Spiseforstyrrelser Hanna Ardal og Marit Albertsen Oslo

Emosjonsfokusert arbeid ved behandling av spiseforstyrrelser

Oslo

Et todagers kurs for psykologer, leger og terapeuter med helsefaglig bakgrunn, som jobber med spiseforstyrrelser både individualterapeutisk og i arbeid med familier.

Booking

Emosjonsfokusert arbeid ved behandling av spiseforstyrrelser

Et todagers kurs for psykologer, leger og terapeuter med helsefagligbakgrunn, som jobber med spiseforstyrrelser både individualterapeutisk og i arbeid med familier. En trenger ingen forkunnskaper i emosjonsfokusert arbeid for å kunne delta på kurset.

Spiseproblematikk er krevende og kan vekke ubehag og sterke følelser både for dem som er rammet, deres pårørende og oss som terapeuter. I dette kurset vil du få innføring og trening i å møte følelser hos seg selv, dine klienter, og klientenes pårørende. Dette kan styrke deg i terapeutrollen, og hjelpe deg i pårørende-arbeid, slik at de pårørende kan kjenne seg tryggere i rollen som støttespiller.

Kurset gir en innføring i emosjonsfokusert teori, og praktisk emosjonsfokusert arbeid med klienter som strever med spiseproblematikk og deres pårørende. Kurset er i hovedsak praktisk rettet og opplevelsesbasert.

I de opplevelsesbaserte øvelsene tar deltagerne utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale.

Praktisk informasjon

Dato: 4-5. april 2024
Sted:
Karl Johans gate 39-41, i Paleet
Tidspunkt:
09.00-16.00 begge dager
Lunsj:
kl. 12.00
Pris:
8.100,-
Kursholder:
Marit Albertsen og Hanna Aardal


Marit Albertsen
som jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR), er både fysioterapeut og psykoterapeut, noe som gir henne en særegen kompetanse om sammenhengen mellom kropp og sinn. En sammenheng hun nå forsker på gjennom sitt doktorgrads arbeid. Hun har over 20 års erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser og andre psykiske- og sammensattelidelser. Hun er sertifisert EFST-veileder og en erfaren kurs- og foredragsholder. Marit er kjent for den varmen hun møter andre med.

Hanna Aardal er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Aardal har lang erfaring og bred kompetanse innen emosjonsfokusert foreldreveiledning og familieterapi. Hun har videreutdanning i emosjonsfokusert individualterapi og parterapi, og i tillegg til klinisk arbeid jobber hun mye med undervisning og veiledning. Aardal er i gang med en nærings-ph.d hvor hun undersøker effekt og endringsprosesser i behandling for depresjon. 

Kurset er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på kurset.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato, sted og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.

Mer informasjon om kurset kommer nærmere kursstart.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura. NB! Påmelding er bindende.

Påmelding her.


Avmelding og frister
Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert