Benteogmarit1

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for lærere - Gratis foredrag i anledning Emotion Awareness Day 2. juni 2022

Bergen

Der mennesker er samlet, er det mye følelser. På dette 3-timers kurset lærer du en ferdighet som hjelper deg å møte sterke følelser hos både barn og voksne, på en måte som skaper kontakt og trygghet, motivasjon og trivsel.

Booking

Dette foredraget er for lærere og assistenter i skolen, og holdes av NIEFT i anledning Emotion Awareness Day den 2. juni.

Jobber du i skolen?
Da er du med på å gi barn og ungdom gode forutsetninger for å lykkes videre i livet, ved å støtte dem i sosial samhandling, lek og læring. Men skolehverdagen byr også på utfordringer hvor barn strever i samspill med andre, og hvor faglige krav kan føre til lav mestringsfølelse og frustrasjon i barnet.

De fleste voksne synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barn, særlig når vi står i nær relasjon til barnet. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, og symptomuttrykk som avvisning, tilbaketrekking, fiendtlighet, utagering, depresjon, angst og selvskading kan være vanskelig å både forstå og håndtere. Måten vi møter barnas følelser på, henger også sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne følelser. Det er slitsomt og utmattende å møte utfordrende atferd, fordi det skaper negative følelser i en selv.

På dette 3-timers kurset lærer du en ferdighet som hjelper deg i alle utfordringer med sterke følelser hos både barn og voksne.

Empatisk validering er en samtaleferdighet hentet fra emosjonsfokusert ferdighetstrening, som går ut på å gyldiggjøre den andres følelser. Gjort på riktig måte, har validering en svært god effekt på barnas følelser, evne til å ta perspektiv, atferd og problemløsning. Metoden er evidensbasert og forsket på også i Norge.Du vil lære om hva følelser er, hvorfor de er viktige, hvilke følelsesmessige behov som er knyttet til de ulike grunnfølelsene og hvordan enkelte følelser dekker over andre følelser og sendes ut som feilsignaler til omgivelsene. Med denne kunnskapen blir det lettere å hjelpe barna med deres følelser. Validering kan også brukes i vanskelige samtaler med foreldre.

Praktisk informasjon


Dato: 2. juni 2022
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tidspunkt: 16.30-19.30
Pris: Gratis
Foredragsholdere:
Bente Austbø og Marit Bjørkhaug

Påmelding her.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.


Korona og smittevern

I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta deltakernes interesser gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt, ved behov. Vi vurderer fortløpende den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital platform.
Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene, som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre dette kurset fysisk, vil vi vurdere å holde kurset online via Zoom.