Aksel Inge Sinding

Webinar: Emosjonell kompetanse i arbeidslivet

Oslo , Bergen , Trondheim , Stavanger

I dette webinaret med Aksel Inge Sinding tar vi for oss følelser og hvordan de spiller seg ut i arbeidslivet. Sentrale temaer er emosjonell kompetanse, hva som kjennetegner følelser, typiske følelser i arbeidslivet, hvordan de kan bli vanskelige og hvordan man håndterer egne og andres følelser.

Booking

"Let's not forget that the little emotions are the great captains of our lives and we obey them without realizing it" - Vincent van Gogh

Følelsene våre er der hele tiden – overalt – også på jobb: Iver og engasjement når vi brenner for faget og visjonen vår. Selvhevdelse når vi forhandler, diskuterer og står opp for oss selv. Glede når vi lykkes. Men også frykt for å feile. Usikkerhet og bekymring rundt endringer. Selvkritikk. Vansker med å sette grenser for seg selv og andre. Frykt for å bli avslørt som inkompetent. Frustrasjon, gnisninger, vanskelige samtaler, demotiverte medarbeidere og giftige konflikter.

I dette spennende webinaret tar vi et dykk inn i følelser og hvordan de spiller seg ut i arbeidslivet. Et nøkkelbegrep er emosjonell kompetanse, som innebærer å kunne legge merke til, tillate, forstå og håndtere følelser i seg selv og andre. Høy emosjonell kompetanse er assosiert med høy livskvalitet, gode relasjoner, robusthet, innflytelse og mestring. Enkelte studier viser til og med at emosjonell kompetanse predikerer det å lykkes i arbeidslivet bedre enn IQ.

Sentrale temaer som vil belyses er hva følelser er, når følelser er nyttige og hjelper oss, hvordan de kan bli problematiske og hvordan vi møter følelser i oss selv og andre på en empatisk og effektiv måte. Det vil gis mange eksempler fra arbeidslivet.

Kursholder er psykolog Aksel Inge Sinding. Aksel er spesialisert i emosjonsfokusert terapi (EFT) og emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST). Han har i en årrekke drevet folkeopplysning, gjennom kurs foredrag og artikler om følelser og arbeid med følelser. Han har også skrevet boka Klok på følelser (Gyldendal, 2018), sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg. Aksel holder jenvlig kurs, seminarer og workshops om følelser og emosjonell kompetanse i arbeidslivet for medarbeidere, tillitsvalgte og ledere i både privat og offentlig sektor.

Webinaret egner seg godt for ledere, tillitsvalgte, prosjektledere og arbeidstakere med interesse for mennesker og mellommenneskelig samspill i arbeidslivet. Hvis du ønsker å ha et eget kurs eller workshop for din bedrift kan vi lage et skreddersydd opplegg til deg. For mer informasjon om egne kurs for bedrifter, send e-post til Aksel på sinding@ipr.no.


PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING:

Webinaret koster 790,- per person.

Du trenger en PC/Mac/nettbrett med nettilgang for å delta på dette webinaret. Deltakere får tilsendt lenke for pålogging til webinaret ca. én time før kurset starter. Webinaret holdes via plattformen Zoom. Pass på å logge på litt før kursstart så vi kan starte 09:00. Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Datoer og klokkeslett:
Tirsdag 20. oktober i, 09:00-12:00


Foredragsholdere og facilitatorer:
Aksel Inge Sinding


Pris:
790,-


Sted:
Webinar på Zoom