© Julianne Leikanger Ipr Web 7187

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 3 28. okt - 01. november 2019

Bergen - Bergen oktober 2019

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Emosjonsfokusert terapi - Modul 3 - Bergen


Datoer:

Samling 1: 28.-01.11.19 Tema : Traumer

Samling 2: 27.-31.01.20 Tema : Over- og underregulering

Samling 3: 21.-24.04.20 Tema : Avansert emosjonell prosessering


Klokkeslett:

Alle dager 09.00 - 17.00


Pris: NOK 39 900,-


NB! Påmelding til Modul 3 forutsetter at du har fullført Modul 2


Les mer om spesialistutdanningen her


Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Regler for avmelding utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Sted: IPR sine kurslokaler, Christian Michelsens gt 4

Forelesere: Oversikt publiseres snart

Datoer og klokkeslett:
Bergen oktober 2019