Marit Albertsen - Psykolog Bergen

Kroppen i terapi og selvivaretagelse - Endags Workshop for terapeuter Fredag 27. mars 2020

Bergen

Denne workshopen er for terapeuter som ønsker å lære hvordan vi gjennom kroppen kan fremme selvfølelse og mestring. Kurset består av både en teoritisk- og en praktisk del. Deltagerne får øvelser, og veiledning i hvordan elementer fra disse kan inkluderes i terapi og ivaretagelse av seg selv

Sammenhengen mellom kropp og psyke er ikke noe nytt. Innen nyere psykologi ser en i økende grad potensiale av å inkludere kroppen i terapi. Det har skjedd en utvikling innen blant annet traumefeltet, utviklingspsykologien og det nevrofysiologiske fagfeltet. Denne utviklingen, sammen med Merleau-Pontys kroppsfenomenologi og kroppsorienterte terapeutiske retninger, kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi gjennom kroppen kan bli mer bevisst, styrke selvet, og fremme en tryggere mer konstruktiv mestring av både indre og ytre utfordringer.

I denne workshopen gjennomgås både forskning og teori som beskrevet over, som kan hjelpe oss til bedre å forstå kroppens betydning i terapi og selvivaretagelse. I tillegg får deltagerne praktisk gjennomgang av enkle kroppslige øvelser, slik at de selv får erfare. Den praktiske delen følges opp med undervisning og veiledning i forhold til hvordan elementer fra øvelsene kan være nyttig i terapi og i hverdagen for hver og en.

Workshopen ledes av Marit N Albertsen fra Institutt for Psykologisk Rådgivning, som er psykomotorisk fysioterapeut med Basal Kroppskjennskap. Marit har over 15 års klinisk erfaring med kroppsorientert-psykoterapi fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis, i tillegg til at hun forsker på og underviser om sammenhengen mellom kropp og sinn.

Workshopen holdes ved Institutt for Psykologisk Rådgivning, Christian Michelsensgate 4, 5012 Bergen, NB! Kun 13 plasser totalt, så vær rask med påmelding. Pris pr deltager er 1990,- som inkluderer lunsj.

For påmelding eller spørsmål, ta direkte kontakt med Marit N Albertsen Mail: albertsen@ipr.no / Mobil: 47268815

Program for dagen:

09.00 – 09.30: Velkommen og presentasjon

09.30 – 12.00 Gjennomgang av teori og forskning om kroppens betydning for hvordan vi har det og hvordan vi lever, med praktiske eksempler - Moderne psykologi, nevrofysiologi, kroppsfenomenologi og kroppsorienterte terapeutiske retninger.

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 -15.30 Enkle praktiske kroppslige øvelser med veiledning

15.30 – 16.00 Oppsummering

Det vil bli lagt inn mindre pauser gjennom dagen.

Datoer og klokkeslett:
Fredag 27. mars 2020 kl 09:00


Foredragsholdere og facilitatorer:
Marit Nilsen Albertsen


Pris:
1990,- kr (inkluderer lunsj)


Sted:
Bergen