© Julianne Leikanger Ipr Web 7270

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 Oppstart 27. september 2022

Bergen

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Spesialisering i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi
Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Dersom man ikke gjennomfører spesialiseringen i en omgang må deltakerne selv passe på at de får deltatt på alle de ni forskjellig temaene. Send en e-post til kurs@ipr.no hvis du har hatt et opphold i utdannelsen eller har byttet by.

Emosjonsfokusert terapi (EFT)
EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.

Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 ( kull 9 ) - Bergen

1.samling: 27.09.22 - 30.09.22
2.samling: 13.02.23 - 17.02.23
3.samling: 23.05.23 - 26.05.23

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00 (siste dag 16.00)

Pris: 48.600,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Kull: 9

NB! Påmelding er bindende.

Sted: Institutt for Psykologisk Rådgivning, Christian Michelsens gate 4.

Forelesere: Sandra Paivio, Ladislav Timulak, m.fl.

Modul 2 – Avansert ferdighetstrening i emosjonell prosessering

Modul 2 handler om å trene på avanserte ferdigheter knyttet til å gjenkjenne og fremme emosjonelt transformerende prosesser. Det er økt fokus på videoveiledning av deltakerens praksis.

1. samling - Angst og å overkomme hindringer for emosjonell prosessering

På denne samlingen er det et mål at deltakeren skal få en inngående forståelse for emosjonelle prosesser som står i veien for dypere emosjonell prosessering. Det er særlig fokus på hvordan deltakeren kan jobbe med klienter som har sterk angst som hindrer tilgang til arbeid med dypere emosjonelle sår. I tillegg vil deltakeren få utvidet repetoir av avanserte fasiliteringsferdigheter, som systematisk evokativ avdekking og arbeid med å overkomme hindringer for emosjonell prosessering.

2. samling - Fordype opplevelser og fokusering

På denne samlingen vil deltakeren få inngående trening i å gjenkjenne og fremme god emosjonell prosessering. Det er fokus på å få en dypere forståelse av klientens evne til å være i kontakt med og gi mening til emosjoner, i tillegg til øving i å differensiere mellom produktive og uproduktive emosjonelle prosesser. Det vil være mye bruk av video for å trene opp disse ferdighetene.

3. samling – Arbeid med komplekse traumer i EFT

Denne samlingen fokuserer på traumer. I hovedsak er fokuset på traumer som oppstår i samspill med viktige andre (komplekse traumer), men deltakeren vil også lære hvordan man jobber med «stor-T» traumer. Deltakeren vil få presentert en modell for hvordan man kan forstå traumer ut fra et emosjonsperspektiv. Videre vil deltakeren lære hvilke særlige hensyn og metoder som er viktige for å hjelpe klienten til å bearbeide overveldende følelser som følger av traumatiske hendelser.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Les mer om spesialistutdanningen her.


Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.


Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 11. september 2022 og holdes med forbehold om nok påmeldte.

NB! Påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.
Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir kreditert.
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres.
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.

Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.

Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt.


Korona og smittevern
Vi vil selvsagt følge bransjestandarden for smittevern og må ha forbehold om at vi klarer å nå standarden som blir satt.

Vi tar med forbehold om at kurset holdes online hvis smittevernhensyn tilsier at de ikke kan holdes fysisk.
Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbar situasjon er pr i dag og det er en stor administrativ jobb å refundere et mindre beløp.


Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding her