Spiseforstyrrelser

AVLYST. Foreldrekurs om spiseforstyrrelser - 28-29. Oktober 2021

Å være nær pårørende til noen med spiseproblematikk kan være ubeskrivelig vondt og vanskelig. Dette praktiske onlinekurset egner seg for alle som er foreldre til barn med spiseproblematikk, uansett alder på barnet ditt.

Booking

AVLYST på grunn av for få påmeldte.


Alle foreldre er velkommen - uansett bakgrunn og lidelsestrykk i familien!

Informasjon om kurset

På dette kurset vil du få anledning til å øve på å møte følelsene til barnet ditt, enten det er knyttet til hverdagslige utfordringer eller større vansker og mønstre. I tillegg får du hjelp til å forstå og håndtere egne følelser, som gjerne kan oppleves overveldende når barnet ditt strever med spiseforstyrrelser.

Spiseproblematikk er svært vanskelig å forstå og utfordrende å forholde seg til. Det kan fungere som en strategi for å unngå indre ubehag. Fordi det å stenge helt av gjennom denne strategien ikke fungerer helt, kommer samtidig likevel ofte sterke, uforståelige følelser til utrykk. Dette kan kjennes umulig som foreldre å forstå og forholde deg til. Hele spekteret av følelser kan rase inne i oss, samtidig som vi spør oss: «Hvorfor kan ikke bare datteren / sønnen min spise vanlig»? Dette oppleves som en livskrise for de fleste foreldrene som har barn / ungdom / voksne barn som strever med spiseproblematikk. Når spiseforstyrrelsen herjer er det ikke rart at familier kan komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

På kurset vil vi se nærmere på hva spiseforstyrrelse er, og hvordan vi kan forstå og møte de vanskelige følelsene den vekker i oss som foreldre, og de smertefulle følelsene og opplevelsene barnet som er rammet strever med.

Emosjonsfokusert Ferdighetstrening
Kurset tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Parents (EFST), som er en anerkjent metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Denne metoden er i utgangspunktet utviklet for spiseproblematikk, selv om metoden har vist seg å ha god effekt på langt flere områder der barn og unge har utfordringer.

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte. Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) har bred erfaring med EFST og har gjennomført et stort forskningsprosjekt der hele 250 familier har gått gjennom tilbudet, med god effekt. IPR er Norges ledende fagmiljø på emosjonsfokusert terapi.

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne, i tillegg til alt styret som gjerne oppstår rundt mat og måltider.

Barnet / ungdommen kan bli sint, stille, engstelig, deprimert, utagerende, skamfull eller på ulike vis utfordre grensene foreldrene ønsker å sette. Foreldrene kan bli sinte, fortvilet, redde, bekymret for fremtiden, føle avsky overfor barnets atferd eller bli overdrevent ettergivende eller strenge. Vi kan bli dårlige utgaver av oss selv og mislike oss selv som forelder. Uansett hvilket mønster deres familie er i, kan man gjøre noe med det. Vi vet at alle foreldre vil, og vi tror alle kan.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Disse ferdighetene er:

1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?

2. Følefeller - håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?

4. Grensesetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?

Forskning har vist at foreldre etter kurset opplever økt mestringsevne, positiv endring i foreldrenes rolle som emosjonell støttespiller, reduksjon i frykt for å involvere seg, og redusert hemmende skyldfølelse.

Praktisk info:
Kurset gjennomføres digitalt via Zoom live over to dager med undervisning, praktiske øvelser, drøfting, refleksjon og spørsmål.
Vi ønsker at deltagerne skriver ekte navn og har kamera på underveis. Du bør sitte slik at du kan snakke uforstyrret.

Du får lenke tilsendt per e-post ca. en time før kursstart

Pris: 3.250,- Vi ønsker og anbefaler at begge foreldrene deltar hvis de har mulighet. Vår erfaring tilsier at kurset gir klart best effekt hvis begge foreldre deltar, da det gir et felles språk og en felles tilnærming til det å møte barnets følelser.

Pris bedrift: 3.900,- per foreldrepar

Sted: Online - Zoom

Kursholdere: Psykologspesialist Hanna Aardal og fysioterapeut / psykoterapeut Marit N Albertsen. Begge er erfarne foreldreveiledere, terapeuter og foredragsholdere.

Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Frister og avmelding
Påmelding er bindende. Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.

Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Datoer og klokkeslett:
Torsdag 28/10, kl. 09.00 – 16.00
Fredag 29/10, kl. 09.00 – 16.00

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : Kurs@ipr.no