Marit og Bente 4

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for ansatte i skolen - 16. februar 2023

Online

På dette 3-timers kurset lærer du en ferdighet som hjelper deg i alle utfordringer med sterke følelser hos både barn og voksne. Kursholdere er Bente Austbø og Marit Albertesen.

Booking

Jobber du i skolen? Da er du med på å gi barn og ungdom gode forutsetninger for å lykkes videre i livet, ved å støtte dem i sosial samhandling, lek og læring. Men skolehverdagen byr også på utfordringer hvor barn strever i samspill med andre, og hvor faglige krav kan føre til lav mestringsfølelse og frustrasjon i barnet.    

De fleste voksne synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barn, særlig når vi står i nær relasjon til barnet. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, og symptomuttrykk som avvisning, tilbaketrekking, fiendtlighet, utagering, depresjon, angst og selvskading kan være vanskelig å både forstå og håndtere. Måten vi møter barnas følelser på, henger også sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne følelser. Det er slitsomt og utmattende å møte utfordrende atferd, fordi det skaper negative følelser i en selv.

Empatisk validering er en samtaleferdighet hentet fra emosjonsfokusert ferdighetstrening, som går ut på å gyldiggjøre den andres følelser. Gjort på riktig måte, har validering en svært god effekt på barnas følelser, evne til å ta perspektiv, atferd og problemløsning. Metoden er evidensbasert og forsket på også i Norge.Du vil lære om hva følelser er, hvorfor de er viktige, hvilke følelsesmessige behov som er knyttet til de ulike grunnfølelsene og hvordan enkelte følelser dekker over andre følelser og sendes ut som feilsignaler til omgivelsene. Med denne kunnskapen blir det lettere å hjelpe barna med deres følelser.

Validering kan også brukes i vanskelige samtaler med foreldre.

På dette 3-timers kurset lærer du en ferdighet som hjelper deg i alle utfordringer med sterke følelser hos både barn og voksne.

Litt om kursholderne:

Bente Austbø, er psykologspesialist og jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR). Hun er en av Norges fremste EFST-terapeuter og en erfaren, personlig og inspirerende formidler.
Bente har lang erfaring og bred kompetanse innen arbeid med barn og voksne som har ansvar for barn som strever. Hun jobber i tillegg med emosjonsfokusert individualterapi og parterapi. Bente er også medforfatter av boken Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - en lærebok for terapeuter og veiledere.

Marit N. Albertsen som jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR), er både fysioterapeut og psykoterapeut, noe som gir henne en særegen kompetanse om sammenhengen mellom kropp og sinn. En sammenheng hun nå forsker på gjennom sitt doktorgrads arbeid. Hun har over 20 års erfaring fra behandling av spiseforstyrrelser og andre psykiske- og sammensattelidelser. Hun er sertifisert EFST-veileder og en erfaren kurs- og foredragsholder. Marit er kjent for den varmen hun møter andre med.

Praktisk informasjon

Dato: 16. Februar 2023
Tidspunkt:
17.00-20.00
Sted:
Online via Zoom
Kursholdere:
Bente Austbø og Marit Albertsen
Pris:
790,-

Kurset er rettet mot lærere, SFO-ansatte, miljøterapeuter og andre ansatte i skolen.

Pålogging til kurset sendes ut én time før kursstart.

Opptak
Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil bli sendt til alle som er påmeldt. Dette opptaket er tilgjengelig i én uke etter webinaret.
Det betyr at du fortsatt kan melde deg på og se opptaket hvis du ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.Påmelding her.