Fokusering i terapeutisk arbeid Nadia Nettside Bilde til kurs siden ipr no copy 3

Fokusering i terapeutisk arbeid - 14. april 2023

Online

Bruken av fokusering i Emosjonsfokusert terapi – Et opplevelsesbasert webinar med ulike teknikker for å øke tilgangen til kroppslig opplevelse.

Booking

Anything that affects the gut will always affect the brain – Dr. Charles Majors

Våre kroppslige opplevelser har en helt sentral rolle i avlesningen av våre indre liv. Følelser spiller seg ofte ut i kroppen som kroppslige sansninger, og vi opplever ofte emosjoner som ulike former for kroppslig behag eller ubehag. Når vi snakker om følelser, viser vi ofte til ulike kroppslige signaler som klump i magen eller i halsen, uro eller søkk i brystet, energi i hendene, eller tårer som presser seg på bak øynene. Informasjonen som går fra kroppen til hjernen, er nevrologisk sett ni ganger større enn hjernens påvirkning på kroppen. Det er derfor ikke så rart at det nevrologiske systemet i magen blir kalt for «the gutbrain».

Det har etter hvert blitt en sterkere konsensus om betydningen av å gi oppmerksomhet til kroppslige signaler for å forstå seg selv. Eugene Gendlin er en forsker som på 70-tallet utviklet en metode som kalles for fokusering, og som har blitt inkorporert i emosjonsfokusert terapi. Fokusering kan forståes som en metode som brukes til en grundigere utforskning av opplevelse her og nå, og for å kunne avlese kropp og sinn som en helhet. Fokusering har som hensikt å bringe større klarhet i det indre landskapet.

Hva slags forhold vi har til vårt indre liv og våre emosjoner har med andre ord noe å si for vår psykiske helse. I emosjonsfokusert terapi brukes fokusering både som konkrete intervensjoner, og som en grunnleggende terapeutisk holdning. Dette webinaret har som mål å gi deg et innblikk i hvordan terapeuten kan skape en struktur som legger til rette for en undrende utforskning av klientens indre liv, og hvordan vi kan utvikle en terapeutisk tålmodighet som deles med klienten, slik at det som ikke har mening kan gjøres tilgjengelig i klienten som indre opplevelse av mening og klarhet.

Webinaret vil inneholde både teori og trening på praktiske mikroferdigheter. Du vil lære om både fokusering som en intervensjon og som en grunnleggende terapeutisk holdning. Det vil gis eksempler på hvilke markører man kan se etter for å bringe indre klarhet og kontakt mellom det klienten sier og klientens indre opplevelse. Du vil lære om når og hvordan vi kan hjelpe klienten til å vende oppmerksomheten innover, for eksempel gjennom empatisk refokusering, og hvordan hjelpe klienten til å få tak i uklare emosjoner. Du vil også få et innblikk i de seks sekvensielle stegene i det helhetlige fokuseringsarbeidet, som henger sammen med den overordnede endringsmodellen i emosjonsfokusert terapi.

Alle ferdigheter vil bli klart beskrevet og illustrert med konkrete eksempler. Forhåpentligvis er webinaret nyttig for deg uavhengig av din terapeutiske tilnærming.

Velkommen til et engasjerende og emosjonelt webinar!

Praktisk informasjon:


Dato:
14. april 2023
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Foreleser: Nadia Ansar
Hvor: Online via Zoom
Pris: 950,- (665,- for NIEFT-medlemmer, 475,- for stundenter)

Viktig informasjon
Lenke til webinaret blir sendt ut 1 time før webinaret starter. For å se webinaret må du være påmeldt. Påmelding er bindende.

Kurset er godkjent som 3 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.
NB! For å få webinaret godkjent som vedlikeholdsaktivitet, og motta kursbevis, må du delta live med fullt navn og kamera på.


Opptak

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil bli sendt til alle som er påmeldt. Dette opptaket er tilgjengelig i én uke etter webinaret.
Det betyr at du fortsatt kan melde deg på og se opptaket hvis du ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Påmelding her.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.