© Julianne Leikanger Ipr Web 7276

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 23.-27. september 2019

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 - Oslo

Datoer:

Samling 1: 23.-27.09.19 Tema : Kasusformulering

Samling 2: 21.-24.01.20 Tema : Angst

Samling 3: 24.-27.03.20 Tema : Traumer


Klokkeslett:

Alle dager 09.00 - 17.00

Pris: NOK 42 900,-


NB! Påmelding til Modul 2 forutsetter at du har fullført Modul 1

Les mer om spesialistutdanningen her


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Regler for avmelding utover dette er:


Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Sted: Thon Hotel Vika Atrium


Forelesere: Oversikt publiseres snart


Datoer og klokkeslett:
Oppstart september 2019


Foredragsholdere og facilitatorer:
Jan Reidar Stiegler


Pris:
42 900


Sted:
Oslo, oppstart september 2019