Små Mindfulle Spirer

Mindfulnessbasert Stressreduksjon (MBSR); 8-ukers kurs høst 2019

Bergen

Mindfulnesskurs med Psykolog Renate Scholz. Første samling er torsdag 26. september 2019 kl. 1730-1930

Påmeldingsinfo finner du lengre ned på siden


Mindfulnessbasert stressreduksjon


Det å øve opp evnen til å være våken, oppmerksom og tilstede i det du opplever her og nå, med en holdning av ikke-dømmende aksept og vennlighet, virker stressreduserende på kropp og sinn. Ved å tillate deg å ta fri fra den konstante gjøringen og samtidig skape rom til å bare være med det som er, kan du åpne for ny innsikt og forståelse av deg selv, dine relasjoner og din livssituasjon. Når du blir oppmerksom på det du opplever, tenker, føler og kjenner på, blir det lettere å ta bevisste valg i eget liv. Så lenge ikke bevisstheten er påkoblet vil du være styrt av gamle vaner og handlingsmønstre som går på autopilot og gjør det vanskelig å se, kjenne og gi deg selv det du trenger. Det er som kjent også veldig vanskelig å endre noe du ikke er oppmerksom på.

Stadig flere opplever at stress er med på å redusere overskudd, vitalitet og livskvalitet. Negativt stress og stressrelaterte plager som kronisk slitenhet/utbrenthet, søvnvansker, smerter, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer, trøtthet, anspenthet, uro, depresjon og angst er blitt de nye folkesykdommene. I en verden der vi overveldes av ulike stimuli, krav og forventninger fra både ytre og indre omgivelser, blir det stadig vanskeligere å stoppe opp, samle tankene og oppmerksomheten, og å finne hvile i en selv. Dette kan være med på å skape en konstant følelse av uro, anspenthet og dårlig samvittighet som igjen gjerne fører til at tankene bindes opp i grubling omkring fortiden og bekymringer for fremtiden. Dette er opphavet til den negative stress-spiralen som mange opplever at det er vanskelig å bryte ut av.

MBSR-programmet bygger på en kombinasjon av mindfulnessøvelser og psykologisk kunnskap. Det vil i løpet av kurset gis en grundig innføring i ulike meditasjonsøvelser, kroppsbasert oppmerksomhetstrening og enkle yogaøvelser. De praktiske øvelsene støttes av undervisning om ulike temaer som persepsjon, stress, uhensiktsmessig og hensiktsmessig mestring av stress, og kommunikasjon. Det gis hele veien rom for aktiv deltakelse gjennom samtale og refleksjon i gruppen, der temaene det fokuseres på er de erfaringene hver deltaker får fra øvelser som gjøres under samling og de ulike øvelsene og oppgavene som utføres hjemme mellom hver samling.

Programmet passer godt for dem som sliter med stress og ulike stressrelaterte plager, men er også veldig nyttig for dem som ønsker å forebygge stress, eller rett og slett ønsker å være mer tilstede i eget liv og i relasjon til andre. Det er også godt egnet for helsepersonell og andre yrkesgrupper som ønsker å oppøve sin evne til å være oppmerksomt tilstede i møte med pasienter, klienter og arbeidsoppgaver. For helsepersonell og andre som ønsker videreutdanning i mindfulness er det et krav om å ha deltatt på åtteukers kurset.

Kurset går over åtte ganger og hver samling varer ca to timer. Etter 6. samling har vi også en heldagssamling (kl 10-15) som gjennomføres en lørdag eller søndag, der det gis rom for å fordype sin praksis. Programmet innebærer en del egenaktivitet mellom samlingene og aktiv deltakelse på samlingene. Dette er sentralt for å få fullt utbytte av kurset.

Det blir samlinger på følgende datoer:

1. samling torsdag 26. september- tema: Introduksjon – hva er mindfulness?

2. samling torsdag 03. oktober – tema: Persepsjon: Hvordan oppfatter vi virkeligheten?

3. samling 17. oktober – tema: Å være tilstede i eget liv

4. samling 24. oktober – tema: Stress – hvordan påvirker det deg?

5. samling torsdag 07. november – tema: Stress – hvordan håndterer du det?

6. samling torsdag 21. november- tema: Kommunikasjon

Heldagssamling søndag 01. desember kl. 10-15 – tid til fordypning i egen praksis

7. samling torsdag 05. desember – tema: Å ha tillit til deg selv

8. samling torsdag 12. desember – tema: Oppsummering og veien videre


Sted:

Kursene holdes ved: Institutt for Psykologisk Rådgivning, Christian Michelsensgate 4, 5012 Bergen, kurslokaler i 2. etasje.

Pris:

Kursavgiften er på kr. 5.500,- og inkluderer åtte to-timers samlinger, en heldagssamling, lydfil med øvelser, og en arbeidsbok.


Påmelding

Det er plass til 12 deltakere pr. kurs. Det blir satt opp venteliste dersom interessen er stor. Det forutsettes minimum seks deltakere for å gjennomføre kurset.


Påmelding sendes på e-post til: scholz@ipr.no. Navn, fakturaadresse og telefonnummer må stå i påmeldingen.


Det er viktig at du vet at du kan delta på minst seks av de åtte hovedssamlingene, og helst heldagssamlingen, før du melder deg på. Dette er både av hensyn til eget læringsutbytte og til gruppen som helhet. Påmeldingen er bindende fra en uke før kursstart, og kursavgiften må betales i sin helhet ved avmelding etter dette.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, eller er usikker på om dette er noe for deg. Jeg svarer på spørsmål fortrinnsvis via e-post.

Merk! Helgesamlingene er åpne for tidligere deltakere på MBSR kurs eller tilsvarende, gjennomført her eller hos andre, dersom det er ledige plasser. Ta kontakt for påmelding.

Datoer og klokkeslett:
Bergen, oppstart 26.september 2019


Foredragsholdere og facilitatorer:
Psykolog Renate Scholz