Utdanninger Bilde til kurs siden ipr no

Spesialisering i psykoterapi EFT- Modul 3 Oppstart 5. februar 2024

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Spesialisering i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi
Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Dersom man ikke gjennomfører spesialiseringen i en omgang må deltakerne selv passe på at de får deltatt på alle de ni forskjellig temaene. Send en e-post til kurs@ipr.no hvis du har hatt et opphold i utdannelsen eller har byttet by.

Emosjonsfokusert terapi (EFT)
EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Modul 3 – Særlig utfordrende prosesser, spesifikke populasjoner og relasjonelle brudd

1.samling – Arbeid med personlighetsforstyrrelser: over-/underregulerte emosjoner og lindring av selvet og Alliansebrudd (med litt terapeutprosesser).

Samlingen vil orienteres mot å forstå hvordan emosjoner kan spille en rolle i å skape symptomer som er forenlig med personlighetsdiagnoser. For noen klienter kan emosjoner bli så uhåndterlig at de enten kommer til uttrykk på intense og uheldige måter, eller at emosjoner avsondres fra opplevelse og derfor blir vanskelig å jobbe med. Deltakeren vil få presentert modeller og intervensjoner som er nyttig i dette arbeidet. Det blir fokus på å kunne tilpasse og lage meningsfulle målsettinger som tar hensyn til rammene terapeuten og klienten jobber under, samt noe fokus på det relasjonelle arbeidet når man jobber med disse gruppene.

2.samling – EFT behandling for spiseforstyrrelser og indre kroppskritiker, individuelt og i familieperspektiv.

På denne samlingen vil deltakeren bli gjort kjent med en modell for hvordan man kan jobbe med vanskelige følelser og vanskelige symptomer i familier. Det vil være et særlig fokus på hvordan spesielt krevende symptomer, som ved spiseforstyrrelser, kan ha sitt opphav i vanskelige følelser som ikke blir håndtert tilstrekkelig. Deltakeren vil få presentert verktøy som kan hjelpe foreldre (i alle aldre) til å bistå sine nærmeste gjennom å reparere relasjonelle sår og øke aksept for vanskelige følelser

3.samling – Motivasjonssplitt, Terapeutprosesser og deliberate practise.

På denne siste samlingen vil det bli fokus på terapeutens emosjonelle prosesser og hvordan de kan påvirke terapien, for eksempel i form av alliansebrudd. Det vil bli et fokus på hvordan man håndterer egne vanskelige følelser som terapeut og hvordan man håndterer brudd i alliansen som følge av disse. Det blir gjennomgang av motivasjonssplitt med fokus på hvordan terapeutens eget materiale kan påvirke arbeidet med motivasjonssplitt. Det blir konsolidering av opplevelser på utdanningen, endringer i terapeuten, hva som er vanskelig enda. Komme tilbake til det viktigste/Rogerianske. Gjennomgang av overordnede kategorier av ting vi håper de har lært. Holdninger, hvordan du ser ting (følelser/prosesser og nyanser), Empati, fasiliteringsferdigheter-lede prosesser. Egenutvikling – personlige endringer.


Praktisk informasjon

Emosjonsfokusert terapi - Modul 3 (kull 10a) - Oslo - Datoer:

1. Samling

Dato: 05.02.24 - 08.02.24
Veiledningsdag: 05 og 06. februar
Samling: 07 og 08. februar
Sted: Karl Johans gate 39-41, Oslo, Paleet 6 etasje
Tid: 09.00 – 17.00
Lunsj: 12.30
Tema: Arbeid med personlighetsforstyrrelser: over-/underregulerte emosjoner og lindring av selvet og Alliansebrudd (med litt terapeutprosesser)
Kursholder: Jan Reidar Stiegler

2. Samling

Dato: 26.08.24 - 30.08.24
Veiledningsdag: 26. og 27. august
Samling: 28 - 30. august
Sted: Karl Johans gate 39-41, Oslo, Paleet 6 etasje
Tid: 09.00 – 17.00
Lunsj: 12.30
Tema: EFT behandling for spiseforstyrrelser og indre kroppskritiker, individuelt og i familieperspektiv
Kursholder: Anne Hilde Vassbø Hagen


3. samling

Dato:
04.11.24 - 08.11.24
Veiledningsdag:
04 og 05. november
Samling:
06 - 08. november
Sted:
Karl Johans gate 39-41, Oslo, Paleet 6 etasje
Tid:
09.00 – 17.00
Lunsj:
12.30
Tema:
Motivasjonssplitt, Terapeutprosesser og deliberate practise.
Kursholder:
Didrik Andreassen Hummelsund

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00
Pris: 56 700,- + Administrasjonsgebyr NOK 89,-
Sted: Sentralt i Oslo, sted kommer
Kull: 10a

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholds kurs for spesialister.

Les mer om spesialistutdanningen her.

Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF. Det er NPF som setter disse kravene, ikke NIEFT.

Kostnadsoversikt for spesialistforløpet hos IPR for kull 10a
Under finner man oversikten over kostnader som gjelder for kull 10a

 Spes kostnadsoversikt Gammel ordning 2024

Oversikten over kostnader som ligger ute her gjelder fra kull 13.

Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.

Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon:

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge kullet sitt gjennom hele modulen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart. Vi følger Norsk psykologforening sine retningslinjer ved fravær grunnet fødselspermisjon/foreldrepermisjon. Les mer her.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 6. oktober 2023. Ønsker du å melde deg på etter at påmeldingsfristen har fått ut?
Send e-post til kurs@ipr.no for å se om det fremdeles er muligheter for plass på utdanningen.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir kreditert.
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres.
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert.

NB! Påmelding er bindende.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no

Påmelding her

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Jeg har opplevd samtlige av EFT-kursene som svært nyttige. De har bidratt med både personlig og faglig utvikling for min del. I min arbeidshverdag kjennes det også svært trygt og formålstjenlig å kunne ha en spesifikk og virkningsfull metode å lene seg på, det gjør jobbhverdagen lettere, mer givende og trolig også mer produktiv og virkningsfull»

“IPR er gjennomgående gode til å vise i handling det de selv lærer bort. På denne måten får fagstoffet en styrke. Det blir kongruens mellom metoden og kursholderne.”

“Som alltid en kursopplevelse som gir opphav til både faglig og personlig utvikling. Veldig dyktige veiledere/fasilitatorer og kursholder!”

“Dette er ikke bare en utdanning, men en mulighet for reell personlig vekst. Gjennom å bli kjent med oss selv, blir vi både bedre terapeuter og får et bedre liv utenfor terapirommet.”