Individualterapi Psykolog i Oslo og Bergen

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 3 Oppstart 12. september 2022

Oslo

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger.

Spesialisering i Psykoterapi Emosjonsfokusert Terapi
Hos oss kan du ta 3-årig spesialisering i psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi eller du kan velge å kun ta Modul 1, Modul 2 og Modul 3 som enkeltstående kursmoduler. Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Dersom man ikke gjennomfører spesialiseringen i en omgang må deltakerne selv passe på at de får deltatt på alle de ni forskjellig temaene. Send en e-post til kurs@ipr.no hvis du har hatt et opphold i utdannelsen eller har byttet by.

Emosjonsfokusert terapi (EFT)
EFT er en transdiagnostisk terapiform som tar utgangspunkt i å jobbe opplevelsesbasert med klientens fastlåste emosjonelle smerter. Å jobbe med EFT innebærer ofte å aktivere sterke og vonde følelse i klienten, for så å hjelpe klienten til å bearbeide og transformere disse smertene. Forskning på EFT tyder på at endring skjer best når terapeuten har lært seg en kombinasjon av differensiert/presis empati og evokative transformasjonsteknikker.

EFT har forskningsmessig evidens som korttidsbehandling av depresjon, angst, komplekse traumer og parproblematikk. EFT benyttes også til langtidsbehandling av psykiske vansker hvor klienten enten strever med å kunne kontakte eller å prosessere følelser, eller for klienter med større relasjonelle utfordringer. I opplæringen vil man lære å bruke EFT til et bredt spekter av psykiske vansker, med unntak av psykoselidelser og alvorlige utviklingslidelser.


Emosjonsfokusert terapi - Modul 3 (kull 8) - Oslo

1. Samling: 12.09.22 - 16.09.22
2. Samling: 23.01.23 - 27.01.23
3. Samling: 17.04.23 - 21.04.23

Klokkeslett: Alle dager 09.00 - 17.00

Pris: 51.900,- + Administrasjonsgebyr NOK 59,-

Sted: Thon Hotel Vika Atrium

Forelesere: Jan Reidar Stiegler, Anne Hilde Vassbø Hagen, Vanja Hjelmseth.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.

Det er dessverre ikke anledning til å reservere plass på utdanningen.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholds kurs for spesialister.

Les mer om spesialistutdanningen her.

Modul 3 – Særlig utfordrende prosesser, spesifikke populasjoner og relasjonelle brudd

Modul 3 handler om å kunne anvende EFT når det er særlig utfordrende problemstillinger knyttet til enten over- eller underregulerte følelser, spesielt utfordrende symptomer og kompliserte relasjonelle prosesser i det terapeutiske arbeidet. Det er økt fokus på integrering av nye ferdigheter og deltakernes terapeutiske utfordringer gjennom bruk av videoveiledning.

1.samling – Arbeid med komplekse traumer i EFT

Denne samlingen vil fokusere på traumer. I hovedsak er fokuset på traumer som oppstår i samspill med viktige andre (komplekse traumer), men deltakeren vil også lære hvordan man jobber med «stor-T» traumer. Deltakeren vil få presentert en modell for hvordan man kan forstå traumer ut fra et emosjonsperspektiv. Videre vil deltakeren lære hvilke særlige hensyn og metoder som er viktige for å hjelpe klienten til å bearbeide overveldende følelser som følger av traumatiske hendelser.

2.samling - Spiseforstyrrelser og følelser i familieperspektiv

På denne samlingen vil deltakeren bli gjort kjent med en modell for hvordan man kan jobbe med vanskelige følelser og vanskelige symptomer i familier. Det vil være et særlig fokus på hvordan spesielt krevende symptomer, som ved spiseforstyrrelser, kan ha sitt opphav i vanskelige følelser som ikke blir håndtert tilstrekkelig. Deltakeren vil få presentert verktøy som kan hjelpe foreldre (i alle aldre) til å bistå sine nærmeste gjennom å reparere relasjonelle sår og øke aksept for vanskelige følelser.

3.samling - Terapeutprosesser, alliansebrudd og motivasjonsplitt

På denne siste samlingen vil det bli fokus på terapeutens emosjonelle prosesser og hvordan de kan påvirke terapien, for eksempel i form av alliansebrudd. Det vil bli et fokus på hvordan man håndterer egne vanskelige følelser som terapeut og hvordan man håndterer brudd i alliansen som følge av disse.

Faktura
Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura blir sendt ut kort tid etter påmelding. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet.


Korona og smittevern
I denne utfordrende tiden forsøker Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT) etter beste evne å ivareta terapeutenes interesser i videreutdanningen, gjennom å fortsatt tilby kurs både fysisk og digitalt ved behov. Fra 2022 er planen at alle våre videreutdanninger skal bli gjennomført med fysisk oppmøte, men det vurderes fortløpende ut fra den aktuelle smittesituasjonen og føringer fra myndighetene om videre kursvirksomhet skal gjennomføres fysisk eller på digital plattform.

Hvis det settes inn nye restriksjoner fra myndighetene som gjør at vi ikke klarer å gjennomføre samlingen fysisk, vil hele samlingen foregå online via Zoom. Dersom kurs må holdes digitalt vil det ikke bli gitt reduksjon i pris. Dette er fordi vi har omtrent de samme kostnadene for gjennomføring av kurs, slik den uforutsigbare situasjonen er pr i dag.

Hvis du ikke kan delta på samlingen grunnet sykdom så trenger vi å få tilsendt en sykemelding fra deg, slik at du kan få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt. Har arbeidsplassen din restriksjoner som gjør at du ikke får delta på fysisk samling, da trenger vi en erklæring på dette, hvis du skal få ta samlingen opp igjen kostnadsfritt på et senere tidspunkt.

Har du fått påvist Covid 19 under eller rett etter samling, må du ta kontakt med kursavdelingen så raskt som mulig, slik at vi kan få informert de andre deltakerne på utdannelsen.
Er du blitt satt i karantene grunnet covid 19, så tar du direkte kontakt med oss så snart som mulig – kurs@ipr.no.

Avmelding og frister
Kurset har påmeldingsfrist 26 august 2022 og holdes med forbehold om nok påmeldte.

NB! Påmelding er bindende.

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs.

Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir kreditert.
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres.
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert.

Fravær
Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.

Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.

Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt.

Har du spørsmål angående kurs?
Se Ofte stilte spørsmål om kurs
eller send en e-post til : kurs@ipr.no


Påmelding her

Foredragsholdere og facilitatorer:
Jan Reidar Stiegler, Anne Hilde Vassbø Hagen m.fl.


Pris:
51.900,-