Oppdrag for barneverntjenesten

IPR har 10 dyktige psykologer/psykologspesialister som jobber med oppdrag for barneverntjenesten. Vi tilbyr:

•   Sakkyndige utredninger
•   Foreldre- og fosterhjems- veiledning (Marte Meo og COS-P)
•   COS-P Cicrle of Security foreldreveiledning i grupper
•   Gruppe- og individualveiledning til barnevernpersonell. Vi tilbyr både   prosessorientert og saksorientert gruppeveiledning.
•   Krisetimer, individual- og gruppe-behandling for foreldre, fosterforeldre og  barn.

IPR arbeider etter en modell hvor vi ønsker å ta hensyn til at dette er en belastende prosess for de som undersøkes og hvor vi legger spesiell vekt på at partene skal ha tilgang til vårt vurderingsgrunnlag. Dette innebærer at rapportene ikke bare inneholder vurderinger, men også de fakta vurderingen er basert på. På den måten ønsker vi å gjøre rapportene tilgjengelige for en kritisk gjennomgang fra både lek- og fagpersoner. I tillegg legger vi stor vekt på opplæring, veiledning og kvalitetssikring av det sakkyndige arbeidet. I tillegg har de fleste av våre medarbeidere erfaring som fagkyndige meddommere for tingrett og lagmannsrett.

-Mange psykologer samlet på et sted letter og effektiviserer arbeidet med å engasjere sakkyndige
-Grundig opplæring, god kvalitetssikring og kunnskapsbasert tilnærming gir godt faglig arbeid

Alle de sakkyndige psykologene ved IPR har god og oppdatert kunnskap innen utviklingspsykologi, tilknytning, samspill mellom barn og foreldre, observasjon som metode, samt spesifikke tema som vold og overgrep, rus og psykiske vansker hos barn og voksne. IPR er medlem i International society for prevention of child abuse and neglect (ISPCAN) og British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (BASPCAN).

Vi har både psykologer og psykologspesialiseter med lang erfaring i feltet. De aller fleste av våre sakkyndige psykologer har fullført eller går på 2-årig videreutdanning i Barnefaglig sakkyndig arbeid. Etter endt utdanning er man offentlig godkjent sakkyndig.

Oppdragsgivere kan ta kontakt med oss for informasjon eller forespørsler på telefon 55 31 74 25 eller sende oss en e-post HER