Illustrasjonsbilderipr 402

Kurs i EFT-veiledning

Bergen - Oppstart januar 2021

Kurset er et praktisk kurs hvor deltakeren skal lære hvordan man kan benytte ulike kodingsverktøy i EFT-veiledning. Kurset vil i hovedsak baseres på video, både demonstrasjon gjennom video og praktisk øving på hverandres videoer. Kurset består av fire moduler, hver på én dag.

Booking

Kursholder: Jan Reidar Stiegler

Pris for fire dager: 14 000,- inkludert lunsj.

Modul 1 handler om grunnleggende veiledningsidealer i EFT, oversikt over hva man skal veilede på i EFT, og bevisstgjøring av empati, allianse og følge vs. lede. Modul 2 handler om prosesskartene Classification of Affective-Meaning States (CAMS), Degree of Resolution Scale og kartene over de sentrale intervensjonene. På modul 3 går vi tettere på de umiddelbare emosjonelle prosessene gjennom å se på The Experiencing Scale, The Client Arousal Scale og å bli mer bevisst på klienten og terapeutens valg av spor (narrativ, sansning, følelse, meningsdanning, tolkning). Siste modul handler om kasusformulering, både kasusformulering av klientens prosess, men også kasusformulering for terapeuten som veiledes, slik at denne kan bli mer klar over hva som trenger å videreutvikles.

Kurset er for alle som er ferdig utdannet EFT-terapeut og som ønsker å drive med EFT-veiledning. Kurset er obligatorisk for å bli NIEFT-godkjent veileder (i tillegg til formelle krav og godkjent veiledereksamen).

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Datoer og klokkeslett:
Sted: Bergen
7-8. januar, kl 9-16 (modul 1 og 2)
12-13. april, kl 9-16 (modul 2 og 3)