Eft veiledning Jan Reidar nettside Bilde til kurs siden ipr no copy 3

Kurs i EFT-veiledning oppstart 6.mars i Oslo

Oslo

På dette praktiske veileder-kurset lærer du mer om å gi god EFT-veiledning. Vi benytter video og jobber med å omsette observasjoner av terapi til praktisk veiledning.

Booking

Kurset er kun for psykologer som har fullført 3-årig utdanning i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi.

I forbindelse med våre videreutdanninger i EFT opplever vi stor etterspørsel etter EFT-veiledere både i spesialisthelsetjenesten og andre arbeidsfelt for psykologer. Dette kurset er et praktisk kurs for terapeuter som vil bli EFT-veileder. Deltakeren vil lære om hvordan man anvender de Rogerianske betingelsene i veiledning, hva man typisk vil veilede på ut fra terapeutens ferdighetsnivå i EFT, og vil vil gå gjennom ulike kodingsverktøy og verktøy til vurdering av ferdigheter, som veileder kan benytte i sitt veiledningsarbeid. Kurset vil i stor grad baseres på video, både demonstrasjon gjennom videobruk og praktisk øving på hverandres videoer. Dette betyr at alle kursdeltakere må ha med video av egne terapiforløp. Kurset består av to samlinger à to dager.

Praktisk informasjon


Dato:
1. samling: 6-7. mars 2024
2. samling: 29-30. april 2024

Tidspunkt:
09.00 - 16.00
By: Oslo
Sted: Karl Johans gate 39-41, i Paleet
Pris: 13.250,-
Foreleser:
Jan Reidar Stiegler

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Godkjennes som vedlikeholds aktivitet av NPF: godkjennes som 28 timer vellikeholdskurs for psykologspesialister

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Frister og avmelding
Påmeldingsfrist er 27.februar 2024 og påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Påmelding her

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no