Illustrasjonsbilderbarn Highres 6701

4-dagers videreutdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

Utdanningen er opplevelsebasert og integrerer undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter og foreldreveiledere.

Informasjon om datoer og påmelding til kurs her

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre.

I ferdighetstreningen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Sertifiserte EFST-veiledere kan gi veiledning til kandidater på NIEFT’s videreutdanning i EFST.

Sertifisering EFST terapeut
Sertifiserte EFST-veiledere
Sertifisering EFST veileder


Sertifisering EFST terapeut

4-dagers kurs + 15 timer veiledning i gruppe eller individuelt

All EFST-veiledning må gjennomføres av sertifiserte EFST-veiledere.

Kursavgift: kr. 13 900

Veiledning: kr. 1 480,- pr. time ved individuell veiledning - kr. 650,- pr. time ved gruppeveiledning.


Kasusbeskrivelse

Skriv 1/2 - 1 side om:

  • Barnets alder og vansker
  • primære/sekundære følelser?
  • Familiedynamikken -
  • Omsorgsstil og emosjonell stil hos omsorgspersonen?
  • Hva er den konkurrerende motivasjonen - hvilken følelse ønsker omsorgspersonen å unngå?
  • Typiske følefeller - hvilken strategi tviholder omsorgspersonen på?
  • Hva trenger omsorgspersonen å jobbe med?
  • Hva er målet med veiledningen?


Svar med utgangspunkt i den forelderen som gjør stol-arbeid på eksamensvideoen.


Sertifiserte EFST-veiledere:

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no

Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no

Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no

Marit N. Albertsen (Bergen) - albertsen@ipr.no

Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no

Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no

Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no


Sertifisering EFST veileder

NB Kravene er pr. 17.09.2019 under revidering og det ikke går an å søke om å bli veileder på nåværende tidspunkt


Sertifisert EFST terapeut

Gjennomført minst et 2-dagers foreldrekurs

Gjennomført minst 5 individuelle veiledningsforløp

Bestått videoeksamen: - 2 terapivideoer med 2 ulike klienter, med en varighet på 20 minutter, hvor det vises tekniske ferdigheter utover empatiske; eksempelvis stol-arbeid, fokusering eller systematisk evokativ fortelling. Videoene må ha tydelige tidsanvisninger. - Kort skriftlig kasusbeskrivelse som inkluderer en god kasusformulering for hver av de 2 sakene. - Videoene og de skriftlige kasusbeskrivelsene skåres, av en sertifisert EFST-veileder, med utgangspunkt i evalueringsskjema for EFT-veiledere. - Bestått/ikke bestått. Ved ikke-bestått får kandidaten en skriftlig tilbakemelding på hva som er utbedringsområdene. - Videoeksamen gjennomføres av en annen enn din EFT-veileder - Pris pr eksamen NOK 3375,-