Rhonda3 25

Working with Individual Processes in Emotion-focused Therapy for Couples

Online

Noen ganger vanskeliggjøres parterapi ved at en av partene i paret strever med å få tilgang på eller prosessere følelser. I dette webinaret med professor i klinisk psykologi Rhonda Goldman, får du som parterapeut lære om hvordan du jobber med individuelle prosesser i parterapi på en produktiv måte.

Booking

Om webinaret

Et av hovedmålene i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) er at paret skal få tilgang på og dele hverandres sårbarhet og emosjonelle behov, for å skape eller gjenopprette en autentisk og god relasjon, preget av åpenhet og tillit. Dette er viktig for å reparere og styrke det emosjonelle båndet mellom partnerne. Noen ganger vanskeliggjøres imidlertid denne prosessen ved at en av partene i paret strever betydelig med å prosessere vanskelige følelser eller få tilgang på egen sårbarhet og følelsesmessige behov. Etter å ha jobbet med negative samspillsmønstre og partnerne har et tydeligere bilde av hvordan man bedre kan forstå og ivareta hverandres følelsesmessige behov, kan det også være nødvendig å jobbe med individuelle prosesser for å opprettholde og ytterligere forbedre utfallet av terapien. Her kan det være aktuelt å jobbe med teknikker fra emosjonsfokusert terapi (EFT) knyttet til selvmedfølelse, og arbeid med selvkritikk og uoppgjort forhold.

Dette webinaret tar for seg hvordan du som parterapeut kan jobbe med individuelle prosesser innenfor rammene av en parterapi, på en hensiktsmessig og respektfull måte. Mer spesifikke temaer vil være:

 • Hvordan arbeide med fastlåste eller blokkerte følelser for å få tilgang på sårbarhet
 • Hvordan jobbe med selvmedfølelse innenfor rammene av en parterapi
 • Hvordan jobbe med selvkritiske prosesser innenfor rammene av en parterapi
 • Hvordan jobbe med uoppgjorte forhold med viktige andre innenfor rammene av en parterapi

Kurset består av undervisning, videodemonstrasjoner og opplevelsesbaserte oppgaver.

Webinaret er godkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Om kursholderen

Dr. Rhonda Goldman er professor i klinisk psykologi ved Chicago School of Professional Psychology. Hun tok doktorgraden sin ved York University i Toronto, Canada i 1997, og har undervist i klinisk psykologi siden. Hun driver også den privatpsykologiske klinikken Emotion-focused Therapy, Chicago, hvor hun tilbyr både individual- og parterapi. Hun er også medgrunnlegger og styremedlem i International Society of Emotion-focused Therapy (ISEFT).

Dr. Goldman har skrevet en rekke bøker om emosjonsfokusert terapi (EFT). Hun gav i år ut den nye læreboken Deliberate Practice in Emotion-Focused Therapy. Hun har også skrevet den nyeste utgaven av Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy (2019) med Leslie Greenberg. Andre bøker hun har skrevet eller bidratt i er Case Formulation in Emotion-focused therapy: Co-constructing Clinical Maps for Change (2015), Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power, Case Studies in Emotion-Focused Treatment of Depression og Learning Emotion-focused Therapy. Dr. Goldman har også gitt ut to videoer i regi av American Psychological Association, der hun demonstrerer kliniske intervensjoner i EFT og EFT-C for par.

Rhonda har også forsket i en årrekke på EFT for par, emosjonelle prosesser, empati, sårbarhet, depresjon, kasusformuleringer, og selvmedfølelse. Hun er svært aktiv i undervisning og utdanning innen emosjonsfokusert terapi internasjonalt. Det er virkelig en ære å arrangere kurs med henne som kursholder.


Praktisk informasjon

Webinaret er delt opp i to økter:

 • Del 1: Onsdag 17. november, 16:00-19:00
 • Del 2: Torsdag 18. november, 16:00-19:00

  Undervisningen gjennomføres på engelsk, og består av teori, opplæring i kliniske intervensjoner og med videoeksempler fra terapirommet.

  Webinaret gjennomføres på Zoom, og alle påmeldte får tilsendt lenke ca. én time før kursstart. Du trenger datamaskin, nettbrett eller smarttelefon med tilgang på internett for å delta.

  Pris: 2 490,-

  Webinaret er godkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

  NB! For å få webinaret godkjent som vedlikeholdsaktivitet, og motta kursbevis, må du delta med fullt navn og ha på video for at vi skal kunne registrere deg.

  Det blir ikke tatt opptak av webinaret.


  Information in English

  The main premise of Emotion-focused therapy for couples (EFT-C) is that partners’ accessing and sharing of core, emotional vulnerabilities helps to create and re-create an authentic relational dialogue based on openness and trust. This is seen as key to repairing emotional bonds. However, in facilitating this process, therapists sometimes run into roadblocks when facilitating partners to access vulnerabilities and engage specific methods to help individuals feel safe enough to access blocks to vulnerable emotion.

  Furthermore, in a second phase of therapy, once negative interactional cycles have been transformed and more virtuous cycles have been engendered, therapy may turn to work on each partner’s individual processes in order to help maintain and solidify gains. At this point, specific Emotion-focused processes may be engaged such as self-soothing, self-critical processes, and unfinished business work.

  This workshop will focus on the specific individual processes that are adopted in the Emotion-focused therapy for couples context. It will specifically focus on:

  • Working with emotional blocks to accessing vulnerability.
  • Working with self-soothing in the context of EFT-C
  • Working with self-critical processes in the context of EFT-C
  • Working with Unfinished business in the context of EFT-C.

  The course consists of lectures, videotaped demonstrations, and experiential exercises.

  The webinar is recognized by The Norwegian Psychological Association (NPF) as continual professional development activity of 6 hours.

  About the speaker

  Dr. Rhonda Goldman is a Full Professor in the Clinical Psychology Department. She earned her doctorate at York University in 1997 in Toronto, Ontario, Canada. She taught at the Illinois School of Professional Psychology for 22 years. Dr. Goldman runs Emotion-focused Therapy, Chicago, a private practice where she sees both couples and individuals. She is a founding board member of the International Society of Emotion-focused Therapy.

  Dr. Goldman has authored five texts on Emotion-Focused Therapy (EFT). The most recent volume is the Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy (2019), co-edited with Leslie Greenberg. In 2015 Dr. Goldman published Case Formulation in Emotion-focused therapy: Co-constructing Clinical Maps for Change (2015). Other books include Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power, Case Studies in Emotion-Focused Treatment of Depression and Learning Emotion-focused Therapy. Dr. Goldman has also published two professional videos, published by the American Psychological Association, on Emotion-Focused Therapy, one focused on case formulation and the other on EFT with couples.

  Dr. Goldman conducts research on EFT for couples, emotional processes, empathy, vulnerability, depression, case formulation, and self-soothing. She teaches graduate courses in Humanistic and Experiential Psychotherapy, Psychotherapy Seminars, and Emotion-Focused Therapy.

  Dr. Goldman travels internationally conducting training workshops for mental health professionals in Emotion-focused therapy for Couples and Individuals. Travel has taken her across different continents including Europe, Asia and North America.

  Practical information

  The webinar consists of two sessions:

  • First session: Wednesday, November 17, 16:00-19:00
  • Second session: Thursday November 18, 16:00-19:00.
  • The times given are for Oslo, Norway. Toronto time is 09:00-12:00.

   The lectures will be held in English.

   Price: 2 490 NOK

   The webinar is recognized by The Norwegian Psychological Association (NPF) as continual professional development activity of 6 hours.


   The webinar will not be recorded.

   Påmelding her

   Datoer og klokkeslett:
   Onsdag 17/11 og torsdag 18/11, 16:00-19:00 begge dager


   Foredragsholdere og facilitatorer:
   Rhonda Goldman


   Sted:
   Webinar på Zoom