Skjermbilde 2022 01 04 kl 07 46 45

Emosjonsfokusert foreldrekurs - 10.-11. mars 2022

Oslo

Synes du - som alle andre -at foreldrerollen kan være utfordrende? Dette praktiske kurset er for deg som ønsker å øve på hvordan du best kan møte ditt barns følelser. Kurset egner seg spesielt for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig.

Booking

IPR Oslo arrangerer nok en gang sitt foreldrekurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å møte og hjelpe barn med vanskelige følelser.

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfullt eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan igjen bli sinte, fortvilet, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan det gjøres noe med. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

2. Grensetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo (IPRO) har bred erfaring med EFST og har gjennomført et stort forskningsprosjekt der hele 250 familier har gått gjennom tilbudet. IPR er Norges ledende fagmiljø på emosjonsfokusert terapi.

Praktisk info:

Pris: 3.750- for enkeltforelder / 4.750,- for et foreldrepar. Prisen for enkeltforelder er satt ut fra våre kostnader ved å holde et slikt kurs. Det er kun et lite steg i pris for å ha med den andre forelderen, fordi vi ønsker og anbefaler at begge foreldrene deltar hvis de har mulighet. Vår erfaring tilsier at kurset gir klart best effekt hvis begge foreldre deltar, da det gir et felles språk og en felles tilnærming til det å møte barnets følelser.

Tid: Torsdag 10. mars og fredag 11. mars, 09:00-16:00 begge dager.

Sted: Kurset holdes i kurslokalene til Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo, i 8. etasje i Tollbugata 32.

Bevertning: Det er kaffe, te og enkel bevertning. Lunsj medbringes eller ordnes selv.

Kursholdere: Psykologspesialistene Ane Bente Gjul og Emma Johannessen.

Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

Alle foreldre er velkommen - uansett bakgrunn og lidelsestrykk i familien!

Kurset har siste påmeldingsfrist onsdag 9. mars kl. 12.00 og gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Vi tar forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder i tilfelle uforutsette hendelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om at gjeldende koronaregler- og restriksjoner på kursdato tillater det.


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no

--------------------------------------------------

Her er noen sitater og evalueringer fra tidligere deltakere:

"Jeg føler at jeg har fått noen et verktøy til å håndtere de vanskeligste situasjonene hvor jeg tidligere følte meg helt hjelpesløs. Det eskalerer sjeldnere enn før."

"Jeg har fått en helt annen jente nå. Jeg har fått tilbake godjenta. Hun er mye mer åpen og snakker mer om livet sitt."

"Dette er definitivt den beste hjelpen vi har fått. Dette kommer til å forandre hele livet vårt."

"Kurset har ikke bare forandret forholdet mitt til gutten min, det har forandret meg. Jeg har begynt å bli kjent mer meg selv og jeg liker meg selv bedre."


Påmelding her

Datoer og klokkeslett:
10.-11. mars 2022, kl. 09.00 - 16.00 begge dager


Sted:
Kurslokalene til Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo, i 8. etasje i Tollbugata 32.