© Julianne Leikanger Ipr Web 7247

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 1 Oppstart: 21. november 2022

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdskurs for spesialister.

Datoer:
1.samling 21.-24. november 2022
2.samling 06.-09. februar 2023
3.samling 05.-08. juni 2023

Sted: Thon Hotell VIKA Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00

Forelesere: Dr. Jan Reidar Stiegler m.fl

Pris: 45 200,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Kull: 10 B

Modul 1 – Introduksjon til emosjonell endring i EFT

Modul 1 handler om å bli kjent med modellen og å lære seg grunnleggende ferdigheter for å jobbe med emosjonell endring. Det er særlig fokus på arbeid med klienter som presenterer symptomer på angst og depresjon.

Første samling – Introduksjon til EFT

Denne samlingen fokuserer på å gi deltakeren en oversikt over EFT som modell og å introdusere deltakeren til de to mest sentrale intervensjonene; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold, og hvordan de står i forhold til symptomer på angst og depresjon. Det er et mål at deltakeren skal forstå de ulike fasene i behandling og lære ideen om å følge markører basert på klientens emosjonelle prosess i timen. Det er i tillegg et mål at deltakeren, både som terapeut, klient og observatør, skal få erfare i praksis hvordan det er å jobbe med selvkritikk og uoppgjorte forhold.

Andre samling - Empati og lindring av selvet

På denne samlingen vil det være fokus på de betingelsene som er nødvendige forutsetninger for emosjonelle endringsprosesser. Deltakeren vil lære mer om betydningen av alliansen i EFT og hvordan denne kan bygges gjennom bruk av empati, klargjøring av et felles mål og enighet om metode. I tillegg skal deltakeren få en innføring i kartlegging av klientens emosjonelle sår og emosjonelle stil og hvordan disse kan være med å informere terapeuten om målsetting og metode. Det er et mål at deltakeren skal kunne differensiere mellom ulike former for empati, forstå de grunnleggende Rogerianske betingelsene, og kunne kartlegge emosjonelle sår og emosjonell stil hos klienten. I tillegg vil det være repetisjon og fordypning i praktisering av selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold.

Tredje samling – Kjerneskjema, kasusformulering og selvavbrytelse

På denne samlingen er hovedfokuset på at deltakeren skal kunne forstå, identifisere og endre emosjonelle kjerneskjema knyttet til temaene identitet og tilknytning. Dette innebærer at deltakeren får en fordypning i de emosjonelle prosessene i intervensjonene selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold. I tillegg vil deltakeren bli introdusert for terapeutisk arbeid knyttet til markørene uklar sansning, selvavbrytelse, angstsplitt og lindring av selvet.

Les mer om spesialistutdanningen her.


Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Faktura
Når du melder deg på, må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 4. november 2022 og gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.

Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.

Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt.

Korona og smittevern
Vi vil selvsagt følge bransjestandarden for smittevern og må ha forbehold om at vi klarer å nå standarden som blir satt.

Vi tar med forbehold om at kurset holdes online hvis smittevernhensyn tilsier at de ikke kan holdes fysisk.
Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbar situasjon er pr i dag og det er en stor administrativ jobb å refundere et mindre beløp.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: kurs@ipr.no

Påmelding her

Foredragsholdere og facilitatorer:
Dr. Jan Reidar Stiegler mf.


Pris:
45 200


Sted:
Oslo