Nadia Ansar - Psykologspesialist Oslo

Empatiske intervensjoner i terapi - 1. desember 2022

Online

Empati er kanskje vårt aller viktigste endringsverktøy i terapi, og helt sentralt for å danne terapeutisk allianse og produktive terapeutiske prosesser. Vi inviterer til et praktisk og opplevelsesbasert webinar for alle terapeuter, med opplæring i ulike empatiske intervensjoner, med videoeksempler.

Booking

In the ocean of empathy, there are islands of work.

– Leslie Greenberg

Dato: 1. desember 2022
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Foredragsholder: Nadia Ansar
Sted: Online via Zoom
Pris: 850,-

Kurset er godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.

Vi terapeuter er ikke alltid like samstemte omkring hvilken psykoterapeutisk tilnærming som er mest effektiv i å skape endring. Men få av oss betviler betydningen av å skape en god terapeutisk allianse og å være empatisk til stede.

Empati er både sentralt, universelt og kanskje vårt aller viktigste endringsverktøy i terapi. Men hvordan gjøre empati til noe konkret og begripelig, slik at vi kan benytte oss av dette verktøyet med større grad av presisjon, bevissthet, og basert på den emosjonelle tilstanden pasienten er i, her og nå? Og skal man være empatisk med alt, eller kan det noen ganger være viktigere med relasjonell kompetanse og genuinitet?

Empati kan følge mange ulike terapeutiske spor. Man kan for eksempel være empatisk med klientens narrative fortelling, eller man kan komme med empatiske fortolkninger. I emosjonsfokusert terapi følger man prinsippene i klientsentrert tradisjon, hvor empatisk inntoning på affekt, er det viktigste. Det handler om å tre inn i et annet menneskets virkelighet, og la den få virke inn på vår indre sansning, fra øyeblikk til øyeblikk. Presis empati gir et nytt indre fotfeste. Når noen skjønner og bekrefter hvordan vi har det, så gjør det ikke så vondt lenger, selv om smerten fortsatt er der.

Samtidig er ikke empati uavhengig av hva vi ønsker å få til i terapi. I EFT er hovedprosjektet å bistå mennesker i å nå sin dypeste smerte, for så å lindre og transformere den gjennom forståelse og aksept for den indre verden. Slik sett er veien inn til smerte og smerten i seg selv en emosjon. I EFT har vi ulike empatiske intervensjoner med ulike følge og ledekomponenter som terapeuter kan utvikle og fininnstille seg på gjennom ferdighetstrening, egenerfaring og observasjon. For å bli en god EFT-terapeut er det derfor avgjørende å være god på empatiske intervensjoner som fremmer, fordyper og fasiliterer produktive følelser og prosesser.

Dette webinaret har som mål å gi deg et innblikk i hvordan du som terapeut kan fasilitere transformasjon av følelser som ikke lenger virker som de skal, til å skape terapeutisk endring ved bruk av presis og spesifikk empati. Kursholder kommer til å gå gjennom åtte ulike empatiske intervensjoner og demonstrere dem med videoeksempler fra klinisk praksis, etterfulgt av praktiske øvelser og selv-refleksjon. Forhåpentligvis er webinaret nyttig for deg uavhengig av din terapeutiske tilnærming.

Kursholder er psykologspesialist og PhD-kandidat Nadia Ansar. Nadia er en erfaren kliniker, veileder og underviser, og er spesialist i EFT.

Velkommen til et engasjerende og emosjonelt webinar!

Viktig informasjon:

Kurset er godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.

For å motta kursbevis må du delta på webinaret med fullt navn og kamera på.

Du må også delta med ditt eget navn på påmeldingen og underveis i webinaret for at vi skal kunne registrere deg og utstede kursbevis.

Pålogging til kurset sendes ut én time før kursstart.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Påmelding her

Datoer og klokkeslett:
1.desember 2022 kl. 09.00 - 12.00


Foredragsholdere og facilitatorer:
Nadia Ansar


Pris:
850


Sted:
Online via Zoom