Nadia Og Catrin

Gratis online foreldrekurs: Grunnkurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre - mandag 24. august

- 24. august

IPR arrangerer igjen gratis foreldrekurs på nett med Catrin Sagen og Nadia Ansar. Kurset passer for alle foreldre som fra tid til annen kjenner på utfordrende omsorgsoppgaver. Du kan ta kurset hjemmefra og det består av undervisning, øvelser, spørsmål og svar.

Booking

Synes du det er vanskelig å møte barnet ditt på en god måte når barnet er sint, frustrert eller innesluttet? Har du barn med psykiske vansker, atferdsvansker eller emosjonelle vansker og trenger hjelp, sånn at du blir bedre rustet til å hjelpe barnet ditt? Eller ønsker du å bare å lære litt mer om hvordan følelser virker og hvordan du kan bli en mer følelsesbevisst forelder?

På dette gratis nettkurset kan du lære om hvordan du kan forstå og håndtere sterke eller vonde følelser hos barnet ditt, og hvordan du kan nå inn til barn som er lite mottakelige for kontakt. Kurset består av en innføring i hvordan følelser fungerer og du får lære hvordan du kan bekrefte og validere barns følelser på en måte som styrker relasjonen mellom deg og barnet ditt.

Kurset bygger på metoden emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Kurset er gratis og varer i 3 timer (inkl. 30 minutter pause). Dersom du har lyst til å lære mer, trenger mer kunnskap eller flere ferdigheter til å forstå og møte barns følelser, går det an å melde seg på tre påbyggingskurs som handler om følefeller, reparasjon av relasjonelle vansker og grenser. Du vil få invitasjon til å melde deg på disse etter gjennomført grunnkurs. De tre påbyggingskursene koster til sammen kr 2800,-. Du finner mer info om disse nederst på siden.

Til sammen utgjør grunnkurset og de tre påbyggingskursene en online-tilpasset versjon av vårt 2-dagers foreldrekurs, som du kan lese mer om her.


Kursplan for online foreldrekurs:

Grunnkurs EFST for foreldre (gratis): Forstå følelser

Tid: Mandag 24. august, klokken 18:00-21:00 (30 minutters pause).

Del 1: Lær om følelser og ferdigheten validering: Hvordan forstå og møte vanskelige følelser som for eksempel skam og sinne hos barn?

Pause: 30 minutter

Del 2: Kunsten å validere følelser: Hvordan bekrefte barns følelser uten å gi etter på grenser, og hvordan komme i posisjon til å gi barn omsorg når de ikke er mottakelig for hjelp.

Kursholdere er psykolog Catrin Sagen og psykologspesialist og PhD Nadia Ansar, som er erfarne EFST-terapeuter og dyktige forelesere. Catrin har i en årrekke drevet folkeopplysning og skrevet om parforhold, følelser og familieliv. Nadia forsker på metoden foreldrekurset er basert på. De vil gi dere en grundig, men lettfattelig innføring i nyttige foreldreferdigheter i møte med barns følelser.


Praktisk informasjon:

Du kan melde deg på gratis grunnkurs ved å trykke booking øverst på siden eller trykke her. Du får en påmeldingsbekreftelse på e-post, og innlogging til kurset blir sendt én time før kursstart. Under kurset må du kunne være (helst uforstyrret) i et rom uten andre til stede i 3 timer med 30 minutters pause. Du trenger PC/MAC/nettbrett/telefon og internett for å kunne delta.


Beskrivelse av påbyggingskursene:

Etter at du har gjennomført grunnkurset får du tilsendt en e-post hvor du kan melde deg på tre påbyggingskurs dersom du ønsker det. Påbyggingskursene er forbeholdt foreldre som har gjennomført grunnkurset. Samlet pris for alle tre påbyggingskursene er 2800,- for én forelder eller et foreldrepar med samme pålogging.


1. Påbyggingskurs EFST for foreldre: Følefeller

Tid: Onsdag 26. august, kl. 18:00-21:00

Del 1: Konkurrerende motivasjon - veien inn og ut av følefellene. Lær om hvordan egne følelser kan komme i veien for å validere, si unnskyld og sette fleksible og gode grenser, og veien ut av følefellene.

Pause 30 min

Del 2: Jobbe med egne følefeller


2. Påbyggingskurs EFST for foreldre: Reparasjon

Tid: Mandag 31. august, kl. 18:00-21:00

Del 1: Alle foreldre gjør feil. En måte å reparere på er å si unnskyld. Den gode følelsen av å ta radikalt ansvar. Hvilken effekt har et unnskyld uten forbehold på barnet?

Pause 30 min

Del 2: Jobb med å reparere på en god og helende måte som styrker båndet til barnet.


3. Påbyggingskurs EFST for foreldre: Grenser

Tid: Onsdag 2. september, kl 18:00-21:00

Del 1: Den vanskelige jobben med å få barnet til å følge beskjeder uten å kritisere, dømme, avvise eller true. Dine grenser endrer barnets atferd – lær om gode og fleksible grenser og hvorfor vi kan svinge fra å være for strenge til for milde.

Pause 30 min

Del 2: Jobbe med grensene dine.

 Catrin Sagen - Psykolog Oslo
Psykolog Catrin Sagen
 Nadia Ansar psykolog
Psykologspesialist og PhD Nadia Ansar

Datoer og klokkeslett:
Online, 24.08, 18:00-21:00


Foredragsholdere og facilitatorer:
Catrin Sagen og Nadia Ansar


Pris:
Gratis