Empatiske intervensjoner Nadia Nettside Bilde til kurs siden ipr no copy 3

Empatiske intervensjoner i terapi - 10. november 2023

Online

Empati er kanskje vårt aller viktigste endringsverktøy i terapi, og helt sentralt for å danne terapeutisk allianse og produktive terapeutiske prosesser. Vi inviterer til et praktisk og opplevelsesbasert webinar for alle terapeuter, med opplæring i ulike empatiske intervensjoner, med videoeksempler.

Booking

In the ocean of empathy, there are islands of work.

– Leslie Greenberg

Vi terapeuter er ikke alltid like samstemte omkring hvilken psykoterapeutisk tilnærming som er mest effektiv i å skape endring. Men få av oss betviler betydningen av å skape en god terapeutisk allianse og å være empatisk til stede.

Empati er både sentralt, universelt og kanskje vårt aller viktigste endringsverktøy i terapi. Men hvordan gjøre empati til noe konkret og begripelig, slik at vi kan benytte oss av dette verktøyet med større grad av presisjon, bevissthet, og basert på den emosjonelle tilstanden pasienten er i, her og nå? Og skal man være empatisk med alt, eller kan det noen ganger være viktigere med relasjonell kompetanse og genuinitet?

Empati kan følge mange ulike terapeutiske spor. Man kan for eksempel være empatisk med klientens narrative fortelling, eller man kan komme med empatiske fortolkninger. I emosjonsfokusert terapi følger man prinsippene i klientsentrert tradisjon, hvor empatisk inntoning på affekt, er det viktigste. Det handler om å tre inn i et annet menneskets virkelighet, og la den få virke inn på vår indre sansning, fra øyeblikk til øyeblikk. Presis empati gir et nytt indre fotfeste. Når noen skjønner og bekrefter hvordan vi har det, så gjør det ikke så vondt lenger, selv om smerten fortsatt er der.

Samtidig er ikke empati uavhengig av hva vi ønsker å få til i terapi. I EFT er hovedprosjektet å bistå mennesker i å nå sin dypeste smerte, for så å lindre og transformere den gjennom forståelse og aksept for den indre verden. Slik sett er veien inn til smerte og smerten i seg selv en emosjon. I EFT har vi ulike empatiske intervensjoner med ulike følge og ledekomponenter som terapeuter kan utvikle og fininnstille seg på gjennom ferdighetstrening, egenerfaring og observasjon. For å bli en god EFT-terapeut er det derfor avgjørende å være god på empatiske intervensjoner som fremmer, fordyper og fasiliterer produktive følelser og prosesser.

Dette webinaret har som mål å gi deg et innblikk i hvordan du som terapeut kan fasilitere transformasjon av følelser som ikke lenger virker som de skal, til å skape terapeutisk endring ved bruk av presis og spesifikk empati. Kursholder kommer til å gå gjennom åtte ulike empatiske intervensjoner og demonstrere dem med videoeksempler fra klinisk praksis, etterfulgt av praktiske øvelser og selv-refleksjon. Forhåpentligvis er webinaret nyttig for deg uavhengig av din terapeutiske tilnærming.

Kursholder er psykologspesialist og PhD-kandidat Nadia Ansar. Nadia er en erfaren kliniker, veileder og underviser, og er spesialist i EFT.

Velkommen til et engasjerende og emosjonelt webinar!

Praktisk informasjon

Dato:
10. november 2023
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Sted: Online via Zoom
Pris: 950,- pr. pers (665,- for NIEFT-medlemmer, 475,- for studenter)
Foredragsholder: Nadia Ansar

Viktig informasjon
Lenke til webinaret blir sendt ut 1 time før webinaret starter. For å se webinaret må du være påmeldt. Påmelding er bindende.

Kurset er godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.
NB! For å få webinaret godkjent som vedlikeholdsaktivitet, og motta kursbevis, må du delta live med fullt navn og kamera på.


Opptak

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil bli sendt til alle som er påmeldt. Dette opptaket er tilgjengelig i én uke etter webinaret.
Det betyr at du fortsatt kan melde deg på og se opptaket hvis du ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Påmelding her.


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Ta kontakt med oslokurs@ipr.no om du har spørsmål.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.