Med følelsene som kompass

Fulltegnet! 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi - for alle terapeuter. Oppstart 14. september 2021

Oslo

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi tilbyr nå en 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi for alle typer terapeuter.

Booking

Har du spørsmål angående kurs?

Se Ofte stilte spørsmål om kurs

eller send en e-post til : kurs@ipr.no

Datoer:

Samling 1: 14. - 17.09.21

Samling 2: 11. - 14.01.22

Samling 3: 07. - 10.06.22

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 16.00

Pris: 37.700,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Kurset har nok påmeldinger til at det blir gjennomført.

Påmelding er bindende.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen. Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse, som vil motta en faktura kort tid etterpå. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.

Første faktura kommer kort tid etter påmelding.

Sted: Oslo. Info om lokale kommer.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Vi tar med forbehold om å holde kurset online.

Vi vil selvsagt følge bransjestandarden for smittevern og må ha forbehold om at vi klarer å nå standarden som blir satt. Vi vil også tilby deltakelse online dersom det ikke er mulig å delta fysisk på bakgrunn av smittevern og lokale eller nasjonale retningslinjer.


Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Grunntanken er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Videreutdanningen gir en opplæring i avansert empatisk kommunikasjon, emosjonelt aktiverende intervensjoner og fremming av sunne emosjonelle ressurser. Opplæringen veksler mellom tre ulike pedagogiske format; teoretisk presentasjon, praktisering av ferdigheter/intervensjoner, og å studere videomateriale.

1. samling (introduksjon), 4 dager - Teori og forskning som ligger til grunn for EFT (humanistiske idealer, emosjonsteori, forskningstradisjonen i EFT og postulerte endringsmekanismer) - Teoretisk og praktisk opplæring i spesifikke intervensjoner (stolarbeid i behandling av emosjonelle vansker; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold) - Videodemonstrasjoner

2. samling (allianse og empati), 4 dager - Helhetlig forståelse av pasientens vansker: Forstå pasientens emosjonelle sår og emosjonelle stil. - Den terapeutiske relasjon: autensitet, aksept, respekt og empati. - Avansert empatisk kommunikasjon: bevisstgjøring av ulike former for empati og oppøving av empatiske ferdigheter. - Praktisk trening på å integrere allianse- og empatiferdigheter i bruken av spesifikke intervensjoner.

3. samling (Forandring av grunnleggende emosjonell smerte), 4 dager - En emosjonsfokusert forståelse av angst og depresjon. - Hvordan nå og endre på grunnleggende smerter? Opplevelsesbaserte og evokative teknikker. - Dybdetrening på emosjonelt aktiverende intervensjoner. - Videoveiledning av deltakernes praksis, integrert over de 4 dagene.

Veiledningen som er integrert i samlingene er basert på videoveiledning av deltakernes terapeutiske arbeid. Deltakerne må i løpet av utdanningen ha med seg minimum én terapivideo. Videoveiledningen skjer i gruppeformat eller i storgruppen.

Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper på maks 6 personer. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Kurset kan bli holdt online dersom smittevernreglene ikke tillater fysisk oppmøte. Dersom du må delta på kurs digitalt/ hele samlingen kjøres digitalt, vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag og det er en stor administrativ jobb å refundere et mindre beløp.

Vi tilbyr online deltakelse på våre videreutdanninger i hele 2021.


Datoer og klokkeslett:
Oslo, oppstart september 2021