Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no

EFT - Spesialistutdanning for psykologer og leger - Modul 2 (kull 11) Oppstart 29. januar 2024

Bergen

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Spesialisering i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi
Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Dersom man ikke gjennomfører spesialiseringen i en omgang må deltakerne selv passe på at de får deltatt på alle de ni forskjellig temaene. Send en e-post til kurs@ipr.no hvis du har hatt et opphold i utdannelsen eller har byttet by.

Emosjonsfokusert terapi (EFT)
EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 ( kull 11 ) - Bergen

1. Samling
Dato: 29.01.24 - 01.02.24
Veiledningsdag: 29. januar
Samling: 30.01.24 - 01.02.24
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tid: 09.00 – 17.00 (siste dag til kl. 16.00)
Lunsj: 12.30
Tema: Trene på avlesning av affekt og evne til prosessering av følelser, Fordype opplevelse, Selvavbrytelse
Kursholder: Dr. Jan Reidar Stiegler og Didrik Hummelsund

2. Samling
Dato: 21.05.24 - 24.05.24
Veiledningsdag: 21. mai
Samling: 22.05.24 - 24.05.24
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tid: 09.00 – 17.00 (siste dag til kl. 16.00)
Lunsj: 12.30
Tema: Arbeid med komplekse traumer i EFT
Kursholder: Didrik Hummelsund og Dr. Sandra Paivio


3. samling
Dato:
18.11.24 - 22.11.24
Veiledningsdag:
18. og 19. november
Samling:
20.11.24 - 22.11.24
Sted:
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tid:
09.00 – 17.00 (siste dag til kl. 16.00)
Lunsj:
12.30
Tema:
Angstprosesser, Problematisk reaksjon (SEU) og håpløshetssplitt
Kursholder:
Dr. Jan Reidar Stiegler

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00 (siste dag på samlingen avsluttes 16.00 hvis dette er undervisningsdag)
Pris: 53.000,- + Administrasjonsgebyr NOK 89,-
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Forelesere: Didrik Hummelsund, Dr. Jan Reidar Stiegler, Dr. Sandra Paivio m.fl.
Kull: 11

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Påmelding her.

Modul 2 – Avansert ferdighetstrening i emosjonell prosessering

Modul 2 handler om å trene på avanserte ferdigheter knyttet til å gjenkjenne og fremme emosjonelt transformerende prosesser. Det er økt fokus på videoveiledning av deltakerens praksis.

1. samling - Trene på avlesning av affekt og evne til prossessering av følelser, Fordype opplevelse, Selvavbrytelse
På denne samlingen vil deltakeren få inngående trening i å gjenkjenne og fremme god emosjonell prosessering. Det er fokus på å få en dypere forståelse av klientens evne til å være i kontakt med og gi mening til emosjoner, i tillegg til øving i å differensiere mellom produktive og uproduktive emosjonelle prosesser, fordype opplevelse og komme forbi prosesser som stopper kontakt med maladaptive eller uttrykk av adaptive følelser. Det vil være mye bruk av video for å trene opp disse ferdighetene.


2. samling - Arbeid med komplekse traumer i EFT
Denne samlingen vil fokusere på traumer. I hovedsak er fokuset på traumer som oppstår i samspill med viktige andre (komplekse traumer), men deltakeren vil også lære hvordan man jobber med «stor-T» traumer. Deltakeren vil få presentert en modell for hvordan man kan forstå traumer ut fra et emosjonsperspektiv. Videre vil deltakeren lære hvilke særlige hensyn og metoder som er viktige for å hjelpe klienten til å bearbeide overveldende følelser som følger av traumatiske hendelser.

3. samling - Angstprosesser, Problematisk reaksjon (SEU) og håpløshetssplitt
På denne samlingen er det et mål at deltakeren skal få en inngående forståelse for emosjonelle prosesser som står i veien for dypere emosjonell prosessering. Det er særlig fokus på hvordan deltakeren kan jobbe med klienter som har sterk angst som hindrer tilgang til arbeid med dypere emosjonelle sår. I tillegg vil deltakeren få utvidet repetoir av avanserte fasiliteringsferdigheter, som systematisk evokativ avdekking og arbeid med å overkomme hindringer for emosjonell prosessering. Differansiering av markører, emosjonelle problemer og prosesser.


Les mer om spesialistutdanningen her.

Det ble i desember 2022 gjort endringer i beskrivelsen samlingene til Modul 2.
Selv om tema og beskrivelse er litt annerledes vil de samme temaene bli dekket slik at ingen mister noe.

Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF. Det er NPF som setter disse kravene, ikke NIEFT.

Kostnadsoversikt for spesialistforløpet hos IPR for kull 11
Under finner man oversikten over kostnader som gjelder for kull 11

 Spes kostnadsoversikt Gammel ordning 2024

Oversikten over kostnader som ligger ute her gjelder fra kull 13.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på den modulen du er påmeldt.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 13. januar 2023. Ønsker du å melde deg på etter at påmeldingsfristen har fått ut?
Send e-post til kurs@ipr.no for å se om det fremdeles er muligheter for plass på utdanningen.

NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.
Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge kullet sitt gjennom hele modulen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart. Vi følger Norsk psykologforening sine retningslinjer ved fravær grunnet fødselspermisjon/foreldrepermisjon. Les mer her.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: kurs@ipr.noTilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

“Gode undervisere som byr mye på seg selv.”

“Jeg har opplevd videreutdanningen i EFT så langt som veldig nyttig. God integrasjon mellom teori og praksis gjennom kursdagene. Liker også godt det varme og støttende miljøet det bevisst legges opp til, uten at det går på bekostning av direkte og konstruktive tilbakemeldinger på jobben man gjør.”

“Veldig nyttig med fokuset på egenaktivitet! At vi ikke «rollespiller» klienter feks, men bruker våre egne levde liv og erfaringer. At også foreleserne deler av sine erfaringer både med utdanning, egen skam/tilknytningserfaringer osv”

“Kunnskap innen EFT gjør det mye lettere å arbeide som psykolog.”

“Noen flotte dager i et varmt og læringsfremmende miljø. Å lære EFT oppleves mer som å fininnstille en livsholdning enn terping på teknikk, selv om vi også får mye av det sistnevnte. Anbefales alle som liker å hele smerte gjennom genuin omsorg og empati!”