Jubi Til Nettside

Jubileumskonferansen: Såret som liten, sårbar som stor - Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap - 24.-25. oktober 2019

Bergen

«Så mye raseri og utagering, fullstendig blottet for empati – ufyselig! Tenk at han har vært et uskyldig spedbarn» Hva skjer på veien fra den nyfødtes uskyld til de voksnes handlinger, følelser, holdninger og ideer som vi ikke liker og kan kjenne avsky for?

Booking

Jubileumskonferansen 2019

I denne konferansen vil vi prøve å minske avstanden mellom det uskyldige barnet og de sårbare voksne, som havner utenfor samfunnets normer og struktur. Vi ønsker å forstå det vonde, og noen ganger farlige, utenforskapet:

Hvordan skjer radikalisering? Hva skal til for å snu en negativ utvikling? Hvem er de uelskelige? Hvordan forstå de umøtte emosjonelle behovene? Hvordan nå de mest ensomme? Hvordan bør vi møte voldsutøvere? Kan vi forstå en terrorist? Hva skjer med oss i møtet med mennesker som vekker ubehag i oss? Med respekten vår? Med empatien vår?

Institutt for Psykologisk Rådgivning feirer 35 års jubileum med denne konferansen for terapeuter, miljøterapeuter, lærere, jurister, politi og andre som jobber med sårede barn eller sårbare voksne.

Foredragsholdere:

Abid Raja

Per Isdal

Catrin Sagen & Marianne Sveen

Peder Kjøs

Jan Reidar Stiegler

Cathrine Moestue

Anne Hilde Vassbø Hagen & Vanja Hjelmseth

Dag Nordanger

Leo Ajkic

May Britt Løvik


PROGRAM

DAG 1

09:00-10:45 Velkommen & introduksjon

Abid Raja – Et liv i motgang. Å ikke gi opp.

10:15-10:45 PAUSE

10:45-12:00 Jan Reidar Stiegler – Hva gjør vi med emosjonelle behov som ikke blir møtt? Og hvordan kan umøtte behov føre til vold og aggresjon?

May Britt Løvik - Sårbar og særlig kompetent. Advokaten om ungdom i barnevern- og straffesaker.

12:00-13:00 LUNSJ

13:00-14:30 Peder Kjøs – Søkende ungdom: Hvor skal jeg høre til?

14:30-15:00 PAUSE

15:00-16:00 Catrin Sagen & Marianne Sveen – De som ingen kan elske

19:00 Jubileumsmiddag for de som har meldt seg på


DAG 2

09:00-10:30 Cathrine Moestue – Utenforskap kan også komme innenifra - Sterke følelser og mekanismer for manipulasjon i radikaliseringsprosessen! Dag Nordanger – Oppskriften ligger der, bruker vi den? Betydningen av sanserikdommen i den tidlige emosjonsreguleringen.

10:30-11:00 PAUSE

11:00-12:00 Anne Hilde Vassbø Hagen & Vanja Hjelmseth - Hvordan kan vi validere sinne og raseri som fører til aggressiv og voldelig utagering uten å gi aksept for handlingene? Og hva skjer når vi klarer det?

12:00-13:00 LUNSJ

13:00-14:30 Per Isdal – Forstå og forhindre vold

14:30-15:00 PAUSE

15:00-16:00 Leo Ajkic - Et skråblikk på integrering


Konferansierer: Psykologene Bente Austbø & Didrik Hummelsund

FOREDRAGENE & FORELESERNE

Et liv i motgang. Å ikke gi opp.

Abid Raja er stortingspolitiker, advokat og forfatter. Hans foreldre kommer fra Pakistan, og hans etniske bakgrunn har siden ungdomsårene vært en viktig drivkraft for hans engasjement på områder som integrering og innvandrernes kår i Norge. Han ga i april 2008 ut sin selvbiografi med tittelen Talsmann, der han tar opp kulturelle og religiøse dilemmaer som religiøs fundamentalisme, rasisme, arrangerte ekteskap, undertrykking av kvinner, barneoppdragelse, norskopplæring og utfordringene som knytter seg til å være muslim i Vesten. I 2010 ga han ut boka Dialog som ble omtalt som «en bragd» av Dagsavisen, og fikk terningkast 5 i VG. Raja ble sammen med Bushra Ishaq tildelt Fritt Ords pris i 2010 for sitt bidrag til å åpne for dialog mellom ungdommer, da spesielt minoritetsungdom. Han mottok den ærefulle prisen til International Religious Liberty Association (IRLA) i 2017. Abid er gift og har for tiden fire barn boende hjemme.

Følelsenes rolle i utviklingen av utenforskap

Jan Reidar Stiegler jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning og er fagsjef ved Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi. Han er spesialist i emosjonsfokusert terapi med lang erfaring med behandling av angst, depresjon, lav selvfølelse, selvkritikk og vanskelige, fastlåste følelser. Han har doktorgrad på følelser, forsker på emosjonsfokusert terapi og er en erfaren foredragsholder.

Jan Reidar er forfatter av boken «Emosjonsfokusert terapi – å forstå og forandre følelser» og medforfatter av den populære selvhjelpsboken «Klok på følelser». Han holder på med et nytt bokprosjekt sammen med Anne Hilde Vassbø Hagen. Har samboer og er far til tre barn.

Sårbar og særlig kompetent. Advokaten om ungdom i barnevern- og straffesaker.

May Britt Løvik er advokat i Advokatfellesskapet Falch i Bergen. Hun driver selvstendig praksis med hovedvekt på juridiske fagfelt som barnerett, familierett og som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. May Britt har lang og bred erfaring med å være advokat for barn og ungdom og har et brennende engasjement for barnets interesser og stemme inn i ulike rettslige prosesser. Hun er opptatt av den kompetansen enhver ungdom – og da særlig de sårede – har på seg selv. Hun har holdt flere foredrag med dette som bakteppe og vil under konferansen dele av sine erfaringer fra arbeidet med unge som allerede er i risiko for å bli voldelige, radikaliserte eller havne utenfor samfunnet. May Britt er gift og har seks barn, hvorav fire bor hjemme.

Søkende ungdom: Hvor skal jeg høre til?

Peder Kjøs er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo 1997, spesialist i klinisk voksenpsykologi 2005, doktorgrad i psykologi 2017. Har jobbet som psykolog i rusomsorg, barnevern, psykiatrisk sykehus og i privatpraksis, og som veileder og kursholder for psykologer i videreutdanning. Fast spaltist i VG, hyppig bidragsyter i flere medier. Terapeut i Jeg Mot Meg i 2016 og 2018, og i podkasten Hos Peder i 2018. Har skrevet en rekke bøker i ulike sjangre, senest essaysamlingen Berøring (Pax, 2018). Far til tre barn, gift og bor i Oslo. På konferansen skal han snakke om ensomme ungdom.

De som ingen kan elske

Catrin Sagen er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo og kjent fra Kjærlighetspodden og TV-serien ”Gift ved første blikk”. Hun jobber emosjonsfokusert med par og familier og er en erfaren foredragsholder. Catrin har vært medforfatter av et kapittel i boken «Håndbok i parterapi» og hun holder på å skrive en ny bok om parforhold og kjærlighet. I tillegg har Catrin en liten skuespillerkarriere og hennes største rolle var i kinosuksessen «Skjelvet». Catrin er gift og er mor til tre barn.

Marianne Sveen er musiker og vokalist. Hun er kjent fra bandet Katzenjammer og Tv2’s ”Århundrets stemme”. Marianne og Catrin skal sammen by på tekst og musikk om de uelskelige - de som aldri får seg en kjæreste.

Utenforskap kan også komme innenifra - Sterke følelser og mekanismer for manipulasjon i radikaliseringsprosessen!

Cathrine Moestue, psykolog i privat praksis, og medforfatter i boken: «Radikalisering. Fenomen og forebygging» som kom ut I 2018 fra Minotenk. Og hvor hennes bidrag fikk en god anmeldelse av Dagbladet. "Ikke minst gir psykolog Cathrine Moestue et viktig bidrag ved å ta for seg de psykologiske faktorene som kan ha vært medvirkende til at to søstre fra Bærum sluttet seg til IS i Syria".

Cathrine deltar i nasjonale og internasjonale nettverk for å forebygge radikalisering, blant annet Radicalisation Awareness Network (RAN) som ble opprettet av EU kommisjonen. Cathrine har også personlig erfaring med radikalisering. I 1984/85 sto verden ovenfor en enorm sultkatastrofe og avisene daglig viste grusomme bilder av utmagrede barn og verden samlet seg til Live Aid. På denne tiden var Cathrine 19 år og flyttet hjemmefra for å studere på teaterskole i Sverige. En av hennes lærere, ansatt ved Folkeuniversitetet i Stockholm, underviste henne i engelsk og moralfilosofi. Han påsto å ha et program for å ”redde de sultne barna”. Og sakte men sikkert ble Cathrine forført av lærerens retorikk, rekruttert og senere radikalisert inn i den totalitære gruppen som han ledet. Cathrine endret navnet sitt til Roxy og ble fanatisk opptatt av å ”redde verden” . I den mentale tilstanden av å være ”Roxy” var hun også isolert fra familie og samfunn i 6-7 år før hun endelig klarte å rømme i 1992. Nå skriver hun på sin selvbiografi. ”Hvem var Roxy”?

Oppskriften ligger der, bruker vi den? Betydningen av sanserikdommen i den tidlige emosjonsreguleringen.

Dag Nordanger er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til sin stilling ved RVTS Vest, jobber han som professor ved Høgskulen på Vestlandet. Dag var leder ved RVTS Vest de første årene senteret var i drift. Doktorgraden hans var basert på et feltarbeid i Tigray i nordlige Etiopia, hvor han studerte krisereaksjoner og mestringsstrategier blant ofre for krigen i Etiopia. De senere årene har han jobbet med forskning og fagutvikling i forhold til forståelse og støtte til komplekst traumatiserte barn, og de siste publikasjonene hans er innen dette feltet. Dag er en erfaren og populær foredragsholder med evne til å formidle komplisert fagstoff på en enkel måte.

Dag fikk, sammen med Hanne C. Braarud, Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011. Han er medforfatter av boken «Utviklingstraumer – regulering som nøkkelbegrep i en ny utviklingspsykologi»

Forstå og forhindre vold

Per Isdal er psykolog og forfatter. Han etablerte Alternativ til Vold i 1987, som et av de første behandlingstilbudene i Europa for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. I 2011 mottok han Den store psykologprisen for sitt arbeid for å utvikle behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner. Kongen utnevnte i 2017 Isdal til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Hans arbeid der han møtte voldsutøvere førte til at han var i ferd med å bli utbrent. Basert på egen opplevelse laget han foredraget og skrev boken «Smittet av vold». Han har også gitt ut boken «Meningen med volden».

Hvordan kan vi validere sinne og raseri som fører til aggressiv og voldelig utagering uten å gi aksept for handlingene? Og hva skjer når vi klarer det?

Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen. Hun har lang terapeutisk erfaring med barn, ungdom og voksne som strever med egne følelser, relasjoner eller vonde livserfaringer. Hun jobber med emosjonsfokusert foreldreveiledning ved vansker i relasjonen mellom foreldre og barn, psykologer i egenterapi, veiledning og sakkyndig arbeid. Hun er en erfaren foredragsholder. I 2019 debuterer hun som medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere». Vanja er samboer og mor til to barn, og har hund og katt.

Anne Hilde Vassbø Hagen jobber som leder og psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning og Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Hennes terapeutisk utgangspunkt er at de fleste psykiske plager kan forstås som at vi har noen vonde erfaringer som har gjort at følelsene våre har gått fra å være hjelpsomme og retningsgivende til å bli fastlåste og smertefulle - på en slik måte at følelsene ikke lenger gir god informasjon om våre emosjonelle behov, tilhørighet og identitet. Anne Hilde har lang erfaring fra barnesakkyndigfeltet og jobber som både kliniker, foreleser og veileder.

Anne Hilde har laget opplysningsfilmene «Alfred & Skyggen – en liten film om følelser», «Alfred & Skyggen – en liten film om selvkritikk» og «Alfred Jr. & Skyggen – en liten film om å være redd». I 2019 debuterer hun som medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere». Flere bokprosjekter om følelser er på trappene. Anne Hilde er gift og har tvillinger på 6 år.

Leo Ajkic - Et skråblikk på integrering

Fra Bergen med rungende røst og klar tale. Leo Ajkic har siden 2007 vært en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet. Med et brennende samfunnsengasjement og utradisjonell tilnærming til de store og små spørsmålene i livet, har Leo flyttet og utfordret grenser. Siden 2010 har han ledet og bidratt til en rekke radio-og-tv-produksjoner.

Litt om foredraget: Leo Ajkic tar oss igjennom sin personlige reise om å være på flukt fra krig- oppveksten i Bergen- krydret med et personlig skråblikk på god/ikke så god integrering og inkludering.

KONFERANSIERENE

Didrik Hummelsund er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning og har bred erfaring med emosjonsfokusert terapi i individualterapi, parterapi, familieterapi og foreldreveiledning. Han underviser og veileder i emosjonsfokusert terapi, og har etter hvert lang erfaring fra å være konferansier. Han var tidligere fast spaltist i VG’s Familieklubben. Han har samboer og er far til ett barn.

Bente Austbø er psykologspesialist på barn og unge og har lang erfaring og bred kompetanse innen emosjonsfokusert foreldreveiledning og familieterapi. Hun arbeider mye med kommunikasjon og forståelse mellom foreldre og barn, vanskelige følelser og veiledning av voksne som har ansvar for barn som har opplevd omsorgssvikt, traumer eller seksuelle overgrep. Hun har tidligere vært fast spaltist i VG’s Familieklubben. Hun er en erfaren terapeut, veileder, foredragsholder og konferansier. I 2019 debuterer hun som medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere». Hun er gift og er mor til ett barn.

Didrik & Bente har være konferansierer sammen flere ganger og er rett og slett et skamherlig radarpar!Tid: 24.-25. oktober 2019, kl. 9-16

Sted: Scandic Ørnen, Bergen

Pris:

4990,- (Ved påmelding innen 10. oktober)

5990,- (Ved påmelding etter 10. oktober)For spørsmål om konferansen, kontakt oss på kurs@ipr.no eller 55317425.

Datoer og klokkeslett:
Bergen, 24.-25. oktober 2019 kl. 9-16