Robert Neimayer

GRIEF THERAPY AS MEANING RECONSTRUCTION / Terapeutkurs m/ Professor Emeritius Robert Neimeyer 18. mai 2021

Online på Zoom - Mai 2021

Sorg er noe stort sett alle mennesker vil kjenne på i løpet av livet. Det kan dreie seg om tap av en foreldre, partner, barn eller andre viktige mennesker i deres liv, eller andre former for tap, som traumatiske opplevelser, overganger eller plutselige endringer av leveforhold.

Booking

Viktig informasjon

Webinaret blir tatt opp og sendt ut dagen etter at webinaret gikk live. Vi gjør oppmerksom på at opptaket kun er tilgjengelig i en uke.

Webinaret er godkjent som 3 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.

Noen ganger er sorg ukomplisert og forholdsvis enkel å bearbeide, men andre ganger kan sorgen være så vond, vanskelig og fastlåst at det varer lenge, innebærer stor emosjonell smerte og hindrer personen som sørger i å gå videre i livet på en måte de ønsker. Sorg og tristhet kan betegnes som følelsen som bygger bro mellom livet med og livet uten. Som terapeuter har vi en unik mulighet til å møte mennesker i sorg på en empatisk måte som hjelper dem å bygge denne broen og skape mening av sorg på en produktiv måte.

Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) har den glede av å invitere alle psykologer, psykologstudenter og terapeuter til et klinisk relevant og praktisk kurs med Professor Emeritius Robert Neimeyer (PhD) om terapeutisk arbeid med sorg. Neimeyer er en av verdens fremste og mest anerkjente kliniske eksperter på sorgterapi, har gitt ut en rekke bøker og artikler og vært sentral for den faglige utviklingen i sorgfeltet. Han er kjent som en varm, engasjerende og presis foreleser og holder jevnlig kurs og workshops for terapeuter som ønsker å utvikle sine kliniske ferdigheter innen arbeid med sorg. Neimeyer har holdt flere workshops for IPR tidligere, og hans empatiske, klinikknære og kunnskapsrike måte å undervise på har gitt stort utbytte for mange av psykologene.

Om webinaret

Dette webinaret vil gi deg som terapeut en nyttig innføring i hvordan vi kan forstå sorgarbeid som et forsøk på å skape mening av tap, og hvordan vi kan hjelpe klientene med denne prosessen på best mulig måte. Webinaret består av oppdatert klinisk relevant teori om sorg, hvordan man kan jobbe empatisk med klienter i sorg, kliniske vignetter, videoeksempler fra terapirommet, opplevelsesbaserte øvelser for deltakerne, og gjennomgang av klinisk relevante verktøy og teknikker du kan bruke med dine klienter. Webinaret holdes på engelsk, og består av to økter på tre og en halv time hver, med en uke imellom.

Del 1: Tirsdag 18. mai, 17:30-21:00

Restorative Retelling: Integrating the Narrative of the Loss

Del 2: Tirsdag 25. Mai, 17:30-21:00

Reconstructing the Bond: Addressing a Daughter’s Endless Suffering

Pris: 1790,-

Om foreleseren (på engelsk)

Robert A. Neimeyer, PhD is Professor Emeritus of the Department of Psychology, University of Memphis, maintains an active consulting and coaching practice, and also directs the Portland Institute for Loss and Transition, a “university without walls” for international online training in grief therapy. Neimeyer has published 30 books, including Routledge’s series on Techniques of Grief Therapy, and serves as Editor of Death Studies. The author of over 500 articles and chapters and a popular workshop presenter, he is currently working to advance a more adequate theory of grieving as a meaning-making process. In recognition of his contributions, he has been given

Lifetime Achievement Awards by both the Association for Death Education and Counseling and the International Network on Personal Meaning.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Datoer og klokkeslett:


Foredragsholdere og facilitatorer:
Robert A. Neimeyer


Pris:
1790