EFT intro september23 Bilde til kurs siden ipr no copy 3

Online Introduksjonskurs i emosjonsfokusert terapi (EFT) - 21. september 2023

Online

På dette webinaret får du en introduksjon i emosjonsfokusert terapi (EFT) som metode i behandling av psykiske helseproblemer. Kurset tar for seg det teoretiske grunnlaget, hvordan man jobber med følelser i terapi og sentrale intervensjoner med videoeksempler. Kursholder er Aksel Inge Sinding.

Hva er Emosjonsfokusert terapi?

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapiform som baserer seg på humanistiske idealer, deriblant troen på at psykisk smerte kan håndteres bedre hvis vi blir møtt med empati, varme og aksept. I tillegg baserer EFT seg på grundig forskning om hvordan emosjoner kan gå fra å være fastlåst smerte til å bli håndterlige og hjelpsomme prosesser. Gjennom teoretisk presentasjon, videodemonstrasjon og praktiske øvelser vil deltakeren få kjennskap til hvordan vi kan fremme konstruktive emosjonelle prosesser hos de som søker hjelp.

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en behandlingsmetode som gjennom forskning har vist seg effektiv i behandling av flere psykiske vansker. Den mest grunnleggende holdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet. I EFT tenker man at følelser i utgangspunktet er livsviktige indre prosesser som gjennom evolusjon er utviklet for å hjelpe oss til å håndtere livets krav og utfordringer. De hjelper oss til å forholde oss aktivt til våre behov, enten behovet er knyttet til akutt overlevelse, forholde oss til viktige personer i livet, eller å orientere oss i en komplisert sosial verden. Samtidig vet alle at følelser kan være både forvirrende, kaotisk eller oppleves som fastlåste og som alt annet enn til hjelp. Målet med EFT er å sørge for at følelsene til den som søker hjelp blir mer forståelig og håndterlig. Gjennom et bedre forhold til ens egne følelser vil en kunne lindre ens indre smerte og leve mer i tråd med de.

Forandring i emosjonsfokusert terapi skjer på flere måter. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for følelser, forstå hva de signaliserer, kunne regulere følelser og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. I tillegg bærer de fleste av oss med seg smertefulle erfaringer fra livet, enten det er fra barndom, ungdomsårene eller som voksen. Noen ganger kan slike sår skape følelsesmessige mønstre som gjør at vi håndterer livet dårligere. I slike tilfeller kan det være behov for enten å lindre eller forandre på slike sår. Mange med slike sår sier til seg selv at det ikke er noe hensikt å gå inn i smerten siden fortiden uansett ikke kan forandres. Det er derimot mye forskning som tyder på at hvordan vi husker fortiden, og hvilke følelser som aktiveres når vi husker fortiden, absolutt er noe som kan forandres. Det er også mye forskning som tyder på at emosjonsfokusert terapi er effektiv i å skape emosjonelle forandringer.

Praktisk informasjon

Dato: 21. september 2023
Klokkeslett: 09.00-16.00
Pris: 1.870,- (935,- for studenter)
Sted: Online via Zoom
Foreleser: Aksel Inge Sinding

Viktig informasjon
Lenke til webinaret blir sendt ut 1 time før webinaret starter. For å se webinaret må du være påmeldt. Påmelding er bindende.

Kurset er godkjent som 7 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister hos NPF.
NB! For å få webinaret godkjent som vedlikeholdsaktivitet, og motta kursbevis, må du delta live med fullt navn og kamera på.

Opptak
Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil bli sendt til alle som er påmeldt. Dette opptaket er tilgjengelig i én uke etter webinaret.
Det betyr at du fortsatt kan melde deg på og se opptaket hvis du ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Påmelding her.


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Kurset gjennomføres med forbehold om endringer av dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Webinaret blir avholdt med forbehold om nok påmeldte deltakere.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no