Skjermbilde 2021 09 10 kl 12 49 55

6-dagers terapeutkurs i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - Oppstart 15. mars 2022

Bergen

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi tilbyr nå en fire + to dagers opplæring i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og kompetanse til å holde todagers foreldrekurs. Kurset erstatter vårt tidligere EFST fire dagers kurs og har oppstart våren 2022.

Booking

Kurset passer for psykologer, leger og terapeuter som jobber med barn, familier og foreldreveiledning.

6-dagers kurs i EFST

Utdanningen av EFST-terapeuter er praktisk rettet og opplevelsesbasert, som innebærer at terapeutene lærer konkrete ferdigheter i hvordan de skal veilede eller holde kurs for foreldre. Terapeutene får kompetanse og materiale til selv å holde to-dagers foreldrekurs. På kurs og i veiledning lærer foreldre 3 konkrete ferdigheter for å forstå og håndtere barns vanskelige eller utfordrende følelser og atferd. Ferdighetene terapeutene lærer er å validere følelser, reparere relasjonelle vansker og sette gode grenser. I tillegg lærer de å forstå hvordan foreldres egne følelser kan komme i veien når de skal hjelpe barnet eller forelderen med sine følelser. Terapeuten vil få trene på situasjoner som blir vanskelige for forelderen eller for barnet, der terapeuten hjelper foreldrene med å finne ut hva akkurat deres barn trenger i de situasjonene som blir vanskelig, og hva foreldre da kan si eller gjøre.

1. samling (4 dager)
I ferdighetstreningen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

2. samling ( 2 dager)
På 2. samling blir det undervisning, diskusjon og øvelser på empati og rundt det å fasilitere emosjonell aktivering og høyere grad av opplevelse, samt diskusjon og undervisning om mer dyptgående tekniske ferdigheter. Det vises filmer av foreldreveiledning som illustrerer fasilitering av emosjonell aktivering og opplevelse og tekniske ferdigheter. Samlingen inneholder også praktiske øvelser på stolarbeid – hvor kandidatene får jobbe med det stolarbeidet de strever mest med å få til som terapeut/veileder.

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Kurset går over to samlinger.

Mer informasjon om kurset finner du her.

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 42 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Dato:
1. samling: 15.03.22 - 18.03.22
2. samling: 30.05.22 - 31.05.22

Klokkeslett: kl. 09.00 til kl. 16.00 alle dager

Pris: 22 500,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Sted: Institutt for Psykologisk Rådgivning, 2. etg.

Adresse:
Chr. Michelsensgate 4, 5012 Bergen.

Forelesere:
1. samling: Anne Hilde Vassbø Hagen og Bente Austbø.
2. samling: Anne Hilde Vassbø Hagen og Vanja Hjelmseth.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.


Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 28. februar 2022 og gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.

Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.

Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt.


Korona og smittevern
Vi vil selvsagt følge bransjestandarden for smittevern og må ha forbehold om at vi klarer å nå standarden som blir satt.

Vi tar med forbehold om at kurset holdes online hvis smittevernhensyn tilsier at de ikke kan holdes fysisk.
Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag og det er en stor administrativ jobb å refundere et mindre beløp.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding her