Binder 4x3

IPR-prat med Per Einar Binder. 12. november 2020 kl. 19:30

Online på Zoom - Torsdag 12. november 2020

I år har vi invitert Per Einar Binder til årets IPR-prat. Tema denne kvelden er identitet og eksistens. Binder er professor, fagforfatter og spesialist i klinisk psykologi.

Booking

Per Einar har en integrativ tilnærming i sitt kliniske arbeid og i sin forskning jobber Binder med relasjonell, emosjonsorientert og eksistensiell psykoterapi. Årets tema for IPR-praten blir derfor "Identitet og eksistens".


IPR psykolog og forsker, Olga Lehmann, skal denne kvelden ha en nær og personlig samtale med Binder om menneskets eksistensielle grunnvilkår; mening, medværen, døden, friheten, og vår kroppslige og økologiske væren.


Når den ene dagen tar den andre er ikke eksistensen noe vi reflekterer over. Livets eksistensielle grunnvilkår er ikke så lett å få øye på bak to-do lister, karriereplaner, ferieplaner, oppussingsplaner og rekker-jeg-det dager. Men de ligger der, og påvirker oss, også da. Ofte er det når det skjer brudd i hverdagsrytmen at vi får øye på dem. Vi kan vekkes til å bli oppmerksomme på dem ved sorg, tap og smerte, men også av forelskelse og positive livsomveltninger. Uansett om vi er dem bevisst eller ikke: Måten vi forholder oss til disse grunnvilkårene former våre liv og vår identitet.


"Å finne og skape identitet er et eksistensielt anliggende som involverer våre dypeste følelser så vel som livsvilkårene samfunnet gir"

Per Einar Binder


Tidligere IPR-prater:

2019 - Sandra Paivio

2018 - Les Greenberg

2018 - Ingvard Wilhelmsen

2017 - Otto Kernberg

2016 - Per Isdal

2015 - Irvin YalomObs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.

Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


 Olga Lehman 3
IPR-Prat 2020: Per Einar Binder i samtale med psykolog og phD. Olga Lehmann.

Datoer og klokkeslett:
Torsdag 12. november kl 19:30-21:00


Pris:
490,- / 295,- studenter og NIEFT-medlemmer


Sted:
Online på Zoom