IPR illustrasjonsbilder highres 373

1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi - for alle terapeuter. Oppstart 6. november 2023

Bergen

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi tilbyr 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi for alle typer terapeuter.

Booking

1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi - for terapeuter som arbeider klinisk.

Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Grunntanken bak metoden er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Videreutdanningen gir en opplæring i avansert empatisk kommunikasjon, emosjonelt aktiverende intervensjoner og fremming av sunne emosjonelle ressurser. Opplæringen veksler mellom tre ulike pedagogiske format; teoretisk presentasjon, praktisering av ferdigheter/intervensjoner, og å studere videomateriale.

Datoer:

1. Samling: 06.11.23 - 09.11.23
2. Samling: 04.03.24 - 07.03.24
3. Samling: 27.05.24 - 30.05.24

Klokkeslett: 09.00 - 16.00 alle dager
Lunsj:
kl. 12.00
By: Bergen
Adresse:
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Pris: 39.900,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

1. samling (introduksjon), 4 dager - Teori og forskning som ligger til grunn for EFT (humanistiske idealer, emosjonsteori, forskningstradisjonen i EFT og postulerte endringsmekanismer) - Teoretisk og praktisk opplæring i spesifikke intervensjoner (stolarbeid i behandling av emosjonelle vansker; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold) - Videodemonstrasjoner

2. samling (allianse, empati og kasusformulering), 4 dager - Helhetlig forståelse av pasientens vansker: Forstå pasientens emosjonelle sår og emosjonelle stil. - Den terapeutiske relasjon: autensitet, aksept, respekt og empati. - Avansert empatisk kommunikasjon: bevisstgjøring av ulike former for empati og oppøving av empatiske ferdigheter. - Praktisk trening på å integrere allianse- og empatiferdigheter i bruken av spesifikke intervensjoner.

3. samling (Forandring av grunnleggende emosjonell smerte), 4 dager - En emosjonsfokusert forståelse av angst og depresjon. - Hvordan nå og endre på grunnleggende smerter? Opplevelsesbaserte og evokative teknikker. - Dybdetrening på emosjonelt aktiverende intervensjoner. - Videoveiledning av deltakernes praksis, integrert over de 4 dagene.

Video og veiledning

Veiledningen som er integrert i samlingene er basert på videoveiledning av deltakernes terapeutiske arbeid. Deltakerne må i løpet av utdanningen ha med seg minimum én terapivideo. Videoveiledningen skjer i gruppeformat eller i storgruppen.

Egenerfaring

Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper på maks 6 personer. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Første faktura kommer kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Det påløper et fakturagebyr på 59,- per faktura.

Frister og avmelding

Påmeldingsfrist er fredag 20. oktober 2023 og påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Har du fått påvist Covid 19 under eller rett etter samling, må du ta kontakt med kursavdelingen så raskt som mulig, slik at vi kan få informert de andre deltakerne på utdannelsen.
Er du blitt satt i karantene grunnet covid 19, så tar du direkte kontakt med oss så snart som mulig – kurs@ipr.no.

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Vi er i prosess med å oppdatere oppsettet vårt og at det derfor kan komme små revisjoner i tema og rekkefølge før samlingens oppstart.Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding herTilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Grundig og forståelig innføring i EFT som metode. Kursholdere opplevdes kunnskapsrike og fleksible i sin fremstilling av teori, og kunne vise frem i praksis hvordan modellen kan anvendes i praksis. Det ble en trygg atmosfære som gjorde det lettere å by på seg selv i rollespill, både som pasient og terapeut».

«Selv uten bakgrunn som klinisk psykolog opplever jeg IPR sitt kurs som tilgjengelig og svært nyttig. Det er god blanding av praktiske øvelser og gode leksjoner. Kurset har gitt meg tryggheten jeg trengte for å bruke emosjonsfokuserte metoder i praksis».

«Videreutdanningen god faglig innføring, samtidig som det er praksisnært og gir gode forutsetninger for å kunne bruke det i videre arbeid».