Olga Lehmann

Terapeutisk skriving: verktøy til terapeuter og helsepersonell - 27. oktober 2022

Online

Er du nysgjerrig på hvilke effekter skriving har på oss og hvordan kan vi bruke skriving for å fremme psykisk helse?

Booking

Kurset er rettet mot terapeuter og helsepersonell, psykologi studenter, psykologer/psykologspesialister.

Norsk
(English below)
I denne interaktive workshopen vil helsepersonell lære om de tre nøkkelelementene som gjør skrivepraksis terapeutisk, samt fem kjerneteknikker i terapeutisk skriving som kan lette emosjonell bearbeiding og meningsskaping for å følge klienter individuelt så vel som i gruppeintervensjoner. Hovedfokuset for webinaret vil være det å ta i bruk skriving som en katalysator for emosjonell bearbeiding og meningsskaping med sine pasienter. Eksempler fra prosesser som sorg, eksistensiell mening, motivasjon, samt utvikling av selvinnsikt og emosjonell intelligens vil bli gitt under webinaret.

Foredragsholder Olga Lehmann: Som lærer, forsker, coach og psykoterapeut har jeg vært opptatt av å fremme psykisk helse i ulike kontekster, og jeg har blant annet fokusert på å fremme empati, medfølelse, selvfølelse, menneskelig forbindelse og meningen med livet. Jeg har studert klinisk psykologi i Colombia og Italia, med fordypning i meningsfokusert, relasjonsfokusert og emosjonsfokusert psykologi. I tillegg har jeg en PhD i kulturpsykologi og en postdoktor i Psykisk helsearbeid fra NTNU i Norge. Sertifisert som Mindful Eating - Conscious Living Instruktør ved University of California San Diego. Jeg har samarbeidet blant annet med Litteraturhuset I Trondheim , Trondheim Kommune, og Landsforening Uventet Barnedød – LUB med ulike intervensjoner i terapeutisk skriving som et verkøy for å fremme psykisk helse.

Praktisk informasjon

Dato: 27. oktober 2022
Tidspunk: 09.00-12.00
Foredragsholder: Olga Lehmann
Pris: 515 NOK

OBS! Foredraget blir holdt på engelsk, men Olga forstår og svarer gjerne på spørsmål på norsk, engelsk, spansk og italiensk.
Vi ber om at du har penn og papir klart under webinaret.

Webinaret holdes med forbehold om nok påmeldte.
NB! Webinaret blir ikke tatt opp.
Linken til kurset sendes ut senest en time før kurset starter.

English

In this interactive workshop health care professionals will about the three key elements that make writing practices therapeutic, as well as 5 core techniques in therapeutic writing that can facilitate emotional processing and meaning-making to accompany clients individually as well as in group interventions. The main focus of the webinar will be around writing as a catalyst of emotional processing and meaning-making with their patients. Examples from processes such as grief, existential meaning, motivation, as well as the development of self-awareness and emotional intelligence will be given.

Lecturer Olga Lehmann: As a teacher, researcher, coach and psychotherapist, I have been concerned with promoting mental health in various contexts, and I have focused on promoting empathy, compassion, self-esteem, human connection and the meaning of life. I have studied clinical psychology in Colombia and Italy, with specialization in meaning-focused, relationship-focused and emotion-focused psychology. In addition, I have a PhD in cultural psychology and a postdoctoral degree in Mental Health Work from NTNU in Norway. Certified as Mindful Eating - Conscious Living Instructor at the University of California San Diego. I have collaborated with Litteraturhuset I Trondheim, Trondheim Municipality, and Landsforening Uventet Barnedød - LUB with various interventions in therapeutic writing as a tool to promote mental health.

Practical information


Date: 27th of October 2022
Tidspunk: 09.00-12.00 (Oslo time)
Foredragsholder: Olga Lehmann
Price: 515 NOK

Note: The webinar is held in English, but Olga understands and can answer questions in Norwegian, English, Spanish and Italian.

Please have pen and paper ready for the webinar.

The webinar will be held with reservations of enough participants.
The webinar will not be recorded.

The zoom link will be sent one hour before course start.

Påmelding her

Avmelding og frister
Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert