© Julianne Leikanger Ipr Web 7076

Masterclass EFST Oppstart 25. oktober 2021

Bergen - Oppstart okotber 2021

Hvordan hjelpe de utfordrende og komplekse familiene? For første gang setter vi opp en Master Class i EFST! Dette kurset er for alle som har EFST utdanningen og som ønsker å lære mer og fordype seg.

Booking

Kurset er for alle terapeuter som har tatt EFST tidligere.

Kurset er godkjent av NPF. Godkjennes som 14 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Innholdet på 2-dagers samlingen er en blanding av undervisning og dyadeøvelser.

Dato: 25. - 26. oktober 2021

På kurset vil vi ta tak i terapeutens utfordringer i de vanskelige og komplekse sakene. Det blir en presentasjon av endringsmodellen og kasusformuleringer i EFST. Du vil lære nye konkrete intervensjoner for å jobbe med de utfordrende familiene og egne følefeller, gjennom økt forståelse for familiens mål, ressurser og utfordringer.

Du vil få svar på hvordan du kan hjelpe foreldre å forstå familiedynamikken og familiens behov bedre og hvordan dere kan jobbe mer målrettet slik at du kan facilitere endring mer effektivt. Det er også laget et eget verktøy som kan hjelpe ungdommer å forstå seg selv bedre. Det samme gjelder for lærere: Hvordan kan vi hjelpe lærere å forstå elever som sliter og samspillet med skolen bedre?

Det blir dyadeøvelser med utgangspunkt i en av dine vanskelige saker og ditt eget materiale. Du får utlevert en arbeidsbok hvor alle øvelsene står beskrevet.

Bente Austbø er psykologspesialist på barn og unge og har lang erfaring og bred kompetanse innen emosjonsfokusert foreldreveiledning og familieterapi. Hun arbeider mye med kommunikasjon og forståelse mellom foreldre og barn, vanskelige følelser og veiledning av voksne som har ansvar for barn som har opplevd omsorgssvikt, traumer eller seksuelle overgrep. Hun har tidligere vært fast spaltist i VG’s Familieklubben. Hun er en erfaren terapeut, veileder, foredragsholder og konferansier. Hun er en av forfatterne bak boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere».

Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen. Hun har lang terapeutisk erfaring med barn, ungdom og voksne som strever med egne følelser, relasjoner eller vonde livserfaringer. Hun jobber med emosjonsfokusert foreldreveiledning ved vansker i relasjonen mellom foreldre og barn, psykologer i egenterapi, veiledning og sakkyndig arbeid. Hun er en erfaren foredragsholder. I 2019 debuterer hun som medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere». 

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Kurset kan bli holdt online dersom smittevernreglene ikke tillater fysisk oppmøte. Dersom du må delta på kurs digitalt/ hele samlingen kjøres digitalt, vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag og det er en stor administrativ jobb å refundere et mindre beløp.
Vi tilbyr online deltakelse på våre videreutdanninger i hele 2021.

Datoer og klokkeslett:


Foredragsholdere og facilitatorer:
Bente Austbø, Vanja Hjelmseth


Pris:
7200 NOK


Sted:
Bergen