Eft veiledning Jan Reidar nettside Bilde til kurs siden ipr no copy 3

Kurs i EFT-veiledning - Oppstart 9. mars 2023

Bergen

Det er stor etterspørsel etter EFT-veiledere. På dette praktiske veileder-kurset lærer du mer om å gi god EFT-veiledning. Vi benytter video og jobber med å omsette observasjoner av terapi til praktisk veiledning.

Booking

Kurset er kun for psykologer som har fullført 3-årig utdanning i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi.

I forbindelse med våre videreutdanninger i EFT opplever vi stor etterspørsel etter EFT-veiledere både i spesialisthelsetjenesten og andre arbeidsfelt for psykologer. Dette kurset er et praktisk kurs for terapeuter som vil bli EFT-veileder. Deltakeren vil lære om hvordan man anvender de Rogerianske betingelsene i veiledning, hva man typisk vil veilede på ut fra terapeutens ferdighetsnivå i EFT, og vil vil gå gjennom ulike kodingsverktøy og verktøy til vurdering av ferdigheter, som veileder kan benytte i sitt veiledningsarbeid. Kurset vil i stor grad baseres på video, både demonstrasjon gjennom videobruk og praktisk øving på hverandres videoer. Dette betyr at alle kursdeltakere må ha med video av egne terapiforløp. Kurset består av to samlinger à to dager.

Praktisk informasjon

Dato:
1. samling: 9-10. mars 2023
2. samling: 11-12. april 2023

Tidspunkt:
09.00 - 16.00
By: Bergen
Sted:
Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Pris: 12.500,-
Foreleser:
Jan Reidar Stiegler

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker.
Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 vil alle våre videreutdanninger bli gjennomført med fysisk oppmøte. Det vurderes derimot fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Frister og avmelding
Påmeldingsfrist er 20. februar 2023 og påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.


Påmelding her.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no