Marit og Bente 4

Gratis foreldrekurs, Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre 15-16. mars 2023

Bergen

Synes du - som alle andre - at foreldrerollen kan være strevsom? Dette praktiske kurset er for deg som ønsker å øve på hvordan du best kan møte ditt barns følelser. Kurset egner seg for foreldre med barn som strever, viser problematisk atferd eller der familien har opplevd noe vanskelig.

Booking

Å være forelder er en utfordrende oppgave! Det er en stor jobb å skulle håndtere et barn sine følelser samtidig som man håndterer sine egne. Når følelser ikke håndteres på en god måte kan familier komme inn i vanskelige mønstre og krevende livssituasjoner som tærer på energi og livskvalitet.

På dette kurset får du en innføring i fire sentrale ferdigheter for følelsesbevisste foreldre. Ferdighetene tar utgangspunkt i metoden Emotion Focused Skills Training for Caregivers (EFST), som er en anerkjent vitenskapelig metode for å håndtere følelser i foreldrerollen. Disse ferdighetene er:

  1. Empatisk validering: Hvordan møte et barns følelser på en god måte som lærer barnet ditt å forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme seg over egne følelser?
  2. Grensetting: Hvordan kunne sette grenser for barnet ditt på en sunn og fleksibel måte?
  3. Reparasjon: Hvordan reparere med barnet ditt og si unnskyld når du har gjort noe dumt eller feil som barnet ditt har fått vondt av?
  4. Håndtering av egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emosjonelle sår stå i veien for at du får gjort det beste for barnet ditt, og hvordan overkomme det?

Kurset er opplevelsesbasert, med en blanding av teori, øvelser og egenarbeid. Det fordrer høy deltakelse og en villighet til å kunne utforske egne følelser i møte med ditt barn, da vi vet at det gir best utbytte.

Kurset egner seg godt for samboende foreldre, enslige foreldre og bonusforeldre. Dersom dere er to om foreldreoppgaven er det særlig nyttig at begge foreldre deltar.

Barn skal ikke delta eller være med på kurset.

Alle foreldre er velkommen - uansett bakgrunn og lidelsestrykk i familien!

Praktisk informasjon

Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen - Auditoriet
Dato: 15. og 16. mars 2023
Tidspunkt: kl. 09.00-16.00
Pris:
Gratis
Foredragsholdere:
Bente Austbø og Marit Albertsen
Lunsj: kl. 12.00. Mat er ikke inkludert disse 2 dagene. Det fins mulighet for å kjøpe lunsjbuffet på huset for 100kr per pers eller man kan medbringe egen nistepakke.Vi arrangerer foreldrekurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å møte og hjelpe barn med vanskelige følelser. Her er noen sitater fra tidligere deltakere:

"Jeg føler at jeg har fått et verktøy til å håndtere de vanskeligste situasjonene hvor jeg tidligere følte meg helt hjelpeløs. Det eskalerer sjeldnere enn før."

"Jeg har fått en helt annen jente nå. Jeg har fått tilbake godjenta. Hun er mye mer åpen og snakker mer om livet sitt."

"Dette er definitivt den beste hjelpen vi har fått. Dette kommer til å forandre hele livet vårt."

"Kurset har ikke bare forandret forholdet mitt til gutten min, det har forandret meg. Jeg har begynt å bli kjent mer meg selv og jeg liker meg selv bedre.


Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.

Påmelding her.