© Julianne Leikanger Ipr Web 7247

Spesialisering i psykoterapi EFT - Modul 1 Oppstart: 8. mai 2023

Bergen

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Emosjonsfokusert terapi

EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Datoer:

1.samling: 08.05.23 - 11.05.23
2.samling: 25.09.23 - 28.09.23
3.samling: 27.11.23 - 30.11.23

Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen.

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00

Forelesere: Anne Hilde Vassbø Hagen & Didrik Hummelsund

Pris: 46 500,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Kull: 11 A

Modul 1 – Introduksjon til emosjonell endring i EFT

Modul 1 handler om å bli kjent med modellen og å lære seg grunnleggende ferdigheter for å jobbe med emosjonell endring. Det er særlig fokus på arbeid med klienter som presenterer symptomer på angst og depresjon.

Første samling – Introduksjon til EFT

Denne samlingen fokuserer på å gi deltakeren en oversikt over EFT som modell og å introdusere deltakeren til de to mest sentrale intervensjonene; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold, og hvordan de står i forhold til symptomer på angst og depresjon. Det er et mål at deltakeren skal forstå de ulike fasene i behandling og lære ideen om å følge markører basert på klientens emosjonelle prosess i timen. Det er i tillegg et mål at deltakeren, både som terapeut, klient og observatør, skal få erfare i praksis hvordan det er å jobbe med selvkritikk og uoppgjorte forhold.

Andre samling - Empati og lindring av selvet

På denne samlingen vil det være fokus på de betingelsene som er nødvendige forutsetninger for emosjonelle endringsprosesser. Deltakeren vil lære mer om betydningen av alliansen i EFT og hvordan denne kan bygges gjennom bruk av empati, klargjøring av et felles mål og enighet om metode. I tillegg skal deltakeren få en innføring i kartlegging av klientens emosjonelle sår og emosjonelle stil og hvordan disse kan være med å informere terapeuten om målsetting og metode. Det er et mål at deltakeren skal kunne differensiere mellom ulike former for empati, forstå de grunnleggende Rogerianske betingelsene, og kunne kartlegge emosjonelle sår og emosjonell stil hos klienten. I tillegg vil det være repetisjon og fordypning i praktisering av selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold.

Tredje samling – Kjerneskjema, kasusformulering og selvavbrytelse

På denne samlingen er hovedfokuset på at deltakeren skal kunne forstå, identifisere og endre emosjonelle kjerneskjema knyttet til temaene identitet og tilknytning. Dette innebærer at deltakeren får en fordypning i de emosjonelle prosessene i intervensjonene selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold. I tillegg vil deltakeren bli introdusert for terapeutisk arbeid knyttet til markørene uklar sansning, selvavbrytelse, angstsplitt og lindring av selvet.

Les mer om spesialistutdanningen her.

Viktig informasjon angående veiledning i forbindelse med spesialisering i EFT.

Slik det er i dag kan man maks ha 40 timer veiledning med veiledere som er «ikke spesialister». Disse timene inkludere også nå veiledningsdagene på modul 2 og 3.
Fremover kommer våre EFT veiledere som er «ikke spesialister» til å gi veiledning på Modul 3 og man kan derfor IKKE ha veiledning med disse veilederne utenom kursrekkene hvis man skal ta EFT som en del av spesialisering.
Grunnen for dette er at du vil få for mange timer med en veileder som er ikke spesialist og du vil ikke få timene godkjent av NPF. Det er NPF som setter disse kravene, ikke NIEFT.


Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut januar 2023.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Det påløper et fakturagebyr på 59,- per faktura.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 21. april 2023 og gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

NB! Påmelding er bindende.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgift krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Fravær
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.

Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.


Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, eller at det ikke vil være faglig forsvarlig, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Har du fått påvist Covid 19 under eller rett etter samling, må du ta kontakt med kursavdelingen så raskt som mulig, slik at vi kan få informert de andre deltakerne på utdannelsen.
Er du blitt satt i karantene grunnet covid 19, så tar du direkte kontakt med oss så snart som mulig – kurs@ipr.no.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til: kurs@ipr.no

Påmelding her.


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

«Jeg har opplevd samtlige av EFT-kursene som svært nyttige. De har bidratt med både personlig og faglig utvikling for min del. I min arbeidshverdag kjennes det også svært trygt og formålstjenlig å kunne ha en spesifikk og virkningsfull metode å lene seg på, det gjør jobbhverdagen lettere, mer givende og trolig også mer produktiv og virkningsfull»


«Utdanningen skjerper det kliniske blikket på uvurderlig vis».


«Jeg har opplevd videreutdanningen i EFT som veldig nyttig. God integrasjon mellom teori og praksis gjennom kursdagene. Liker også godt det varme og støttende miljøet det bevisst legges opp til, uten at det går på bekostning av direkte og konstruktive tilbakemeldinger på jobben man gjør».