les Mer

Cecilie Honningsvåg

Cecilie Honningsvåg

Psykolog, prosjektleder Raskere tilbake

EFT-terapeut med særlig interesse for relasjonsvansker, selvbildeproblematikk og psykosomatikk. Les Mer

Didrik Andreassen Hummelslund

Didrik Andreassen Hummelslund

Psykolog

Klinisk psykolog med videreutdanning innenfor EFT for både par, familie og individuelle vansker. Les Mer

Bente Austbø

Bente Austbø

Psykologspesialist

Mye erfaring fra arbeid med kriser, beredskapsledelse og traumer. Har særlig interesse for familieterapi og foreldreveiledning med et emosjonsfokus. Les Mer

Kristin Hannevik Fyhn

Kristin Hannevik Fyhn

Psykolog

EFT-terapeut med særlig kompetanse på traumer, livskriser og familieterapi. Tilbyr EMDR behandling. Les Mer

Hanna Aardal

Hanna Aardal

Psykologspesialist

Spesialist på barn og ungdom. Særlig interesse for følelsers rolle i terapi. Jobber mye med foreldreveiledning. Les Mer

Kjersti Lyngstad

Kjersti Lyngstad

Psykologspesialist

Lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Jobber også mye med voksne, særlig med stress, stressmestring, traumer og selvskading. Les Mer

Per Sjöberg

Per Sjöberg

Psykolog

Særlig kompetanse på idrettspsykologi, prestasjonsangst, sosial angst, generalisert angst og fobier. Jobber med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (CBT). Les Mer

Renate Scholz

Renate Scholz

Psykolog

Mye erfaring med blant annet mindfulness, stress og stressmestring, både i form av undervisning og behandling. Snart ferdig med spesialisering i klinisk samfunnspsykologi. Les Mer

Ane Wilhelmsen-Langeland

Ane Wilhelmsen-Langeland

Psykolog, PhD, prosjektleder arbeidsrettet terapi

Har doktograd på søvnvansker. Tilbyr hjelp i forhold til alle typer søvnrelaterte problemer. Har særlig interesse for kognitiv terapi og psykosomatiske vansker. Les Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldstid

Nina Tungodden

Nina Tungodden

Psykolog

Bred erfaring fra arbeid med barn og voksne. Særlig interesse for stress og utbrenthet. Snakker gjerne engelsk. Les Mer

&Steffen Grønbech

Steffen Grønbech

Psykolog

EFT-terapeut med særlig interesse i de følelsesmessige og mellommenneskelige aspektene ved psykiske vansker. Les Mer

Kaia Frøyland

Kaia Frøyland

Psykologspesialist

Nevrospesialist med spesialkompetanse på psykosomatiske vansker og smerteproblematikk. Jobber mye med personer som er sykemeldte. Les Mer

Katrine Halvorsen

Katrine Halvorsen

Psykologspesialist

Spesialist på barn og unge, men jobber også med voksne. Særlig kompetanse på ADHD, Asperger syndrom, komplekse traumer, EMDR og kognitiv atferdsterapi.Les Mer

Tone Sandbak

Tone Sandbak

Psykologspesialist, Dr. Psychol

Doktorgrad i biologisk psykologi. Særlig interesse for kognitiv terapi, vold, rus, angst og depresjon. Les Mer

Veslemøy Vold

Veslemøy Vold

Psykologspesialist

Spesialist på klinisk voksenpsykologi. Særlig interesse for angst, depresjon og traumer. Jobber psykodynamisk. Har gruppeterapiutdanning. Les Mer

Marit Sæle Bjørkhaug

Marit Sæle Bjørkhaug

Psykologspesialist

Tilbyr kognitiv terapi i kombinasjon med fokus på tilknytning og affektbevissthet. særlig interesse for angst, depresjon, søvnvansker og selvbildeproblematikk. Les Mer

Torgeir Thorrud

Torgeir Thorrud

Psykolog

Tilbyr kognitivt individualterapi til voksne, samt parterapi. Har blant annet erfaring fra rusbehandling, arbeidsevnevurdering og utredningsarbeid i NAV. Les Mer

Marit N. Albertsen

Marit N. Albertsen

Psykoterapeut

Psykologisk behandling med kroppen som utgangspunkt. Videreutdanning i Basal Kroppskjennskap som egner seg godt ved lettere og sammensatte psykiske lidelser.Les Mer

Henrik Berg

Henrik Berg

Psykolog

Praktisk erfaring som terapeut fra offentlig psykisk helsevern og familievernkontor.Les Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Hilde Vassbø Hagen

Anne Hilde er utdannet psykolog fra UIB høsten 2005. Hun har vært tilknyttet IPR på heltid siden februar 2006 og fungert som daglig leder siden september 2010. Anne Hilde jobber med både barn, ungdom, voksne og par og har særlig kompetanse på behandling av angst og depresjon, relasjonelle vansker, sorg, traumer og seksuelle overgrep.  Anne Hilde jobber i hovedsak med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi, som er en aktiv terapiform med god og langvarig effekt, hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet. Ved behandling av ulike former for angst, fobier og tvangslidelser benytter hun seg også av kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Hun har fullført utdanningsprogrammet til spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi, en 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og en videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi.

Anne Hilde tar også oppdrag for barneverntjenesten og retten etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre. Hun har en toårig utdanning i barnesakkyndig arbeid og står på listen over offentlig godkjente sakkyndige. Med stor interesse for tilknytning og utviklingspsykologi tar Anne Hilde gjerne på seg oppdrag som fosterhjemsveiledning og foreldreveiledning. Hun er sertifisert Circle of Security (P) foreldreveileder og er utdannet som Emosjonsfokusert foreldreveileder. Anne Hilde tilbyr også tjenester knyttet til konflikthåndtering og coaching for offentlige og private foretak.

Vanja Hjelmseth

Vanja er utdannet psykolog fra NTNU Trondheim i 2003 og har jobbet ved IPR siden september 2003. Aktuelle arbeidsfelt er individualterapi, parterapi/familieterapi/ekteskapsrådgivning, mekling og konfliktløsning, veiledning, coaching, kurs og sakkyndighetsarbeid etter Lov om barn og foreldre og Lov om barneverntjenester. Innen terapifeltet har Vanja erfaring med behandling av voksne, ungdom og barn med lettere psykiske lidelser, som depresjon, angst, utbrenthet, livsfaseproblemer, relasjonsproblemer, m.m. Vanja har en treårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og en videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi med professor Leslie Greenberg fra York University Toronto, Canada.

Innen sakkyndighetsfeltet har Vanja jobbet med mekling i barnefordelingssaker («konflikt og forsoning») siden ordningen ble innført ved endring av barneloven i 2004. Hun har gjort sakkyndige utredninger etter Lov om barn og foreldre og Lov om barneverntjenester samt hatt oppdrag som fagkyndig meddommer. Vanja er sertifisert Circle of Security foreldreveileder og er kurset i Emosjonsfokusert foreldreveiledning. Vanja har tidligere jobbet som psykolog i konsultasjonsteam ved somatisk sykehus. Hun har en Cand. Mag. grad i samfunnsfag fra UiO, med fagene psykologi, sosiologi og kriminologi, Afrikastudier fra NTNU Videre og kunstfag fra University of Newcastle, Australia. Hun har også arbeidserfaring som PP-rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste, samt som miljøterapeut innenfor psykiatri og barnevernsinstitusjoner.

Bodil

Bodil Solheim

Bodil er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen 1992 og har vært tilknyttet IPR på heltid fra mars 2007. Bodil er spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde barne – og ungdomspsykologi, NPF, fra 2000. Hun har også ettårig videreutdanning i kognitiv terapi, toårig videreutdanning i veiledning, toårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og toårig utdanning i barnesakkyndig arbeid, og står på listen over offentlig godkjent sakkyndige. Bodil er sertifisert Circle of Security foreldreveileder og er kurset som Emosjonsfokusert foreldreveileder. Bodil har arbeidet mange år i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hun har også arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling for voksne – i utekontakten, og som studentveileder ved Universitetet i Bergen.

Aktuelle arbeidsområder for Bodil ved instituttet er samtaleterapi med barn, ungdom og voksne. Ulike typer problematikk, for eksempel: angst/fobi, depresjon, selvbildeproblematikk, livskriser (ulike tap, samlivsbrudd etc.) og ettervirkninger etter overgrep m.m. Bodil har vært fast tilknyttet som sakkyndig medlem i fylkesnemnd i flere år, samt hatt mange oppdrag som barnefaglig sakkyndig i rettssystemet. Bodil påtar seg barnefaglig sakkyndig arbeid etter Lov om Barneverntjenester og Lov om barn og Foreldre. Bodil tilbyr veiledning til foreldre/fosterforeldre og ulike fagpersoner, individuelt og i gruppe.

Jan Reidar Stiegler

Jan Reidar Stiegler

Jan Reidar er en erfaren psykologspesialist med fordypning i emosjonsfokusert terapi. Han har mangeårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi for både individ og par. Han har også skrevet en bok om temaet; Emosjonsfokusert terapi – å forstå og forandre følelser. At Jan Reidar er spesialist i emosjonsfokusert terapi betyr at han har særlig kompetanse på å hjelpe mennesker til å få et bedre forhold til sine følelser. For tiden er Jan Reidar tilknyttet Universitetet i Bergen som Ph.D.-kandidat hvor han forsker på emosjonsfokusert terapi og destruktiv selvkritikk.

Cecilie Honningsvåg

Cecilie Honningsvåg

Cecilie har vært tilknyttet IPR siden februar 2008. Cecilie kan tilby samtaleterapi med barn, ungdom og voksne innen ulike typer problematikk, eksempelvis angst, tvang, depresjon, traumer, psykosomatikk, relasjonsvansker, selvbildeproblematikk. Hun kan tilby par og familieterapi. Innen terapifeltet har hun klinisk erfaring fra arbeid ved psykiatrisk sengepost og allmennpsykiatrisk avdeling. Hun har erfaring som undervisningsassistent ved Universitetet i Bergen. Hun har fullført ettårig videreutdanning om Kronisk traumatisering og strukturell dissosiering av personligheten av kursholder phD Ellert Nijenhuis. Hun har særlig kompetanse på traumatisering/ behandling av traumer. Cecilie er for tiden under spesialisering i Klinisk Voksenpsykologi og har tatt en 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi med professor Leslie Greenberg fra York University Toronto, Canada. Hun går også på en videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi.

Innen sakkyndighetsfeltet har Cecilie erfaring med utredningsarbeid etter Lov om barn og foreldre og etter Lov om barneverntjenester, oppdrag som mekler i foreldretvistsaker («konflikt og forsoning») og oppdrag som fagkyndig meddommer. Hun har en toårig utdanning i barnesakkyndig arbeid og står på departementet sitt register over offentlig godkjente sakkyndige. Hun tilbyr veiledning til psykologer under utdanning innen sakkyndighet. Cecilie kan tilby fosterhjemsveiledning og foreldreveiledning og hun er sertifisert Circle of Security foreldreveileder og er emosjonsfokusert foreldreveileder.

Didrik Andreassen Hummelslund

Didrik Andreassen Hummelslund

Didrik har flere videreutdanninger innen erfaringsbaserte og emosjonsfokuserte metoder, innen både parterapi, individualterapi og foreldreveiledning/foreldrekurs. Han jobber nå primært med terapi og veiledning for par og individer, samt for familier i vanskelige situasjoner. I individualterapi kan Didrik bl.a. tilby hjelp til personer som strever med skam, selvkritikk, utilstrekkelighets følelse, oppgitthet, tomhet og energiløshet. Han jobber også med problemstillinger knyttet til uro, angst/engstelighet, stress, høye indre krav, lavt selvbilde og dårlig selvtillit. Han har også flere års erfaring med hjelp til å bearbeide vonde livsopplevelser(nåtid og fortid), sorg, livssmerte og konkrete livsbelastninger, samt med problemstillinger knyttet til jobb, sykemeldinger overbelastning og opptrapping/tilbakeføring til arbeid.

I arbeidet med par som strever og/eller familier/foreldre som søker støtte til å hjelpe egne barn er hovedfokus på å endre det følelsesmessige samspillet slik at foreldre - til barn, og partnere seg imellom, kan se og forstå hverandre bedre, lege gamle sår, og samtidig gi hverandre mer av de de trenger for å få et bedre samspill og/eller samliv. Didrik kan også tilby veiledning til psykologer i EFT utdanning og/eller med interesse for EFT. Han er pr i dag godkjent av NPF for 40t veiledning til den NPF godkjente psykoterapi- spesialiteten i EFT og er for tiden også i prosess av å bli etterhåndsgodkjent som spesialist i EFT.

Formalkompetanse:
Didrik er utdannet klinisk psykolog fra UiB i 2010. Han har 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert individualterapi (EFT), 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C), og også kursing/opplæring i Emosjonsfokusert Foreldreveiledning (EFFV). Han har tidligere erfaring fra både barnefeltet og traumefeltet og har utover EFT kompetansen også gjennomgått kompetanseheving i Arbeidsrettet Kognitiv Adferdsterapi, kursing i foreldregrupper med Circle of Security (COP-P) og Kognitiv behandling av søvnlidelser. Han har også tidligere jobbet som ko-kursholder i Mindfulness 8-ukers kurs i mestring av stress og emosjoner, men driver for tiden ikke aktiv kursing/praktisering innenfor dette.

Bente Austbø

Bente Austbø

Bente var ferdig utdannet psykolog ved UiB våren 2001. Hun er psykologspesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde innen barn og ungdom og startet ved IPR i 2012. Hun er også Marte Meo Terapeut og har videreutdanning i emosjonsfokusert foreldreveiledning og videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi.
Bente har lang erfaring fra PPT og BUP. Hun har drevet privatpraksis med samtaletilbud til ungdom og voksne, samt foreldre- og fosterhjemsveiledning siden 2004. Hun har erfaring fra arbeid med mennesker som har opplevd alvorlige traumer og kriser, eller som står i svært belastende og krevende livssituasjoner. Bente har også jobbet tre år innen krise- og beredskapsledelse. Bente er en erfaren kursholder og veileder.

Aktuelle arbeidsområder er individualterapi med ungdom og voksne (angst, depresjon, sorgbearbeiding, livskriser, traumebehandling, relasjonelle vansker), par- og familieterapi, foreldreveiledning, fosterhjemsveiledning, barnefaglig sakkyndig arbeid og veiledning av fagpersonell, individuelt og i gruppe (barnehager, skoler, barneverntjenester, helsesektor).
Bente tilbyr også kurs og veiledning innen offentlig og privatsektor (ledelse, kommunikasjon, organisasjonskultur, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, stress- og krisereaksjoner, diverse tilstandsbilder hos barn).

Kristin Hannevik Fyhn

Kristin Hannevik Fyhn

Kristin er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2005. Hun har vært tilknyttet instituttet siden 2011, og har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser hos barn, ungdom og voksne. Kristin har spesialkompetanse i behandling av enkeltstående og komplekse traumer, samt foreldreveiledning med bakgrunn i programmene Circle of Security, De utrolige årene og emosjonsfokusert foreldreveiledning. Hun har fullført treårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT).

Ved IPR tar Kristin imot voksne pasienter for individualterapi. Aktuelle problemstillinger kan være angst, depresjon, utbrenthet, livskriser og selvbildeproblematikk, samt enkeltstående og komplekse traumer. Hun tilbyr også foreldreveiledning til biologiske foreldre og fosterforeldre, og tar oppdrag i sakkyndig utredning for barneverntjenesten og retten.

Hanna Aardal

Hanna Aardal

Hanna er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen 2005 med hovedoppgaven "Kognitive utfall hos born av rusmisbrukande mødrer." Spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde barne- og ungdomspsykologi, NPF, fra 2011. Hun er emosjonsfokusert foreldreveileder og går på en videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi. Hanna har vært tilknyttet Insitutt for Psykologisk Rådgivning siden 2010. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av problematikk som depresjon, angst, tvang, spiseforstyrrelser, traumer, kriser og relasjonelle vansker, samt nevropsykiatriske tilstandsbilder som tourette, OCD og ADHD. Hun har også erfaring med veiledning og undervisning.

Aktuelle arbeidsområder ved Institutt for Psykologisk Rådgivning består i hovedsak av: Oppdrag for barnevernstjenesten, veiledning av foreldre/fosterforeldre og ulike fagpersoner, individuelt og i gruppe, individualterapi med barn, ungdom og voksne, par- og familieterapi samt utredning med bl.a. ulike evnetester og strukturerte observasjoner.

Hanna har blant annet tatt videreutdanning innen sakkyndig arbeid i minoritetsfamilier samt emosjonsfokusert parterapi. Høsten 2015 startet hun opp med utdanningsprogrammet i emosjonsfokusert individualterapi.

Kjersti Lyngstad

Kjersti Lyngstad

Kjersti er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1989. Hun er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barn- og ungdomspsykologi, NPF. Hun har flerårig og bred erfaring fra psykisk helsevern for barn, unge og voksne samt med veiledning av psykologer og andre faggrupper. Hun har videreutdanninger i dynamisk terapi med barn og unge, dialektisk atferdsterapi (som er en variant av kognitiv atferdsterapi), ulike tilnærminger til traumebehandling samt videreutdanning i veiledningsmetodikk.

Kjersti tilbyr terapi til barn, unge og voksne, samt veiledning og konsultasjon til foreldre, fosterforeldre og ulike faggrupper. Hun tar også oppdrag som barnefaglig sakkyndig etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.

Problemstillinger for terapi kan være lettere angst, depresjon og selvbildeproblematikk men også mer omfattende traumereaksjoner eller ustabile følelser og selvskadingsproblematikk. I behandlingen benytter Lyngstad ulike tilnærminger, avhengig av den enkeltes problemområder og behov. Hun har lang erfaring av å bruke ulike mindfulnessøvelser som en del av behandlingen, både for å øke bevisstheten om egne tanker, følelser og behov og som en hjelp til dempe uro og stress.

Per Sjöberg

Per Sjöberg

Per er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen januar 2012.
Han har erfaring fra arbeid med lettere psykiske lidelser, så som angst og stressplager, krisepsykolog og psykolog/mental trener med idrettsutøvere. Han har også erfaring med å holde kurs og foredrag innenfor beredskapsledelse, krisehåndtering, mental trening og stressmestring.
Per arbeider ut fra prinsippene i kognitiv terapi (CBT) og bruker også mindfullnessbaserte intervensjoner.

Renate Scholz

Renate Scholz

Renate er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen våren 2010 med hovedoppgaven ”En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg”. Hun er per i dag nesten ferdig spesialist i klinisk samfunnspsykologi gjennom spesialiseringsprogrammet til Norsk psykologforening.

Renate har lang personlig erfaring med og faglig fordypning i mindfulness. Hun har fullført en treårig instruktørutdanning i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR), og i mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT). Hun har siden 2011 undervist og holdt jevnlige kurs i mindfulnessbasert stressreduksjon for mennesker med ulike vansker som langvarig stress, utbrenthet, depresjon, angst, smerteproblematikk, somatiske plager, relasjonsvansker og livskriser. Hun har også holdt kurs og fagdager med fokus på stress og stressmestring for ulike private og offentlige aktører. Renate har tatt fordypningskurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning og skal snart i gang med spesialisering i emosjonsfokusert terapi for voksne. Renate har erfaring med behandling av mange ulike psykiske lidelser og vansker fra flere års arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne. Hun har også erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier som helsestasjonspsykolog i kommunen.

Ved instituttet tilbyr Renate samtaleterapi med barn, ungdom og voksne med ulike typer problematikk, for eksempel stress og stressrelaterte plager, utmattelse/ME, smerter og psykiske vansker knyttet mot somatisk sykdom og plager, angst/fobi, depresjon, livskriser (for eksempel samlivsbrudd, ulike tap), selvbildeproblematikk og søvnvansker. Renate påtar seg gjerne kursoppdrag med fokus på stress og stressmestring, både for private, bedrifter og offentlige aktører, ungdom og voksne. Hun tar også oppdrag innenfor emosjonsfokusert familieveiledning, samt oppdrag som barnefaglig sakkyndig etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.

Renate er opptatt av å møte og se hele mennesket som individ, og som en del av en større kontekst. Hun har stor tro på en integrativ tilnærming der terapien skreddersys sammen med pasienten, ut fra den enkeltes behov, ønske og problematikk.

Ane Wilhelmsen-Langeland

Ane Wilhelmsen-Langeland

Ane er utdannet ved universitetet i Bergen høsten 2006 og ble tilknyttet IPR i juni 2007. Hun har doktorgrad (PhD) om søvn fra 2013 der hun forsket på behandling av døgnrytmeforstyrrelsen forsinket søvnfaselidelse. Hun har særlig kompetanse på utredning og behandling av søvnlidelser, helsepsykologi og livsstils-problematikk, angstproblematikk, psykosomatiske vansker og diabetesrelaterte vansker.

Aktuelle arbeidsområder ved IPR er individualterapi med hovedsakelig voksne, men også barn og ungdom, samt par- og gruppeterapi og kurs/foredrag om søvn og kronisk sykdom. Ane er under spesialisering i klinisk arbeidspsykologi og har mange års erfaring med arbeidsrettet terapifokus. Hennes teoretiske utgangspunkt har i mange år vært kognitiv atferdsterapi (KAT), men hun går nå på videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) for å utvide sin tilnærming til psykoterapi.

 

Kveldstid

Nina Tungodden

Nina Tungodden

Nina er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1995. Hun har bred og internasjonal erfaring fra psykologisk arbeid med barn, voksne, faggrupper og organisasjoner. Etter å ha arbeidet ved Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Bergen, flyttet Nina til London i 1999. Her har hun hovedsakelig jobbet i den offentlige sektor, og er i dag knyttet til Clinical Health Psychology ved Barts Health NHS Trust, samtidig som at hun arbeider ved Institutt for Psykologisk Rådgivning på deltid.

Nina drar nytte av en rekke modeller i sitt arbeid og vektlegger en åpen og individuelt tilpasset tilnærmingsmåte til alle psykologiske problemstillinger. Hun er spesielt interessert i nyere forsking innenfor nevrobiologi og affetktregulering, som peker på den nære sammenhengen mellom vår fysiske og psykologiske fungering. Denne forskningen viser hvordan vi kan styrke vår evne til a håndtere stress og livskriser ved å vende oppmerksomheten mot våre egne opplevelser og reaksjonsmønstre. Når vi kjenner oss selv bedre, er vi i større grad i stand til å vite hva vi trenger og ta valg som er gode for oss selv og andre.

Nina har også bred erfaring fra veiledning, konsultasjon og arbeid med organisasjoner. Hun er veileder for en rekke profesjonsgrupper, og har en særlig kompetanse pa utvikling av team og grupper. Ved IPR tilbyr Nina terapi til voksne, samt veiledning og konsultasjon til foreldre, fosterforeldre, ulike faggrupper og organisasjoner.

Kaia Frøyland

Kaia Frøyland

Kaia er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen høsten 2004. Hun har erfaring fra psykiatrisk sykehus med psykose- og schizofrenibehandling, fra det statlige spesialpedagogiske støttesystem (Statped) med barn og ungdom med ulike typer lærevansker og syns- og hørselsvansker, samt fra habiliteringstjenesten for barn og unge. Kaia er spesialist i klinisk psykologi med nevropsykologi som fordypningsområde og er i dag ansatt som nevropsykolog ved Haukeland universitetssykehus der hun jobber i rehabiliteringsfeltet for voksne.

Hun har vært knyttet til Institutt for Psykologisk Rådgivning siden februar 2007. Hun har kompetanse på de fleste vanlige psykiske helseplager som angst, depresjon, akutte krisereaksjoner og relasjonsvansker. I tillegg har hun god erfaring med problemstillinger som utbrenthet og stresstilstander, helsepsykologi og livsstilssykdommer, psykosomatiske vansker og smerteproblematikk. Hun har spisskompetanse på psykologiske virkninger ved en rekke sykdomstilstander som omfatter hjerne og sentralnervesystem, som hjerneslag, hodeskader, MS, demenstilstander m.m.

Kaia gir behandling med anerkjente og dokumenterte metoder som kognitiv terapi, psykoedukasjon og korttids psykodynamisk terapi. Behandling skreddersys den enkeltes behov. Hun tilbyr individualterapi for barn, unge og voksne, samt par- og familieterapi og veiledning. Hun kan også gjennomføre utredninger slik som evnevurderinger og mindre nevropsykologiske undersøkelser, for eksempel ved mistanke om oppmerksomhetsvansker eller hukommelsesvansker.

Katrine Halvorsen

Katrine Halvorsen

Katrine er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har videreutdanning med fokus på enkel- og kompleks traumatisering. Katrine har vært tilknyttet instituttet i kveldspraksis siden høsten 2010. Til daglig er hun ansatt fulltid i Helse-Bergen, og har siden 2006 arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Hun jobber etter metodene: Eye movement desensitivisation reprosessing (EMDR) og Kognitiv- atferdsterapi.

Aktuelle arbeidsområder: Samtaleterapi med barn, unge og voksne vedr. angst, depresjon, selvbildeproblematikk, taumer o.l, parterapi og veiledning til foreldre og fosterforeldre (spesialkompetanse på tilstandene ADHD, Asperger syndrom og kompleks traumatisering).

Tone Sandbak

Tone Sandbak

Tone er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1991, og tok doktorgrad i biologisk psykologi samme sted i 2000. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, NPF.
Hun har flerårig og bred erfaring fra rusbehandling, sikkerhetspsykiatri og psykisk helsevern, innbefattet psykiatrisk poliklinikk og døgnbehandling. Tone har videreutdanning i kognitiv terapi, barnefaglig sakkyndighet, voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering, samt rettspsykiatrisk sakkyndighet.
Til daglig har Tone sitt virke ved Betanien DPS, i en allmennpsykiatrisk døgnpost.

Veslemøy Vold

Veslemøy Vold

Veslemøy er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen 2005 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi (NPF). Hun har lang arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har hatt sitt virke i ulike avdelinger; allmenpsykiatrisk poliklinikk, rehabiliteringspoliklinikk, poliklinikk for gruppebehandling, avdeling for psykose, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og akutt ambulant team. Dette gir henne en bred og allsidig bakgrunn i kartlegging- og behandling av psykiske lidelser, i ulike faser og av ulik alvorlighetsgrad. For tiden arbeider hun ved allmenpsykiatrisk poliklinikk på Øyane DPS og deltid ved Institutt for psykologisk rådgivning.

Veslemøy arbeider ut i fra ulike teoretiske og metodiske tilnærminger som har lange tradisjoner innenfor psykoterapifeltet. Hennes teoretiske grunnsyn er forankret i den psykodynamiske tenkemåten. Hun har også en treårig videreutdanning i gruppepsykoterapi (IGA) som innebærer at hun fatter særlig interesse for samspillet mellom individ, gruppe og samfunn. Hun har videre interessert seg for sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse og hvordan kunnskapen om dette kan nyttes i behandling.

I sitt arbeid ved IPR tilbyr Veslemøy individuell terapi med barn, ungdom, voksne og eldre. Aktuelle problemsillinger kan være angst, depresjon, livskriser, søvnvansker, selvbildeproblemer, relasjonelle vansker og vansker med å regulere og forholde seg til følelser. 

Marit Sæle Bjørkhaug

Marit Sæle Bjørkhaug

Marit er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun er utdannet psykolog fra universitetet i Bergen 2008. Marit har variert erfaring, men har de siste årene jobbet med lette til moderate psykiske plager som angst, depresjon, søvnvansker, sorgbearbeiding, selvfølelsesproblematikk, livskriser, stress og belastning. Hun tilbyr kognitiv terapi ofte i kombinasjon med tilknytningsbasert terapi og fokus på affektbevissthet, oppmerksomt nærvær og selvmedfølelse.

I terapien ser vi blant annet på hvordan tidlige negative erfaringer kan ha bidratt til strategier for mestring og beskyttelse som kanskje var nødvendige den gang, men som kan ha uheldige konsekvenser i dag og føre til emosjonelle og relasjonelle vansker. Gjennom innsikt og forståelse for deg selv og dine egne reaksjoner kan du få hjelp til å bli mer anerkjennende, trøstende og oppmuntrende mot deg selv. Terapien utformes i samarbeid med pasienten ut fra dine ønsker og behov.

Steffen Grønbeck

Steffen Grønbeck

Steffen er utdannet psykolog fra universitetet i Bergen i 2012, og er om kort tid sertifisert spesialist i klinisk voksenpsykologi, dvs. behandling av voksne med psykiske vansker. På dagtid jobber han på en offentlig voksenpsykiatrisk poliklinikk, og har også jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien og ved en sengepost for voksne. Steffen har også fullført treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT). Han har kjennskap til ulike terapeutiske metoder og teknikker, men er først og fremst opptatt av å møte sine klienter på en empatisk og respektfull måte hvor behandlingen tilpasses klientens særegne vansker og behov.

Steffen tilbyr hjelp til personer som strever med nedtrykthet/depresjon, utilstrekkelighetsfølelse, uro, engstelse eller panikkfølelse, negativt selvbilde eller lav selvfølelse/dårlig selvtillit, sosial angst, problemer ift mat og kroppsbilde, står ovenfor vanskelige livsvalg, vansker i forholdet til andre mennesker eller samlivsproblemer, sinneproblemer, humørsvigninger, føler seg stresset eller utbrent, opplevd tap/sorg, livskriser, eller som strever med ettervirkninger etter traumatiske hendelser/livsbelastninger eller vansker i oppvekst, m.m.

Torgeir Thorrud

Torgeir er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2010. Han skrev en hovedoppgave om «Mindfulnessbasert behandling for angstlidelser». Torgeir arbeider til daglig ved Senter for jobbmestring ved Nav Arbeidsrådgivning Hordaland, der han gir korttidsbehandling med kognitiv terapi for lettere psykiske plager med mål om økt arbeidsdeltakelse. Tidligere har han erfaring fra rusbehandling, arbeidsevnevurdering og utredningsarbeid i Nav og arbeid ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS. Han er for tiden i spesialisering i rus- og avhengighet, og holder på med en videreutdanning i kognitiv terapi.

Torgeir arbeider primært ut i fra kognitiv atferdsterapi, men er opptatt av å tilpasse behandlingen etter pasientens ønsker og behov. Han er opptatt av å få til et aktivt samarbeid med pasienten for å kunne oppdage og endre på mønstre som skaper symptomer og vansker. Han er opptatt av å møte pasienter med empati og respekt, og at dette danner grunnlaget for et godt endringsarbeid. Torgeir vektlegger det å kunne tilby pasienter gode verktøy som de selv kan bruke i eget liv for å nå sine mål, redusere symptomer og få økt livskvalitet.

Ved IPR kan han tilby individualterapi til voksne. Aktuelle tema vil være angst, depresjon, søvnvansker, stressmestring, kognitiv utredning, selvbildeproblematikk, relasjonelle problemer og parterapi.

Marit N. Albertsen

Psykoterapeut

Marit tilbyr psykologisk behandling med fokus på sammenheng mellom tanker, følelser og kroppen. I behandling benyttes tradisjonell samtaleterapi og / eller kroppslige øvelser som avspenning og frigjøring av pust, utfra hva som er mest hensiktsmessig. Hun er psykomotorisk fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen psykologiske behandlingsformer som mindfullness, kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert familieterapi. Marit har ni års høyere utdanning innen helsefag fra Universitet og Høyskole, og har jobbet med psykisk helse i over 15 år.

Ved IPR tar hun imot ungdom og voksne med ulik problematikk som spiseforstyrrelser, lav selvfølelse, perfeksjonisme, angst, depresjon, traumerelatert problematikk, stress, utbrenthet og sammensatt problematikk, der kroniske smerter (som hodepine og muskel- og skjelettplager), utmattethet og svimmelhet kan være en del av symptomene. I tillegg tilbyr hun foreldreveiledning.

Ved siden av å jobbe deltid ved IPR, jobber Marit med behandling av pasienter ved Seksjon for Spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus, der hun har vært fast ansatt siden 2002. I tillegg har hun som selvstendig næringsdrivende levert helsetilbud til ansatte i ulike bedrifter i nærmere 10 år. Dette tilbudet har bestått av kurs, veiledning og behandling både i grupper og individuelt med fokus på stressmestring, livsstil, ernæring, trening, muskel- og skjelett plager, sammensatte og lettere psykiske lidelser. Hun er sertifisert treningsinstruktør og instruerer yoga, tai chi og pilates. Marit skriver for tiden sin master-oppgave ved Universitetet i Bergen der sammenhengen mellom kropp og sinn er tema.

Henrik Berg

Psykolog

Henrik Berg er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen våren 2011. Han har praktisk erfaring som terapeut fra offentlig psykisk helsevern og familievernkontor. Henrik er opptatt av å gi behandling som kan gi relativt varige endringer og som er tilpasset den enkelte pasients behov. Han tilbyr individual- og parterapi – i tillegg kan undervisningsoppdrag være aktuelt.