Ipr Illustrasjonsbilder Highres 456

Interpersonlig gruppeterapi med oppstart i august 2020

Bergen

Gruppen tar utgangspunkt i eksistensialistiske og psykodynamiske prinsipper og gir deg anledning til å se nærmere på dine vansker og å endre dem i et trygt og utfordrende fellesskap. Gruppen går ukentlig over et halvt år og er åpen for de fleste typer problemstillinger.

Hvem passer dette for?

Gruppeterapi er et passende tilbud for deg som har vansker som påvirker hvordan du har det, både med deg selv og i forhold til andre. Gruppen passer for deg som ønsker å utforske deg selv i relasjon til andre. Du kan ha vansker av ulik art og grad, men du må være villig til å tenke at vanskene dine enten utløses av, eller påvirker dine relasjoner til andre.

Hvorfor delta? Forskning viser at gruppeterapi er like effektivt som individualterapi, og har i tillegg noen unike fordeler.

Formålet med gruppeterapi er å fremme selvforståelse og bearbeide følelsesmessige konflikter. På sikt kan dette dempe symptomer på blant annet angst og depresjon, samt åpne opp for personlig vekst.

Når? Gruppen starter opp i august 2020, og går ukentlig. Gruppen går om ettermiddagen, fra kl. 17:30 til kl 19:00.

NB! Kurset blir satt opp dersom det er nok deltakere.

Sted: IPR 2. etasje, Chr Michelsensgate 4, Bergen.

Pris: 450 kr per gang

Hvordan delta? Dersom du ønsker å delta i interpersonlig gruppe, kan du ta kontakt med Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen for nærmere informasjon om påmelding. Vi har fortløpende vurderingssamtaler gjennom våren 2020 og gruppen har plass til 8 deltagere.

Telefon IPR: 55317425

E-post: bergen@ipr.no

Om gruppeterapi

I gruppeterapi deler man erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen kan vi forstå oss selv og andre bedre. Når vi deler våre følelser og smerte med andre, føler vi oss mindre isolerte. Vi opplever at det vi strever med kanskje ikke er så unormalt og at andre kjenner seg igjen i det vi beskriver. Tilbakemeldinger fra andre om hvordan vi virker på dem kan åpne for viktige refleksjoner om oss selv. Når vi føler at vi kan gi tilbakemeldinger til andre som er genuine og ektefølt, kan vi gjenvinne troen på at andre menneskers tilbakemeldinger til oss er like genuine. Vi kan erfare betydningen av å føle oss forstått!

Denne gruppen gir deg mulighet til å få et innblikk i hvordan du oppfattes av andre, og hvilke roller du tar på seg selv. Ved å få mer innsikt i slike automatiske prosesser kan du stå friere til å leve et liv i tråd med egne ønsker og behov.

Oss selv i samspill med andre. Hvilken rolle er det jeg ofte tar på meg, og hvordan preger det meg som menneske? Gjennom å erfare seg selv i samspill med andre kan man få innblikk i hva våre erfaringer betyr for livet vi lever i dag, og hva man kan tenke seg å forandre på. Gruppen er et egnet sted til å teste ut nye roller og få konkrete tilbakemeldinger fra andre.

Tillit og fortrolighet. I gruppeterapi legger vi vekt på gjensidig tillit og fortrolighet. Vi er opptatt av å skape et klima som føles trygt og ivaretakende. Det er to psykologer tilstede, Helene Kaland og Nicolai Slaathaug Hansen, som leder prosessen i gruppa, men det er gruppemedlemmene selv som tar opp det de er opptatt av. Gruppeledere har juridisk taushetsplikt. Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen.

Datoer og klokkeslett:


Foredragsholdere og facilitatorer:
Helene Kaland og Nicolai Slaathaug Hansen


Sted:
Institutt for psykologisk rådgivning, Christian Michelsens gt. 4, 5012 Bergen