Emosjonsfokusert terapi og følelser - Psykolog Oslo

Påbygging til 1-årig videreutdanning i EFT for alle terapeuter - Oppstart 28. november 2022

Oslo , Bergen - Oslo og Bergen

Grunnet stor etterspørsel har vi besluttet å sette opp et andre år med utdanning i EFT som er åpent for alle terapeuter.

Booking

EFT for alle terapeuter - Påbygging til 1-årig videreutdanning
Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Grunntanken bak metoden er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Fokuset på påbyggingskurset vil være på teoretisk fordypning, veiledning og ytterligere øvelse på EFT-ferdigheter. I tillegg til fokus på å fordype de emosjonelle prosessene vil deltakerne også få introdusert flere intervensjoner som er nyttige i emosjonell prosessering, for eksempel systematisk evokativ avdekking og arbeid med traumer.

NB! Påmelding til EFT for alle terapeuter - påbygging forutsetter at du har fullført 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi for alle terapeuter.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.


Tidspunkt:
09.00 - 16.00 alle dagene.

Lunsj: 12.30

Pris: 38 800,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

1. Samling
By: Bergen
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen.
Dato: 28.11.22 - 01.12.22
Tema: Oppfriskning av stolarbeid og fasilitering av følelser, opplevelse og empati
Kursholder: Anne Hilde Vassbø Hagen

2. Samling
By: Oslo
Sted: Thon Hotell VIKA Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.
Dato: 13.03.23 - 16.03.23
Tema: Komplekse traumer
Kursholder: Jan Reidar Stiegler.

3. Samling
By: Bergen
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen.
Dato: 12.06.23 - 15.06.23
Tema: Systematisk evokativ utforskning og andre stol-intervensjoner som ikke ble gjennomgått på 1. året.
Kursholder: Vanja Hjelmseth


Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Video

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. Der er derfor ønskelig at deltakerne tar med minst én video til veiledning i plenum på utdannelsen.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ved påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 11. november. Påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Har du fått påvist Covid 19 under eller rett etter samling, må du ta kontakt med kursavdelingen så raskt som mulig, slik at vi kan få informert de andre deltakerne på utdannelsen.
Er du blitt satt i karantene grunnet covid 19, så tar du direkte kontakt med oss så snart som mulig – kurs@ipr.no.


Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes.
For å få godkjent kravene til vedlikeholdsaktivitet og godkjent kurs må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.

Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.
Datoer:

1. Samling, Bergen: 28.11.22 - 01.12.22
2. Samling, Oslo: 13.03.23 - 16.03.23
3. Samling, Bergen: 12.06.23 - 15.06.23

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding her

Foredragsholdere og facilitatorer:
Anne Hilde Vassbø Hagen, Vanja Hjelmseth