Shari Geller 600X480

Til stede for klienten og deg selv - terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse i terapeutrollen - Dr. Shari Geller, mandag 14. og 21. september

- September 2020

Vi arrangerer to webinarer med Dr. Shari Geller om terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse i terapeutrollen - to nøkkelferdigheter i produktive terapeutiske relasjoner! Dette er et klinisk relevant og nært kurs som kan hjelpe deg som terapeut med å møte andre og deg selv på en bedre måte.

Booking

Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister gjennom Norsk Psykologforening.

Det å være terapeut og hjelpe andre mennesker kan være berikende, men også utfordrende og emosjonelt krevende. Når vi gir vår omsorg og oppmerksomhet til andre, uten å balansere det med omsorg for oss selv, kan det lede til utbrenthet, omsorgstrøtthet og redusert jobbtrivsel. Terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse er to nøkkelferdigheter i effektive terapeutiske relasjoner, som kan hjelpe deg som terapeut med å møte klienter på en god måte samtidig som du håndterer egne følelser.

Terapeutisk tilstedeværelse er en del av grunnmuren i gode og produktive terapeutiske relasjoner. Terapeutisk tilstedeværelse innebærer å faktisk møte opp med hele deg for den andre, der du bidrar til å skape et rom der den andre kan føle seg trygg, hørt, forstått og «følt». Slik tilstedeværelse innebærer imidlertid ikke bare å være oppmerksom på klienten, men også å kunne kjenne og forstå hva som foregår i deg selv i øyeblikket. Over 20 års forskning på terapeutisk tilstedeværelse viser at dette både styrker den terapeutiske alliansen og behandlingsutbyttet i terapi.

Selvmedfølelse innebærer kapasiteten til å kunne trøste og berolige deg selv, samt kunne motivere og støtte deg selv når du strever, feiler eller føler deg utilstrekkelig. Forskning viser at selvmedfølelse er sterkt korrelert med emosjonell velvære, mindre angst og depresjon, det å mestre livets utfordringer, sunne vaner og velfungerende relasjoner. Evnen til selvmedfølelse er også en viktig ressurs for terapeuter i oppgaven med å være til stede og inntonet på klienter, samt å kunne returnere til øyeblikket hvis du selv kjenner på vanskelige følelser underveis i timer. For å kunne ta vare på andre, må du også kunne ta vare på deg selv.


Velkommen til webinarer med Dr. Shari Geller

Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo har den glede av å invitere til to spennende webinarer med Dr. Shari Geller (Ph.D, C. Psych) om terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse i terapeutrollen. I webinarene gir Dr. Geller oss en grundig innføring i temaene terapeutisk tilstedeværelse og selvmedfølelse i terapeutrollen. Siden tilstedeværelse og selvmedfølelse er noe som må oppleves for å bli forstått, vil webinarene inneholde mange øvelser, i tillegg til undervisning.

Webinarene bygger på hverandre, og for best mulig utbytte er det best å delta på begge. Det vil også gis hjemmelekser og øvelser du skal gjøre mellom de to webinarene.

  • Webinar 1: Mandag 14. september, 15:30-18:30
  • Webinar 2: Mandag 21. september, 15:30-18:30

Dr. Geller vil presentere en empirisk validert modell for terapeutisk tilstedeværelse, samt lede oss gjennom øvelser og verktøy fra hennes bok «A practical guide to cultivating therapeutic presence». Hun vil også ta for seg typiske utfordringer som kan hindre oss i å være til stede i terapiene, deriblant krevende emosjonelle situasjoner og videoterapi.


Om kursholderen

Dr. Shari Geller er forfatter, klinisk psykolog og trainer i Mindful Self-Compassion (MSC). Med over 20 års erfaring med å benytte mindfulness i psykoterapi, har Shari spesialisert seg på å trene opp og veilede terapeuter i å bygge terapeutisk tilstedeværelse. Hun har gitt ut flere bøker, blant annet A Pratical Guide for Cultivating Therapeutisk Presence, og Therapeutic Presence: A Mindful Apporach to Effective Therapy, skrevet med Leslie Greenberg. Shari jobber til vanlig som underviser og Professor ved fakultetet for helsepsykologi og fakultetet for musikk, ved York University i Toronto. Hun er også en av lederne for Centre for MindBody Health (CMBH) som underviser, veileder og tilbyr terapi innen Emosjonsfokusert Terapi (EFT) for individer, par og grupper. For mer informasjon om Shari kan du besøke http://www.sharigeller.ca og http://www.cmbh.space.


Praktisk informasjon

Meld deg på gjennom å trykke her eller på booking-knappen over. Husk å betale kursavgiften (1690,-) via Vipps, for å sikre deg deltakelse. Kurset gjennomføres på nett via plattformen Zoom. Alle som har meldt seg på og betalt via Vipps vil få tilsendt lenke for pålogging til webinaret ca. én time før webinaret starter. For å delta trenger du PC/Mac, nettbrett eller mobil. Vi anbefaler å bruke PC/Mac for å kunne se slides og presentasjonen godt nok.

Det er mulighet til å stille spørsmål til Shari underveis i chatten eller via mikrofon/tale hvis hun tillater det.

Vi minner også om at påmelding er bindende.

Datoer og klokkeslett:
Mandag 14. september og 21. september, 15:30-18:30 begge dager


Foredragsholdere og facilitatorer:
Dr. Shari Geller (Cand. Psych. og PhD.)


Pris:
1690,-


Sted:
Webinar på Zoom