Skjermbilde 2022 11 23 kl 13 54 46

Emosjonsfokusert arbeid ved behandling av spiseforstyrrelser - 26. og 27. april 2022

Bergen

Et todagers kurs for psykologer, leger og terapeuter med helsefaglig bakgrunn, som jobber med spiseforstyrrelser både individualterapeutisk og i arbeid med familier.

Booking

Emosjonsfokusert arbeid ved behandling av spiseforstyrrelser

Et todagers kurs for psykologer, leger og terapeuter med helsefagligbakgrunn, som jobber med spiseforstyrrelser både individualterapeutisk og i arbeid med familier. En trenger ingen forkunnskaper i emosjonsfokusert arbeid for å kunne delta på kurset.

Spiseproblematikk er krevende og kan vekke ubehag og sterke følelser både for dem som er rammet, deres pårørende og oss som terapeuter. I dette kurset vil du få innføring og trening i å møte følelser hos seg selv, dine klienter, og klientenes pårørende. Dette kan styrke deg i terapeutrollen, og hjelpe deg i pårørende-arbeid, slik at de pårørende kan kjenne seg tryggere i rollen som støttespiller.

Kurset gir en innføring i emosjonsfokusert teori, og praktisk emosjonsfokusert arbeid med klienter som strever med spiseproblematikk og deres pårørende. Kurset er i hovedsak praktisk rettet og opplevelsesbasert.

I de opplevelsesbaserte øvelsene tar deltagerne utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale.

Program

Dag 1

Kl.09.00-12.00 En kort innføring i emosjonsfokusert terapi (Med konkrete eksempler knyttet til spiseforstyrrelser)
Kl.12.00 Lunsj
Kl.13.00-16.00 Emosjonsfokusert arbeid i individualterapi (ambivalens og kroppshat) (Erfaringsbaserte øvelser)

Dag 2

Kl.09.00-12.00 Validering
Kl.12.00 Lunsj
Kl.13.00.16.00 Emosjonsfokusert arbeid rettet mot foreldre og pårørende


Praktisk informasjon

Dato: 26. og 27. april 2023
Sted:
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tidspunkt:
09.00-16.00 begge dager
Lunsj:
kl. 12.00
Pris:
7.600,-
Kursholder:
Marit Albertsen og Hanna Aardal

Marit Albertsen som jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR), er både fysioterapeut og psykoterapeut, noe som gir henne en særegen kompetanse om sammenhengen mellom kropp og sinn. En sammenheng hun nå forsker på gjennom sitt doktorgrads arbeid. Hun har over 20 års erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser og andre psykiske- og sammensattelidelser. Hun er sertifisert EFST-veileder og en erfaren kurs- og foredragsholder. Marit er kjent for den varmen hun møter andre med.

Hanna Aardal er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Aardal har lang erfaring og bred kompetanse innen emosjonsfokusert foreldreveiledning og familieterapi. Hun har videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi og parterapi, og i tillegg til klinisk arbeid jobber hun mye med undervisning og veiledning. Aardal er i gang med en nærings-ph.d hvor hun undersøker effekt og endringsprosesser i behandling for depresjon. 


Påmelding her.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på kurset.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.
Det påløper et fakturagebyr på 59,- per faktura.Avmelding og frister
Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert