Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no

Fulltegnet! EFT - Spesialistutdanning for psykologer og leger - Modul 1. Oppstart: 13. november 2023

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne Modulen er dessverre fulltegnet. Ventelisten er nå også fulltegnet!


Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Emosjonsfokusert terapi

EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Datoer:

1.samling: 13.11.23 - 16.11.23
2.samling: 15.04.24 - 18.04.24
3.samling: 10.06.24 - 13.04.24

Sted: Scandic Solli Hotel Oslo
Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00
Forelesere: Mer informasjon kommer.
Pris: 46 500,- + Administrasjonsgebyr NOK 89,-
Kull: 12

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Vi er i prosess med å oppdatere oppsettet vårt og at det derfor kan komme små revisjoner i tema og rekkefølge før samlingens oppstart.

Modul 1 – Introduksjon til emosjonell endring i EFT

Modul 1 handler om å bli kjent med modellen og å lære seg grunnleggende ferdigheter for å jobbe med emosjonell endring. Det er særlig fokus på arbeid med klienter som presenterer symptomer på angst og depresjon.

Første samling – Introduksjon til EFT

Denne samlingen fokuserer på å gi deltakeren en oversikt over EFT som modell og å introdusere deltakeren til de to mest sentrale intervensjonene; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold, og hvordan de henger sammen med symptomer på angst og depresjon. Det er et mål at deltakeren skal forstå de ulike fasene i behandling og lære ideen om å følge markører basert på klientens emosjonelle prosess i timen. Det er i tillegg et mål at deltakeren, både som terapeut, klient og observatør, skal få erfare i praksis hvordan det er å jobbe med selvkritikk og uoppgjorte forhold.

Andre samling - Allianse, Empati og Terapeutisk tilstedeværelse

På denne samlingen vil det være fokus på de betingelsene som er nødvendige forutsetninger for emosjonelle endringsprosesser. Deltakeren vil lære mer om betydningen av alliansen i EFT og hvordan denne kan bygges gjennom bruk av empati, klargjøring av et felles mål og enighet om metode. I tillegg skal deltakeren få en innføring i kartlegging av klientens emosjonelle sår og emosjonelle stil og hvordan disse kan være med å informere terapeuten om målsetting og metode. Det er et mål at deltakeren skal kunne differensiere mellom ulike former for empati, forstå de grunnleggende Rogerianske betingelsene, og kunne kartlegge emosjonelle sår og emosjonell stil hos klienten. I tillegg vil det være repetisjon og fordypning i praktisering av selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold.

Tredje samling – Kasusformulering og Fokusering

På denne samlingen er hovedfokuset på at deltakeren skal kunne forstå, identifisere og endre emosjonelle kjerneskjema knyttet til temaene identitet og tilknytning. Dette innebærer at deltakeren får en fordypning i de emosjonelle prosessene i intervensjonene selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold. I tillegg vil deltakeren bli introdusert for terapeutisk arbeid knyttet til markørene uklar sansning, selvavbrytelse, angstsplitt og lindring av selvet.

Les mer om spesialistutdanningen her.


Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF. Det er NPF som setter disse kravene, ikke NIEFT.

Kostnadsoversikt for spesialistforløpet hos IPR for kull 12

 Priser Spes 2

Oversikten over kostnader som ligger ute her gjelder fra kull 13.

Faktura
Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på den modulen du er påmeldt.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.
NB! Påmelding er bindende.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 27. oktober 2023 og gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.

Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge kullet sitt gjennom hele modulen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart. Vi følger Norsk psykologforening sine retningslinjer ved fravær grunnet fødselspermisjon/foreldrepermisjon. Les mer her.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: kurs@ipr.no

Påmelding her.


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

“Metoden/terapien fremstår som veldig potent. Veldig godt gjennomført kurs. Veldig dyktig kursholder.”

“Fantastisk utdanning med perfekt balanse mellom teori, metode og øvelser. EFT er en metode jeg virkelig har sans for.”

“Veldig fornøyd med kurset. Det mest lærerike jeg har vært på. Kurset er preget av mye empati og varme.”

“Veldig bra! For meg er det mer enn bare en terapeutisk metode som er nyttig. Det gir mer også et fint og nyttig perspektiv på meg selv, andre og livet😊"

“EFT-utdanningen gir meg så mange verktøy og trygghet i rollen som terapeut!”

“Så imponert over alle kursholderne fra samlingene. Godt forberedt, erfarne og kunnskapsrike. Og skikkelig gode klinikere. Jeg gleder meg til fortsettelsen.”

“Kursholdere evner å skape en trygg atmosfære for å selv vise sårbarhet. Overrasket over hvor raskt det ble etablert en trygghet i gruppen vi jobbet i, og hvor lærerikt det var å prøve seg i rolle som terapeut, pasient, men også bare som en deltaker i en gruppe der det raskt føltes veldig fint å kunne dele sårbarhet”

“Er svært imponert over hvordan et så komplekst tema kan formidles på en mer håndgripelig måte. Føler at kurset har gitt meg en ny og forbedret forståelse av mitt kliniske arbeid.”

“En omfattende opplæring som er transparent formidlet av en åpen og tilgjengelig kursholder. Veldig kjekt å få se EFT terapeuter dele videoer fra sitt terapeutiske arbeid”

“Alltid fint å være på kurs i regi av NIEFT. Det humanistiske verdigrunnlaget som ligger til grunn i formidling av både teori og praksis bidrar til at det oppleves som en trygg og inspirerende læringsarena.”

“Utdanningen skjerper det kliniske blikket på uvurderlig vis.”

“Anbefaler kurset blant annet på grunn av det varme, empatiske miljøet der det føles trygt og nyttig å jobbe med egen sårbarhet. Føler jeg kommer nærmere mine klienter når jeg går inn i mine egne vonde prosesser. Underviserne er enormt dyktige i støtte inn i smerten.”