Catrin AB

Online foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening - juni 2021

Online på Zoom - juni

Synes du - som alle andre - at foreldrerollen kan være strevsom? Dette praktiske online kurset egner seg for alle foreldre med barn i alle aldre, som ønsker å øve på hvordan de best kan møte barns følelser, enten det gjelder hverdagslige utfordringer eller større vansker og mønstre.

Booking

Har du spørsmål angående kurs?

Se Ofte stilte spørsmål om kurs

eller send en e-post til : oslo@ipr.no

Synes du det er vanskelig å møte barnet ditt på en god måte når barnet er sint, frustrert eller innesluttet? Har du barn med psykiske vansker, atferdsvansker eller emosjonelle vansker og trenger hjelp, sånn at du blir bedre rustet til å hjelpe barnet ditt? Eller ønsker du å bare å lære litt mer om hvordan følelser virker og hvordan du kan bli en mer følelsesbevisst forelder?

IPR Oslo arrangerer nå igjen kurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å møte og hjelpe barn med vanskelige følelser. Kurset gjennomføres digitalt over fire ulike dager, og det gjøres opptak av hver modul, i tilfelle du ikke kan alle klokkeslettene. Hvert opptak er tilgjengelig i to uker.


Her er noen sitater og evalueringer fra tidligere deltakere:

"Jeg føler at jeg har fått noen et verktøy til å håndtere de vanskeligste situasjonene hvor jeg tidligere følte meg helt hjelpesløs. Det eskalerer sjeldnere enn før."

"Jeg har fått en helt annen jente nå. Jeg har fått tilbake godjenta. Hun er mye mer åpen og snakker mer om livet sitt."

"Dette er definitivt den beste hjelpen vi har fått. Dette kommer til å forandre hele livet vårt."

"Kurset har ikke bare forandret forholdet mitt til gutten min, det har forandret meg. Jeg har begynt å bli kjent mer meg selv og jeg liker meg selv bedre."


Emosjonsfokusert Ferdighetstrening

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfullt eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan igjen bli sinte, fortvilet, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan man gjøre noe med det. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

2. Følefeller - håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

4. Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo (IPRO) har bred erfaring med EFST og har gjennomført et stort forskningsprosjekt der hele 250 familier har gått gjennom tilbudet. IPR er Norges ledende fagmiljø på emosjonsfokusert terapi.

Praktisk info:

Pris: 3250,-. Vi ønsker og anbefaler at begge foreldrene deltar hvis de har mulighet. Vår erfaring tilsier at kurset gir klart best effekt hvis begge foreldre deltar, da det gir et felles språk og en felles tilnærming til det å møte barnets følelser.

Pris bedrift: 3900,- pr foreldrepar.


Kurset gjennomføres digitalt over fire dager, med fokus på én ferdighet/modul hver gang. De siste 15 minuttene på hver modul holdes av til spørsmål og diskusjon.

Tid:

  • Mandag 7/6, klokken 12-15: Empatisk validering
  • Onsdag 9/6, klokken 12-15: Følefeller
  • Mandag 14/6, klokken 12-15: Reparasjon
  • Torsdag 17/6, klokken 12-15: Grensesetting


    Sted: Kurset holdes digitalt via Zoom. Du får lenke tilsendt på e-post ca. en time før kursstart.

    Opptak: Det gjøres opptak av alle modulene, så du kan delta selv om du ikke kan på et eller flere av tidspunktene. Spørsmålsrunden i slutten av hver modul er ikke med på opptaket, av hensyn til personvern. Opptaket av hver modul sendes på e-post til alle påmeldte rett etter modulen og er tilgjengelig i én uke etter at det sendes ut, slik at du kan se det før neste modul igjen. Vi anbefaler at dere deltar live for best utbytte.

    Av hensyn til andre kursdeltakere og kursholderne ønsker vi at du etterstreber å delta live, skriver ekte navn og har på kamera underveis. Vår erfaring bidrar til at dette skaper en tryggere og varmere ramme for kurset.»

    Kursholdere: Psykologspesialist Ane Bente Gjul og Psykolog Catrin Sagen. Begge er erfarne foreldreveiledere, psykologer og foredragsholdere.

    Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

    Alle foreldre er velkommen - uansett bakgrunn og lidelsestrykk i familien!

    Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte

    Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

    Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

    Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

    Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

    Datoer og klokkeslett:
    Mandag 22/3, 12:00-15:00
    Torsdag 25/3, 12:00-15:00
    Tirsdag 6/4, 12:00-15:00
    Torsdag 8/4, 12:00-15:00


    Foredragsholdere og facilitatorer:
    Ane Bente Gjul og Catrin Sagen


    Pris:
    3250,-


    Sted:
    Webinar på Zoom