Terapeutisk lesegruppe ruth anne Bilde til kurs siden ipr no copy

Terapeutisk lesegruppe for terapeuter, med tema selvkritikk - Oppstart i oktober

Oslo

Er du terapeut og har en indre kritiker som forteller deg at du ikke er bra nok, god nok terapeut, ikke pen nok, eller kanskje at du er håpløs i sosiale situasjoner? Kanskje er du nysgjerrig på hvor denne kritikeren egentlig kommer fra og hva den prøver å få til, og hvordan du kan bli venn med den?

Sitater fra tidligere deltakere:

"Tenk, at vi fine folka skal gå rundt med en så hard stemme inne i oss som bryter oss sånn ned, det er så urettferdig , og jeg blir så sint av å tenke på det!"

"Det kjennes mindre ensomt å høre at flere har en indre kritiker som meg"

"Da jeg leste Selvkritisk og jobbet med oppgavene i gruppa, var det som om det ble satt ord på noe jeg tidligere bare visste var der. Det var også godt å høre at det var flere i gruppa som hadde det som meg"


Ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo arrangerer vi en terapeutisk lesegruppe for terapeuter, om selvkritikk der du får mulighet til å bli kjent med og utforske din indre kritiker, få hjelp til å håndtere den på en konstruktiv måte, bli på lag med deg selv og få en bedre selvfølelse. I gruppa vil du få anledning til å jobbe med din kritiker sammen med andre, få støtte og omsorg fra de andre deltakerne, samt å gi støtte tilbake til andre som kanskje har en kritiker som likner din egen. Utgangspunkt for samtalene er egne erfaringer med selvkritikk og øvelser fra boka «Selvkritisk».

Selvkritikk er vondt å kjenne på og gir en følelse av skam, noe som gjør at vi får lyst til å gjemme oss selv og følelsene våre. Vi vet at det å dele det som er skamfullt med andre bidrar til at skammen smuldrer opp og forsvinner. Gjennom å jobbe med selvkritikk i en trygg gruppe vil du oppleve at det å dele selvkritikk og skam i seg selv er en viktig del av ditt egenutviklingsarbeid.

Om gruppa

Denne lesegruppa er for deg som jobber som terapeut, og er nysgjerrig på og ønsker å jobbe med din indre kritiker sammen med andre terapeuter. Det legges opp til å skape et trygt og uformelt miljø i gruppa der det skal være rom for å vise sårbarhet og til å støtte hverandre. Det er ønskelig at du både bidrar aktivt inn i gruppa og kan være lyttende.

Gruppa vil bestå av maks 9 deltakere som møtes ukentlig ved IPR Oslo, og ledes av psykolog og sosionom Ruth-Anne Tomtum Kleve. Deltakerne leser 1-2 forhåndsbestemte kapitler i boka «Selvkritisk» mellom hvert gruppemøte, og kapitlene er utgangspunkt for arbeidet i gruppa. Boka er inkludert i kursprisen og leveres ut på første gruppemøte.

Praktisk informasjon

Tid: Fredager fra 20. oktober til og med 8. desember, kl 14:00-15.30

Pris: 850 kr per gang. Det er bindende påmelding til alle 8 gruppemøtene og totalsum er 6800 kr for alle gruppemøtene. Boka «Selvkritisk» er inkludert i kursprisen.

Kontaktperson: Psykolog Ruth-Anne Tomtum Kleve

Påmelding: Send e-post til gruppeleder Ruth-Anne Tomtum Kleve på kleve@ipr.no

Påmeldingsfrist 1 dag før oppstart.

Om boken Selvkritisk

Denne boka er skrevet med ett mål for øye: at du som leser den, skal få et bedre forhold til deg selv. Dette kan du lykkes med gjennom å bli kjent med din indre kritiker. Gjennom kraftfulle øvelser skal du og din indre kritiker få møtes, og målet med møtene er at du skal få et mer medfølende, aksepterende og konstruktivt forhold til deg selv. Selvkritisk er skrevet av psykologene Aksel Inge Sinding og Sigrid Magelssen Skeide, som begge har bred erfaring fra arbeid med skam og selvkritikk. Boka vil gi deg nyttige perspektiver på selvkritikk, levende fortellinger fra terapirommet og øvelser og verktøy for å håndtere selvkritikk hos deg selv og andre.

Du kan lese mer om boken, og finne lenke til bokutdrag her.

Vi tar med forbehold om endringer vedrørende dato og kursholder grunnet uforutsette hendelser.
Kurset vil bli avholdt med forbehold om nok påmeldte.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Kursavgift blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert