© Julianne Leikanger Ipr Web 7276

Spesialisering i psykoterapi EFT - Modul 2 (kull 10b) Oppstart 11. september 2023

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Spesialisering i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi
Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Dersom man ikke gjennomfører spesialiseringen i en omgang må deltakerne selv passe på at de får deltatt på alle de ni forskjellig temaene. Send en e-post til kurs@ipr.no hvis du har hatt et opphold i utdannelsen eller har byttet by.

Emosjonsfokusert terapi (EFT)
EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 ( kull 10b ) - Oslo

1.samling: 11.09.23 - 14.09.23
2.samling: 12.02.24 - 16.02.24
3.samling: 27.05.24 - 30.05.24

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00
Pris: 50.000,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-
Sted: Scandic St. Olavs plass.
Forelesere: Jan Reidar Stiegler, Vanja Hjelmseth, Sandra Paivio m.fl.
Kull: 10b


Modul 2 – Avansert ferdighetstrening i emosjonell prosessering

Modul 2 handler om å trene på avanserte ferdigheter knyttet til å gjenkjenne og fremme emosjonelt transformerende prosesser. Det er økt fokus på videoveiledning av deltakerens praksis.

1. samling - Angstprosesser og å overkomme hindringer for emosjonell prosessering
På denne samlingen er det et mål at deltakeren skal få en inngående forståelse for emosjonelle prosesser som står i veien for dypere emosjonell prosessering. Det er særlig fokus på hvordan deltakeren kan jobbe med klienter som har sterk angst som hindrer tilgang til arbeid med dypere emosjonelle sår. I tillegg vil deltakeren få utvidet repetoir av avanserte fasiliteringsferdigheter, som systematisk evokativ avdekking og arbeid med å overkomme hindringer for emosjonell prosessering.

2. samling - Fordype opplevelser og fokusering
På denne samlingen vil deltakeren få inngående trening i å gjenkjenne og fremme god emosjonell prosessering. Det er fokus på å få en dypere forståelse av klientens evne til å være i kontakt med og gi mening til emosjoner, i tillegg til øving i å differensiere mellom produktive og uproduktive emosjonelle prosesser. Det vil være mye bruk av video for å trene opp disse ferdighetene.

3 samling - Arbeid med komplekse traumer i EFT
Denne samlingen vil fokusere på traumer. I hovedsak er fokuset på traumer som oppstår i samspill med viktige andre (komplekse traumer), men deltakeren vil også lære hvordan man jobber med «stor-T» traumer. Deltakeren vil få presentert en modell for hvordan man kan forstå traumer ut fra et emosjonsperspektiv. Videre vil deltakeren lære hvilke særlige hensyn og metoder som er viktige for å hjelpe klienten til å bearbeide overveldende følelser som følger av traumatiske hendelser.

Les mer om spesialistutdanningen her.

Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF. Det er NPF som setter disse kravene, ikke NIEFT.


Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.


Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.
Det påløper et fakturagebyr på 59,- per faktura.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 25. august 2023. Ønsker du å melde deg på etter at påmeldingsfristen har fått ut?
Send e-post til kurs@ipr.no for å se om det fremdeles er muligheter for plass på utdanningen.

NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.
Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: kurs@ipr.noPåmelding her.